Pinupuri ng AHF ang Sweden

In Global, Balita ng AHF

Sa Takong ng Kamakailang Pagpuna sa Pinuno ng Global Fund at Mga Panawagan para sa Reporma, Pinarangalan ng Sweden ang Global Fund Pledge na SEK 600 Million ($90.5M USD) at Nag-commit ng SEK 2 Billion ($300M) para sa Panahon ng 2011-2013

Washington, DC

Sa kabila ng kamakailang pagpuna sa pamamahala ng Global Fund para sa AIDS, Tuberculosis at Malaria at mga panawagan para sa reporma, ang gobyerno ng Sweden ay nag-anunsyo na ito ay magbibigay ng kontribusyon na SEK 600 milyon ($90.5 milyon USD) sa Pondo sa loob ng susunod na buwan. Gagawa ang Sweden ng kabuuang pangako na SEK 2 bilyon ($300 milyon) para sa panahon ng 2011–13– na kumakatawan sa pagtaas sa dati nitong ipinangakong kontribusyon sa kabila ng mga alalahanin tungkol sa pangangasiwa ni Michel Kazatchkine, Executive Director ng Pondo, at ang paglabas sa kalagitnaan ng Setyembre ng isang kritikal na ulat ng 'High-Level Independent Review Panel on Fiduciary Controls and Oversight Mechanisms of the Global Fund,' na nagdetalye ng maraming kasalukuyang pagkukulang sa pamamahala ng pera at programa ng Pondo at nagmungkahi ng maraming reporma upang payagan itong 'mapanatili ang mahalagang papel nito ' sa pagpapabuti ng pandaigdigang kalusugan.

Ang Global Fund ay isang internasyonal na organisasyon na itinatag upang magbigay ng pondo sa mga mahihirap na bansa na walang kakayahan sa pananalapi o pampulitika upang labanan ang mga sakit tulad ng AIDS at malaria. Ang $21.7 bilyong Pondo ay umaasa sa mga donasyon ng maraming mauunlad na bansa, tulad ng United States, United Kingdom, France, Japan at Spain para sa pera para pondohan ang mga serbisyong ito. Ang Estados Unidos ang pinakamaraming nag-aambag sa Pondo.

"Pinapuri namin ang Gobyerno ng Sweden para hindi lamang sa patuloy na pagsunod sa pangako nito sa Global Fund, kundi pati na rin sa pagtaas ng pondo nito sa panahon ng nakikita ng ilan bilang magulong panahon para sa Pondo at sa ekonomiya ng mundo," sabi ni Michael Weinstein, Presidente ng AIDS Healthcare Foundation. “Ang matapang na aksyon ng Sweden ay nagpapatunay na ang reporma ay ang pinakamahusay na paraan upang magarantiya ang hinaharap ng Global Fund. Ang iba pang mga donor na bansa na nagpipigil ng mga kontribusyon ay dapat sundin ang halimbawa ng Sweden, at tulad ng Sweden, dapat ding dagdagan ng US ang suporta nito sa Pondo.

Sa panahon ng paglabas noong Setyembre ng 'High Level Independent Review' ng Pondo, inendorso ng AHF ang mga iminungkahing reporma at nanawagan kay Executive Director Kazatchkine na bumaba sa puwesto upang matiyak na magaganap ang mga iminungkahing reporma.

Ang isang liham mula sa Swedish Minister for International Development Cooperation tungkol sa pangako nitong ipagpatuloy ang mga kontribusyon nito sa Global Fund ay nagsasaad, “Patuloy na tutuparin at ibibigay ng Sweden ang anumang mga pinansiyal na pangako na gagawin namin, habang mahigpit na pinapanagutan ang institusyon para sa mga aksyon at resulta nito. …,” idinagdag, “…Ang Sweden ay hindi maiiwasang maglabas ng mahihirap at matitinik na bagay….” Binanggit din ng liham, “…marami pa ring kailangang gawin, kapwa sa mga tuntunin ng pagpapatupad ng napagkasunduang agenda ng reporma at mga rekomendasyon ng High Level Panel, at mga pangmatagalang pagbabago sa istruktura...(at) na ang modelo ng negosyo ng Global Fund ay nasa pangangailangan ng karagdagang mga pangunahing pagbabago.”

"Inilalabas ng Sweden ang kontribusyon nito dahil ang Global Fund ay nakatuon sa isang napaka-publikong proseso ng pagrepaso sa sarili nito at pag-aayos sa sarili nito. Nauna nang nanawagan ang AHF para sa isang pangako sa transparency bilang ang pinakamahusay na paraan upang mapanatili ang integridad ng Global Fund. Ang bagong-tuklas na pangako ng Pondo sa gayong transparency ang nagbigay-daan sa Sweden na magbigay, sa kabila ng mga alalahanin nito—at isang hakbang na nagsisilbing pagpapatunay sa posisyon ng AHF sa reporma,” idinagdag ni Weinstein ng AHF. "Maganda kung ang US ay gumawa ng pantay na malinaw sa pamamagitan ng pagsasabi na ito ay handa na dagdagan ang mga kontribusyon nito sa Global Fund - ngunit napapailalim sa mga iminungkahing reporma na ipinapatupad."

Pagsubok sa USA 2010
Subukan at Tratuhin