AHF Salamat sa mga Kagawad ng Kongreso

In Balita ng AHF

Pinasalamatan ngayon ng AIDS Healthcare Foundation (AHF) sina Representatives Alcee Hastings, Debbie Wasserman Schultz, Ted Deutch, at Frederica Wilson, apat na Miyembro ng Kongreso mula sa Florida, para sa kanilang pagsisikap na makakuha ng karagdagang emergency na pagpopondo para sa AIDS Drug Assistance Program (ADAP) ng bansa. ), ang network ng mga programang pinondohan ng pederal at estado na nagbibigay ng mga paggamot sa HIV na nagliligtas-buhay sa mababang kita, hindi nakaseguro, at kulang sa insurance na mga indibidwal na nabubuhay na may HIV/AIDS sa buong bansa. Kamakailan ay inaprubahan ng Kongreso ang $48 milyon sa emergency na pagpopondo para sa ADAP, na kasalukuyang mayroong mahigit 8,500 katao sa siyam na estado sa mga waiting list na hindi ma-access ang nagliligtas-buhay na programang ito. Mahigit sa 3,900 sa mga indibidwal na ito ang nasa listahan ng naghihintay sa Florida, na tatanggap ng $6.9 milyon ng $48 milyon sa emergency na pagpopondo ng ADAP, at aalisin sa ilang sandali ang 1,500 katao mula sa listahan ng paghihintay nito at sa nagliligtas-buhay na paggamot sa AIDS sa pamamagitan ng programa.

“Pinalulugod namin ang mga pagsisikap nina Representatives Hastings, Wasserman Schultz, Deutch at Wilson sa pagtulong sa pag-secure ng emergency na pagpopondo para sa mga ADAP sa buong bansa, at sa partikular, para sa hard-hit na programa ng Florida. Ang kanilang mga pagsisikap ay hindi lamang magliligtas ng mga buhay, ngunit dapat ding magsilbi bilang isang tawag sa pagkilos para sa lahat ng mga pinuno ng Florida na tumugon sa mapangwasak na krisis na ito,” sabi ni Michael Kahane, Southern Bureau Chief para sa AIDS Healthcare Foundation. “Ang pagtiyak ng access sa paggamot sa pamamagitan ng ADAP ay ang susi sa ating matagumpay na paglaban sa HIV/AIDS. Hindi lamang pinapanatiling malusog ng paggamot ang mga taong may HIV/AIDS, maaari nitong bawasan ang mga bagong impeksiyon ng hanggang 96%. Hindi katanggap-tanggap na 3,900 katao sa Florida, at mahigit 8,500 katao sa buong bansa, ang naghihirap sa mga listahan ng naghihintay na hindi ma-access ang nagliligtas-buhay na programang ito.”

“Ang mga pondong ipinaglaban ng apat na mambabatas na ito ay magbibigay-daan sa Florida at iba pang mga estado na simulan ang pag-alis ng mga tao mula sa mga listahan ng naghihintay; gayunpaman, ito ay hindi sapat upang wakasan ang krisis na ito,” sabi ni Michael Weinstein, Pangulo ng AIDS Healthcare Foundation. "Ang administrasyong Obama at Kongreso ay kailangang gumawa ng higit pa upang matiyak ang access sa paggamot para sa mga taong may HIV/AIDS. Ang pagkabigong gawin ito ay maglalagay sa panganib ng mga buhay, humantong sa libu-libong bagong impeksyon sa HIV, at sa huli, mas malaki ang gastos. Sa huli, kakailanganin ng lahat ng delegasyon ng kongreso ng Florida para igiit ang administrasyon at Kongreso na kumilos. Ang pamunuan ng mga Kagawad ng Kongreso na ito, kasama ng Senador Rubio, ay nagbigay ng pag-asa sa libu-libong Floridian na naghihintay pa ng paggamot. Nanawagan ngayon ang AHF sa lahat ng mga pinuno ng Florida na sumali sa laban na ito.

Ayon sa ADAP Watch, isang listahan na inilathala ng National Alliance of State and Territorial AIDS Directors (NASTAD), noong ika-29 ng Setyembre, 8,512 na may mababang kita na mga pasyente ng AIDS sa siyam na estado ang inilagay sa mga listahan ng paghihintay upang ma-access ang nakapagliligtas-buhay na mga gamot sa HIV/AIDS sa pamamagitan ng network ng mga ADAP ng bansa. Ilang estado rin ang kamakailang naglimitahan ng karagdagang pagpapatala sa kanilang mga ADAP o mabilis na binabawasan ang pagiging karapat-dapat para sa kanilang mga programa batay sa isang porsyento ng kita ng Federal Poverty Level (FPL) (sa ilang mga kaso, pinuputol ang kita na karapat-dapat sa FPL mula 400% hanggang 200%), na epektibo. pagtanggi sa mga nangangailangang pasyente ng access sa mga gamot.

Noong 2008, ang taon na nahalal si Pangulong Obama, wala pang 100 pasyente ang nasa listahan ng naghihintay ng ADAP.

Sa mga gamot sa AIDS na may presyong hindi bababa sa $10,000 bawat pasyente bawat taon, tinatantya na ito ay nagkakahalaga ng higit sa $85 milyon—$37 milyon na higit pa sa $48 milyon na inaprubahan ng Kongreso—upang i-clear ang kasalukuyang waiting list para sa isang taon lamang.

Ang ADAP ay isang pederal/estado na pinondohan, pinamamahalaan ng estado na network ng mga programa na nagbibigay ng nagliligtas-buhay na mga gamot sa AIDS sa mga Amerikanong nangangailangan ng mababang kita. Sa buong bansa, ang mga ADAP ay naglilingkod sa mahigit 165,000 katao, na binubuo ng isang-katlo ng mga tao sa paggamot sa AIDS sa US Humigit-kumulang 80% ng mga nasa listahan ng naghihintay ng ADAP ay naninirahan sa Timog. Ang krisis ay hindi katumbas ng epekto sa mga komunidad ng kulay.

Mga Tanong sa Taktika sa Pag-iwas sa HIV
Sinabi ni Weinstein ng AHF: "Maaari kang magpasuri ngayon, mahawa bukas" sa LA Weekly na "Porn Defends the Money Shot"