Price Cut Para sa Calitra

In Balita ng AHF

Iniimbitahan ka na ngayon ng AHF na magsalita sa ngalan ng halos 10,000 Amerikano sa mga listahan ng paghihintay ng gamot sa AIDS sa pamamagitan ng pagpapadala ng eletter sa ibaba.

Mula nang maupo si Pangulong Obama sa pwesto, ang listahan ng naghihintay para sa AIDS Drug Assistance Programs (ADAPs) ng estado ay lumubog mula sa mas mababa sa 100 katao noong 2008 hanggang sa halos 10,000 katao ngayon.

Tama iyan. Halos 10,000 Amerikano sa labing-isang estado ang nasa waiting list na ngayon para makatanggap ng mga gamot na nagliligtas-buhay sa pamamagitan ng mga ADAP ng estado.

Habang buwan-buwan ang mga listahan ng paghihintay ay lumago sa pinakamataas na bilang na nakita, si Pangulong Obama ay walang nagawa upang matugunan ang krisis na ito.

Mangyaring ipadala ang eletter sa ibaba na humihimok kay Pangulong Obama na maging panig ng 10,000 Amerikano na naghihintay para sa nagliligtas-buhay na mga gamot sa AIDS. Hilingin sa kanya na maglaan ng hindi nagastos na mga dolyar para sa pangangalagang pangkalusugan na hindi pa nagastos upang tapusin ang krisis na ito.

Hayaan ang iyong tinig!

Background HIV / AIDS
AHF Magsalita!