64,000 lagda ang nagpadala ng inisyatiba sa porno sa isang boto Sa Los Angeles

In Balita ng AHF

Isang bisperas ng World AIDS Day at isang buwan bago ang deadline ng pagsusumite para sa mga pirma para maging kwalipikado sa isang citywide ballot initiative sa panukalang itali ang pagbibigay ng adult film permit ng Lungsod ng Los Angeles sa paggamit ng condom sa mga adult na pelikula, ang mga condom advocates ay nag-anunsyo ng sapat na mga lagda. upang maging kuwalipikadong sukatan

Ang mga tagapagtaguyod mula sa FAIR (For Adult Industry Responsibility), isang kampanya para bantayan ang inisyatiba sa balota, ay nangangailangan ng hindi bababa sa 41,138 qualifying signatures (15% ng lahat ng mga boto na inihagis sa nakaraang halalan ng alkalde) sa Disyembre 23 upang ilagay ang panukala sa Hunyo 2012 na balota ; Ang mga dating adult film performer, kabilang ang dalawang infected ng HIV habang nagtatrabaho sa industriya, ay sumali sa mga opisyal ng AHF para magharap ng mga petisyon sa media at mga opisyal ng Lungsod.

LOS ANGELES (Nobyembre 30, 2011)⎯Sa bisperas ng World AIDS Day at bilang bahagi ng patuloy na kampanya nito na hilingin ang paggamit ng condom sa mga porn film na kinunan at ginawa sa California sa pagsisikap na bawasan ang pagkalat ng mga STD kabilang ang HIV, AIDS Ang Healthcare Foundation (AHF) kasama ang ilang dating adult film performers—dalawa sa kanila ay nagkaroon ng HIV habang nagtatrabaho sa industriya—ay nag-host ng press conference ngayong araw, Miyerkules, ika-30 ng Nobyembre sa 10:00 AM Pacific sa City of Los Angeles/San Fernando Neighborhood City Hall (Van Nuys Civic Center, 14410 Sylvan Way, Van Nuys, CA 91401) upang ipahayag na nakakalap na sila ng sapat na mga lagda—mahigit 64,000 rehistradong botante—na kailangan upang maging kuwalipikado sa isang inisyatiba sa balota ng Lungsod ng Los Angeles na magpapahintulot sa mga botante ng Los Angeles na timbangin sa isang panukalang pormal na magkokondisyon sa pag-iisyu ng mga adult film permit ng Lungsod ng Los Angeles para sa paggamit ng condom sa mga pelikulang pang-adulto na kinunan at ginawa sa Los Angeles, kabilang ang pagkolekta ng bayad mula sa mga tatanggap ng permiso ng pang-adulto na pelikula upang payagan ang pana-panahong inspeksyon ng mga set sa upang masubaybayan ang pagsunod. Ang grupo ay nakalap ng mga lagda isang buwan bago ang Disyembre 23 na legal na deadline para sa pagsusumite ng lagda.

Noong Agosto nang unang inihayag ng grupo ang mga plano para sa panukala sa balota, kinapanayam ng Los Angeles Times ang tatlong tagasuporta ng inisyatiba sa balota para sa blog nitong 'LA Now'. Sa isang blog posting na pinamagatang 'Ang mga condom-in-porn LA ballot initiative na pagsusumikap sa petisyon ay isinasagawa,' Pangulo ng AHF Michael weinstein Kasama Darren James at Derrick Burts, dalawang dating adult na performer na nagkaroon ng HIV habang nagtatrabaho sa industriya, ay nagsalita nang mahaba tungkol sa kawalan ng kaligtasan sa industriya at ang pangangailangan para sa panukala sa balota. Noong panahong iyon, pormal na inihayag ng grupo, 'Para sa Pananagutan ng Pang-adultong Industriya' (FAIR), isang kampanyang magpapastol sa pagtitipon ng lagda at susuporta sa buong proseso ng inisyatiba sa balota.

“Ipinagmamalaki naming ipahayag ngayon dito sa gitna ng San Fernando Valley, at halos isang buwan bago ang aming legal na deadline para sa pagtitipon ng lagda, nakakuha kami ng sapat na mga lagda mula sa mga rehistradong botante sa County ng Los Angeles upang isumite ang aming petisyon sa pagkakasunud-sunod. upang maging kwalipikado ang inisyatiba sa balota para sa halalan noong Hunyo 2012,” sabi ni Michael Weinstein, presidente ng AIDS Healthcare Foundation at isa sa limang pinangalanang tagapagtaguyod ng inisyatiba sa balota. “Sa kasalukuyan, may mga batas at batas ng estado para protektahan ang mga adultong gumaganap—ngunit walang tunay na pagpapatupad. Naniniwala kami na ang mga gumaganap na ito ay karapat-dapat sa mga proteksyong pangkalusugan at kaligtasan na naibigay na sa kanila sa ilalim ng umiiral na batas, at ang lahat ng antas ng pamahalaan ay kailangang masangkot sa isyung ito sa kaligtasan sa lugar ng trabaho. Sa ngayon, ang Lungsod ng Los Angeles at ang Konseho ng Lunsod ay ayaw o hindi makapagbigay ng isang mosyon na nagtatali ng mga permiso ng pelikulang pang-adulto sa paggamit ng condom sa mga produksyon, o County, upang ipatupad ang mga batas ng estado. Ito ang dahilan kung bakit pinangunahan namin ang hakbangin sa balota na ito: para ang mga tao—ang mga botante sa Los Angeles—ay maaaring magpasya sa mahalagang isyu sa kalusugan at kaligtasan na nakakaapekto sa mga adult na gumaganap ng pelikula."

Ang ordinansang ito ay tatawaging 'City of Los Angeles Safer Sex In The Adult Film Industry Act.' Noong Agosto, si Arlene P. Taylor, Hepe ng Election Division sa opisina ng City Clerk ay nagbigay ng sumusunod na paunang 'Opisyal na Pamagat at Buod ng Petisyon' para sa iminungkahing panukala sa balota gaya ng nakasaad sa ibaba:

Industriya ng Pelikulang Pang-adulto; Paggamit ng Condom; Mga Pahintulot sa Pelikula; Initiative Ordinance.

Ang iminungkahing ordinansa ay mag-aatas sa sinumang tao o entity na direktang nakikibahagi sa paglikha ng mga pang-adultong pelikula na binibigyan ng permit sa ilalim ng awtoridad ng Lungsod ng Los Angeles (City) para sa komersyal na paggawa ng pelikula ng isang pang-adultong pelikula na mapanatili ang mga kontrol sa engineering at work practice, kabilang ang ang probisyon ng at kinakailangang paggamit ng condom, sapat upang maprotektahan ang mga empleyado mula sa pagkakalantad sa dugo o iba pang potensyal na nakakahawang materyales na naaayon sa batas ng estado. Ang iminungkahing ordinansa ay mangangailangan din na ang anumang permiso sa pelikula na ibinigay sa ilalim ng awtoridad ng Lungsod ng Los Angeles (Lungsod) para sa komersyal na paggawa ng pelikula ng isang pang-adultong pelikula ay makondisyon sa pagsunod sa kinakailangang ito at isama ang wika tungkol sa obligasyon na sumunod sa naaangkop na kalusugan sa lugar ng trabaho. at mga regulasyon sa kaligtasan. Ang iminungkahing ordinansa ay mag-aatas din sa Lungsod na singilin ang mga aplikanteng naghahanap ng mga permiso para sa produksyon ng mga pang-adultong pelikula ng sapat na bayad para sa mga pana-panahong inspeksyon. Ang iminungkahing ordinansa ay magsususog sa Kodigo Munisipal ng Lungsod ng Los Angeles.

# # #

“Ang mga producer ng mga pelikulang pang-adulto ay inaatasan ng California Code of Regulations Title 8, Section 5193 na gumamit ng barrier protection, kabilang ang condom, upang protektahan ang mga empleyado sa panahon ng paggawa ng mga adult na pelikula,” sabi Brian Chase, Assistant General Counsel para sa AIDS Healthcare Foundation. “Gayunpaman, maraming producer ng mga pang-adultong pelikula sa Los Angeles ang patuloy na lumalabag sa mga probisyon sa kaligtasan ng manggagawa ng Kodigong ito. Bilang karagdagan, alinsunod sa Seksyon 12.22(A)(13) ng Los Angeles Planning and Zoning Code, ang mga producer ng lahat ng pelikula sa loob ng Lungsod ng Los Angeles, kabilang ang mga pang-adultong pelikula, ay kinakailangan ding kumuha ng mga permiso sa pelikula. Ang mga naturang permit na ibinigay ay maaaring maglaman ng mga kundisyon na 'naaayon sa pampublikong kalusugan, kaligtasan at pangkalahatang kapakanan.' Naniniwala kami na ang lungsod ay mayroon nang awtoridad na itali ang mga permiso ng pelikula sa paggamit ng condom—ang panukala sa balota na ito ay magbibigay-daan sa mga botante ng Los Angeles na timbangin at tiyaking mangyayari ito.”

Ayon sa wika ng petisyon sa balota, “Ang Lungsod o sinumang tao o entidad na kumikilos sa ngalan nito upang mag-isyu o magproseso ng mga permiso ng pelikula ay maaaring maningil ng mga bayarin sa mga pinahihintulutan kasabay ng pagpapalabas ng mga permiso sa pelikula. Maaaring kabilang sa mga naturang bayarin ang mga bayarin na ibibigay para sa mga inspektor upang matiyak ang pagsunod sa mga kondisyon sa mga permiso sa pelikula."

Ayon sa impormasyong nakalap mula sa opisina ng Klerk ng Lungsod ng Los Angeles, AHF at mga miyembro ng 'Para sa Pananagutan ng Pang-adultong Industriya' (FAIR) ang kampanya ay dapat mangalap ng 41,138 wastong pirma ng botante ng Lungsod ng Los Angeles sa loob ng 120 araw upang maging kwalipikado ang panukala, na malamang na lumabas sa balota ng halalan noong Hunyo 2012.

“Kami ay pinarangalan na makasama ngayon ng ilang dating aktor sa industriya ng pelikulang pang-adulto habang ipinagpapatuloy namin ang aming pagtulak na hilingin ang paggamit ng condom sa lahat ng mga pelikulang pang-adulto na kinunan sa California,” idinagdag ni Weinstein ng AHF. "Habang ibinabahagi nila ang kanilang mga kuwento ngayon, ang bawat isa ay maglalagay ng nakakahimok na mukha ng tao sa madilim na bahagi ng industriya. Sa nakalipas na ilang taon, pinangunahan ng AHF ang isang multi-pronged campaign na nagpipilit para sa paggamit ng condom sa mga pang-adultong pelikula, at nagpapasalamat kami na ang mga matatapang na indibidwal na ito ay nagbibigay ng kanilang mga boses at nagsasalita tungkol sa inisyatiba ng botante."

Background sa Mga Pagsisikap na Pangkaligtasan ng Pang-adulto ng Film Worker at Mga Impeksyon sa STD sa Industriya

Ang hakbang ng AHF na pangunahan ang inisyatiba sa balota na ito ay naudyukan ng dalawang paglaganap ng HIV sa industriya at isang patuloy na epidemya ng mga impeksiyon na nakukuha sa pakikipagtalik ( sexually transmitted infections (STIs)) sa industriya ng pelikulang nasa hustong gulang ng California. Bilang bahagi ng patuloy na kampanya nito na hilingin ang paggamit ng condom sa mga pang-adultong pelikula, nagsagawa ang AHF ng mataas na profile na pagsusumikap sa adbokasiya na direktang nagta-target sa industriya, kabilang ang mga pangunahing manlalaro tulad ng tagapagtatag ng Hustler na si Larry Flynt at Steve Hirsch ng Vivid Entertainment; Pinilit din nito sa publiko ang mga opisyal sa pulitika at kalusugan ng County ng Los Angeles na sumunod sa batas hanggang sa legal na pag-uulat ng mga kaso ng HIV at STD—kabilang ang mga natagpuan sa mga performer sa industriya—at i-atas ang paggamit ng condom sa mga set ng pelikula sa Los Angeles .

Bilang karagdagan, maraming organisasyon na nakatuon sa pagprotekta sa kalusugan ng publiko ay nanawagan para sa mandatoryong paggamit ng condom sa paggawa ng mga pang-adultong pelikula, kabilang ang American Medical Association, ang American Public Health Association, ang California Conference of Local AIDS Directors, ang California STD Controllers Association, ang National Coalition of STD Directors, ang National Association of City and County Health Officials, AIDS Healthcare Foundation at ang California Medical Association.

Mga STD sa Pang-adultong Industriya ng Pelikulang sa Los Angeles County

Ayon sa Los Angeles County Department of Public Health (LADPH), ang mga manggagawa sa industriya ng pelikulang nasa hustong gulang ay sampung beses na mas malamang na mahawaan ng sakit na nakukuha sa pakikipagtalik kaysa sa mga miyembro ng populasyon sa pangkalahatan. Naidokumento ng LADPH ang 2,013 indibidwal na kaso ng Chlamydia at 965 na kaso ng gonorrhea sa mga manggagawa sa pagitan ng mga taong 2003 at 2007. Sa panahon ng Abril 2004 hanggang Marso 2008 mayroong 2,847 na impeksyon sa STD na nasuri sa 1,884 na gumaganap sa industriya ng nasa hustong gulang sa LA County. Naobserbahan din ng LADPH na maraming manggagawa ang dumaranas ng maraming impeksyon, kasama ang ilang mga performer na mayroong apat o higit pang magkakahiwalay na impeksyon sa loob ng isang taon. Bilang karagdagan, sinabi ng LADPH na kasing dami ng 25 na mga kaso ng HIV na may kaugnayan sa industriya ang naiulat mula noong 2004. Iniuugnay ng mga opisyal ng kalusugan ng county ang epidemya ng mga sakit na nakukuha sa pakikipagtalik sa industriya ng pornograpiya sa kakulangan ng mga kagamitang proteksiyon para sa mga kasosyo, kabilang ang mga condom. Inirerekomenda ng ahensya na gumamit ng condom sa panahon ng produksyon, ngunit hindi kailanman gumawa ng mga hakbang upang matiyak ang paggamit ng mga ito, o upang protektahan ang mga gumaganap na talagang kinakailangan upang ilagay sa panganib ang kanilang kalusugan upang manatiling may trabaho.

"Ito ay hindi lamang tungkol sa isang industriya, ngunit tungkol sa aming buong komunidad, dahil ang pagkalat ng sakit sa mga adult na gumaganap ng pelikula ay naglalagay sa panganib sa kanilang sarili pati na rin sa kanilang mga kasosyo sa sekswal sa loob at labas ng industriya," idinagdag ni Weinstein ng AHF. "Ito ang dahilan kung bakit direktang dinadala namin ang tanong sa mga botante dito sa Los Angeles."

[slideshow 3]
  • [/slideshow]
    Hinaharang ng hukom ang bagong tuntunin na maaaring limitahan ang pag-access sa tulong sa gamot sa HIV
    Nanawagan ang AHF kay Obama na Mag-alok ng 'Tunay na Aksyon' Sa Paggamot Sa Pananalita sa Pandaigdigang Araw ng AIDS