Ginulo ng mga tagapagtaguyod ng AIDS ang US Conference on AIDS para sabihing: “Ang Gilead ang 1%”

In Pagtatanggol, Balita ng AHF

Chicago, IL – Ngayong umaga, payapang ginulo ng dose-dosenang mga tagapagtaguyod ng AIDS ang US Conference on AIDS (USCA) sa isang protesta na naglalayon sa kumpanya ng droga na Gilead Science Inc. May dalang mga karatula na nagsasabing "Occupy Gilead" habang umaawit: "Ang Gilead ay ang 1%, ” pinaligiran ng grupo ang isa sa mga conference booth ng Gilead, na pinaligiran ito ng pulang laso.

Ang ilan sa mga nagprotesta, sa pangunguna ng AIDS Healthcare Foundation, ay nagsuot din ng mga maskara ng mukha ng CEO ng Gilead na si Johns Martin habang sumisigaw ng "John Martin, nagdadalawang-isip ka: Atripla, babaan ang presyo."

Sa panahon ng aksyon, nakatanggap ang mga nagpoprotesta ng "thumbs-up" mula sa mga tao sa kumperensya na karaniwang sumusuporta, na nauunawaan ang agarang pangangailangan para sa mas mababang presyo ng gamot.

Ang pagtawag sa aksyon na “Occupy Gilead” – dahil “sinakop” ng grupo ang Gilead booth sa conference—ang layunin ng aksyon ngayon ay bigyang-pansin ang krisis sa droga sa US AIDS na kasalukuyang nag-iwan ng mahigit 6,500 Amerikano sa waiting list para makatanggap ng nagliligtas-buhay. Mga gamot sa AIDS sa pamamagitan ng State AIDS Drug Assistance Programs (ADAPs).

Umiiral ang mga waiting list dahil hindi kayang bayaran ng mga programa ng estado ang mataas na presyo ng mga gamot sa AIDS. Ang madalas na inireresetang gamot ng Gilead na Atripla ay nasa tuktok ng listahang hindi mabibili, na nagkakahalaga ng $10,000 bawat pasyente bawat taon.

Habang naghihintay ang libu-libong Amerikano kung makukuha nila ang mga gamot na nagliligtas-buhay na kailangan nila, kumikita ng $42 milyon ang CEO ng Gilead na si John Martin, na ginagawa siyang ika-7 na may pinakamataas na bayad na executive sa bansa.

Ang ika-15 taunang United State Conference on AIDS (USCA) ay nagaganap sa Nobyembre 10-13, 2011, sa Chicago, IL. Ang National Minority AIDS Council (NMAC) ang nagho-host ng conference, ang pinakamalaking taunang AIDS gathering sa bansa, na pinagsasama-sama ang mahigit 3,000 HIV professionals.

Ang Gilead Science Inc. ay isang pangunahing tagasuporta ng kumperensya ngayong taon.

Sinisimulan ng AHF Cambodia Cares ang World AIDS Day Testing Campaign
Ang 'Bagong' Global AIDS Plan ni Obama: Sinadya ba Niya Ito, O Mas Iikot Lang?