LA Times: Sinusukat ng condom ang OKD para sa balota ng Hunyo

In Balita ng AHF

Maaaring hilingin sa mga botante ng Los Angeles na magsuot ng condom ang mga aktor ng porno, sabi ng opisyal ng kalusugan ng California sa pagtatalo sa opisina ng abogado ng lungsod.

Ang isang iminungkahing panukala sa balota na mag-aatas sa mga aktor ng pornograpiya na magsuot ng condom habang kumukuha ng pelikula sa lungsod ng Los Angeles ay naging kwalipikado para sa balota ng Hunyo, ayon sa isang liham mula sa klerk ng lungsod na nagpapatunay na ang mga tagapagtaguyod ay nakakuha ng sapat na wastong mga lagda.

Ang inisyatiba ay nahaharap pa rin sa isang legal na hamon ni Los Angeles City Atty. Carmen Trutanich. Naghain si Trutanich ng mga papeles sa korte noong unang bahagi ng buwang ito na nagsasabing ang mga botante ng Los Angeles ay walang legal na awtoridad na magpatibay ng iminungkahing panukala kahit na ito ay ilagay sa balota.

Nagtalo si Trutanich na ang estado lamang - hindi ang lungsod - ang maaaring legal na magpataw ng mga patakaran na nangangailangan ng paggamit ng condom sa mga porn set at singilin ang mga bayarin upang magbayad para sa mga inspeksyon.

Ang opinyon ng abogado ng lungsod ay salungat, gayunpaman, sa opinyon ng pinuno ng California Division of Occupational Safety and Health, na kumokontrol sa kaligtasan sa lugar ng trabaho.

Magbasa nang higit pa

AHF: Tournament of Roses Parade float para parangalan si Elizabeth Taylor, 'Our Champion' sa AIDS
Ohio, Here We Come!