Nag-donate ang AHF ng mga CD4 testing machine sa Uganda

In Global, Uganda ng AHF

AIDS Healthcare Foundation
01/18/2012
KAMPALA, UGANDA

Sa pag-atras ng ilang pandaigdigang funder, ang mga pagsisikap na panatilihin ang libu-libong pasyente na nasa antiretroviral therapy na mula sa pagkawala ng access sa nakapagliligtas-buhay na paggamot ay kumakalat sa mga grupo ng komunidad at mga tagapagbigay ng pangangalaga tulad ng AHF, na nag-donate ng mahahalagang kagamitan sa pagsusuri upang matulungan ang mga medikal na tagapagkaloob na mas mahusay na masuri at mapangalagaan ang mga pasyente ng AIDS

Dahil ang ilan sa mga pangunahing pandaigdigang nagpopondo sa paggamot sa AIDS tulad ng PEPFAR (President's Emergency Plan for AIDS Relief) at ang Global Fund ay medyo bumagal sa paggalang sa patuloy na mga pangako na magbigay ng nagliligtas-buhay na pangangalaga at mga serbisyo at antiretroviral na paggamot sa mga taong may HIV/AIDS sa Africa at sa ibang lugar sa papaunlad na mundo, ang mga grupo tulad ng AIDS Healthcare Foundation (AHF), na kasalukuyang nangangalaga sa mahigit 125,000 pasyente ng HIV/AIDS sa 26 na bansa sa buong mundo—kabilang ang pagbibigay ng pangangalagang medikal at mga serbisyo sa mga pasyente ng HIV/AIDS sa 11 site sa buong Uganda, ay lumakad upang tumulong na punan ang kawalan.

Para sa layuning iyon, ipinagmamalaki ng programang 'Uganda CARES' ng AHF na ipahayag na bilang karagdagan sa pagbibigay ng mga libreng serbisyo sa pagsusuri sa HIV, pangangalagang medikal at antiretroviral therapy sa buong Uganda, ang AHF ay nagbibigay din ng mga CD4 testing machine sa mga sinusuportahang lugar ng pangangalaga at paggamot nito sa mga Health District na matatagpuan sa buong Uganda. Ayon sa website ng AVERT.org, isang respetadong internasyonal na kawanggawa sa HIV/AIDS, “Ang isang pagsusuri sa CD4 ay sumusukat sa bilang ng mga selulang T-helper (sa isang cubic millimeter ng dugo) na kilala bilang bilang ng CD4. Ang isang taong hindi nahawaan ng HIV ay karaniwang may nasa pagitan ng 500 at 1200 cell/mm3. Sa isang taong nahawaan ng HIV, ang bilang ng CD4 ay kadalasang bumababa sa loob ng ilang taon.

"Ang AHF Uganda CARES ay pinarangalan na ipahayag ang donasyon ng mga CD4 testing machine na ito sa mga pasilidad na direktang sinusuportahan ng AHF bilang isang AHF clinical treatment site sa Uganda o bilang bahagi ng aming mas malawak na 'Test and Treat' na inisyatiba sa Health Districts sa buong bansa," sabi Dr. Penninah Iutung Amor, Africa Bureau Chief para sa AIDS Healthcare Foundation. “Sa pagkakaroon ng ganoong kritikal na kagamitan sa pagsusuring medikal sa mismong lugar sa mga pasilidad na ito sa paligid ng Uganda, mas masusuri ng mga tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan ang katayuang medikal ng isang pasyente sa mas napapanahong paraan dahil hindi nila kailangang ipadala ang mga specimen ng laboratoryo sa ibang mga lokasyon at pagkatapos ay maghintay ng mga araw o higit pa para sa mga resulta.”

Isang matagumpay na pagsasanay ng mga tauhan na magpapatakbo ng mga CD4 machine na ito ay ginawa noong Lunes sa Masaka sa Hotel Brovard.

Kasama sa mga Distritong tumatanggap ng mga CD4 machine, bukod sa iba pa:

  1. Lwengo sa Kiwangala Health Center iv,
  2. Bukomansimbi sa Butenga Health Center iv,
  3. Kalungu sa Bukulula Health Center iv,
  4. Rakai (tatlong lokasyon) sa pangunahing Rakai Hospital Health Care Center, sa Kaliziso Hospital Health Care Center, at Kakuto Health Care Center iv
  5. Lyantonde sa Lyantonde Hospital Care Center,
  6. Gomba sa Maddu Health Center iv sa Gomba District,
  7. Mpigi sa Nkozi Hospital Health Care Center,
  8. Butambala sa Gombe Hospital Health Care Center,
  9. Kampala sa Nakawa Market Clinic, at
  10. Tororo sa Nagongera Health Care Center.

Tungkol sa kung ano ang maaaring ipahiwatig o iminumungkahi ng mga resulta ng pagsusuri sa CD4 para sa mga indibidwal na nahawaan ng HIV, ang website ng AVERT.org ay nag-ulat, "Ang paggamot sa gamot sa HIV ay karaniwang inirerekomenda kapag ang pagsusuri sa CD4 ay nagpapakita ng mas kaunti sa 350 mga cell/mm3. Inirerekomenda ng mga alituntunin ng World Health Organization (WHO) 2010 na simulan ang paggamot para sa lahat ng mga pasyente na may bilang ng CD4 na <350 cell/mm3 sa lahat ng bansa.” Ang mga CD4 testing machine na ibinibigay ng AHF Uganda CARES ay ibibigay sa Health facilities sa presensya ng District Health Officer, District Resident Commissioner at Chairman LC 5.

Nagbitiw ang pinuno ng Global Fund pagkatapos ng pagbawas ng pondo
Action Alert: FDA, ano ang kailangan mong itago sa PrEP?