Bagong Miami Condom Billboard: Huwag Kunin, Huwag Ipasa

In Balita ng AHF

Ang makulay na double billboard ay nagpo-promote ng mas ligtas na pakikipagtalik at ang AHF's uesacondom.com website; ang board ay matatagpuan sa labas ng mabigat na biyaheng interstate highway I-95 tatlong-kasampung bahagi ng isang milya hilaga ng I-395

Ang ilang mga driver ng Miami ay maaaring mahuli ng isang bago paskilan itinakda ng AIDS Healthcare Foundation na umaasa na mag-ingat sa mga tao—tungkol sa kahalagahan ng mas ligtas na pakikipagtalik at paggamit ng condom upang maiwasan ang pagkalat ng HIV at iba pang mga sakit na nakukuha sa pakikipagtalik. Ang Florida ay kasalukuyang may ikatlong pinakamataas na rate ng HIV/AIDS sa bansa. Ang makulay na billboard, na talagang dalawang side-by-side na billboard na matatagpuan sa tabi ng commuter heavy interstate highway I-95 na humigit-kumulang tatlong-kasampung bahagi ng isang milya hilaga ng I-395, ay nagbabasa lamang ng: 'Huwag mong makuha, huwag ipasa,' – ang pangalawang katabing board ay nagdidirekta sa mga tao sa website ng AHF www.useacondom.com . Ang isang serye ng mga makukulay at napaka-istilong condom sa loob at labas ng packaging ay nakakalat sa tuktok ng parehong mga billboard.
"Sa maraming bansa sa Hilagang Europa, ang mga ad ng condom at mas ligtas na mga mensahe sa pakikipagtalik ay regular na lumalabas sa telebisyon, sa mga magasin at bilang mga billboard, mga naka-print na ad at mga poster," sabi Michael weinstein, Presidente ng AIDS Healthcare Foundation. "Sa pagnanais na maiparating ang mensahe tungkol sa kahalagahan ng paggamit ng condom at mas ligtas na pakikipagtalik sa South Florida, nagpasya kaming subukan at itulak ang sobre sa isang magalang na paraan na inaasahan din naming makakatulong na gawing normal ang nakikita namin bilang medyo masinop at prangka. pampublikong pagmemensahe sa kalusugan."

Ang condom billboard na lumalabas na ngayon sa Miami ay bahagi ng patuloy na kampanya ng AHF para sa kamalayan sa publiko—sa Los Angeles, San Francisco Bay Area at South Florida—na nakapalibot sa mga isyu sa HIV/AIDS, kabilang ang pangangailangan para sa pagsusuri, pag-access sa paggamot at adbokasiya.

Inaprubahan ng LA ang panuntunan ng condom para sa mga gumagawa ng porno
A War Chest ni Kofi Annan