LA voter poll: 63% ang sumusuporta sa condom sa porn

In Balita ng AHF

Press Teleconference: Wed. ika-4 ng Abril 10:00am

Gayundin, AHF, FAIR pass number ng mga lagda na kailangan para sa panukalang LA County—235,000

Ang poll sa Marso ng 1,046 na malamang na mga botante sa Los Angeles ay nagpapakita ng masigasig na suporta para sa panukalang-batas sa balota na nangangailangan ng mga adult na gumaganap ng pelikula na gumamit ng condom sa mga pelikula, kabilang ang mga katotohanan na:

 • 88% ang nakarinig tungkol sa panukala,
 • 63% ay bumoto ng 'oo' upang mangailangan ng condom; at sa bilang na iyon, 77% ng mga kababaihan ang bumoto ng 'oo,'
 • Mahigit sa 80% ang nakikita ang isyu ng condom bilang isa sa pampublikong kalusugan, kaligtasan ng manggagawa o pagiging patas.

Mula noong Enero 3, ang mga tagasuporta ay nakolekta din ng higit sa 235,000 mga lagda sa panukalang-batas upang hilingin sa mga producer ng mga pelikulang pang-adulto na kumuha ng pampublikong pahintulot sa kalusugan mula sa Departamento ng County ng Los Angeles—higit sa 232,153 na kailangan sa ika-5 ng Hunyo upang maging kwalipikado para sa halalan sa Nobyembre 2012. Gayunpaman, ang AHF at FAIR (Para sa Responsibilidad ng Pang-adultong Industriya), ay nagplanong mangolekta ng kabuuang 374,000 lagda bilang isang unan sa kaligtasan.
Ang panukala ay itinulad sa proseso ng health permit ng County para sa mga tattoo at massage parlor at bathhouse.

ANO:
PRESS TELECONFERENCE (10:00am PT)
Ang poll ng botante ng LA County ay nagpapakita ng malakas na suporta para sa mga condom sa panukalang porn; Ang mga Backers of COUNTY condom din sa panukalang porn ballot ay nakakolekta ng 235,000 pirma mula noong Ene. 3, 2012—higit sa 232,153 na kailangan para maging kwalipikado ang County ng Los Angeles ballot initiative na mag-atas sa mga adult na producer ng pelikula, “…upang makakuha ng public health permit mula sa Los Angeles Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng Angeles County (“ang Departamento”) at magbayad ng bayad sa permiso na itinakda ng Kagawaran sa halagang sapat para sa kinakailangang pagpapatupad.”

TANDAAN:
Plano ng mga grupo na mangolekta ng kabuuang 374,000 pirma bilang isang safety cushion.

WHEN:
MIYERKULES, Abril 4, 2012—-10:00 AM Pasipiko

WHO:
Michael Weinstein, AIDS Healthcare Foundation, Presidente at tagapagtaguyod ng inisyatiba
Brian Chase, Assistant General Counsel, AIDS Healthcare Foundation
Darren James, dating adult performer na nagkaroon ng HIV habang nagtatrabaho sa industriya

PAANO:
TELECON 10:00am—Mag-dial sa +1.877.411.9748 participant code #7134323

CONTACT:
Ged Kenslea, AHF Dir. of Communications (323) 791-5526 cell (323) 860-5225 office
Lori Yeghiayan, AHF Assoc. Sinabi ni Dir. of Communications (323) 377-4312 cell (323) 860-5227 opisina

LOS ANGELES (Abril 3, 2012) ⎯ Bilang bahagi ng patuloy na kampanya nito na hilingin ang paggamit ng condom sa mga porn film na kinunan at ginawa sa California sa pagsisikap na bawasan ang pagkalat ng mga STD kabilang ang HIV, AIDS Healthcare Foundation (AHF) at mga miyembro ng magho-host ang advocacy group, FAIR ('For Adult Industry Responsibility'), ng press teleconference bukas, Miyerkules, ika-4 ng Abril sa 10:00 AM Pacific in upang ipahayag ang mga resulta ng isang kamakailang poll ng malamang na mga botante ng Los Angeles County na nagpapakita ng masigasig na suporta para sa isang panukala sa balota na nangangailangan ng mga adult na gumaganap ng pelikula na gumamit ng condom sa mga pelikula. Bilang karagdagan, ang mga tagapagtaguyod ng panukalang-batas sa balota ng County ng Los Angeles ay mag-aanunsyo na nakolekta nila ang higit sa 235,000 pirma sa panukala—higit sa 232,153 pirma na kailangan—sa ika-5 ng Hunyo upang maging kwalipikado ang panukala para sa pagsasama sa balota ng halalan noong Nobyembre 2012. Gayunpaman, ang AHF at FAIR (Para sa Pananagutan ng Pang-adultong Industriya), ay nagpaplanong mangolekta ng kabuuang 374,000 pirma bilang isang unan sa kaligtasan upang matiyak na ang panukala ay magiging kwalipikado.

Ang botohan sa botohan, na isinagawa ng kompanya, Research Now, ay isinagawa noong linggo ng Marso 16-23, 2012, at nagsurvey sa 1,046 malamang na mga botante sa Los Angeles. Ang poll ay nagpakita ng malakas na suporta para sa isang panukala sa balota na nangangailangan ng mga adult na gumaganap ng pelikula na gumamit ng condom sa mga pelikula, kabilang ang mga katotohanan na:

 • 88% ang nakarinig tungkol sa panukala,
 • 63% ay bumoto ng 'oo' upang mangailangan ng condom; at sa bilang na iyon, 77% ng mga kababaihan ang bumoto ng 'oo,'
 • Mahigit sa 80% ang nakikita ang isyu ng condom bilang isa sa pampublikong kalusugan, kaligtasan ng manggagawa o pagiging patas.

Ang panukala sa balota, na kilala bilang County ng Los Angeles Safer Sex in the Adult Film Industry Act, na namodelo sa proseso ng permiso sa kalusugan ng County para sa mga tattoo at massage parlor at bathhouse, ay, “…nangangailangan ang mga producer ng mga pelikulang pang-adulto na kumuha ng permiso sa kalusugan ng publiko mula sa ang Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng Los Angeles County (“ang Departamento”) at magbayad ng bayad sa permiso na itinakda ng Kagawaran sa halagang sapat para sa kinakailangang pagpapatupad.”

“Ikinagagalak naming ipahayag na naabot namin ang dalawang kritikal na milestone sa aming mga pagsisikap sa paggamit ng condom sa mga pelikulang pang-adulto sa County ng Los Angeles: una, naipasa namin ang bilang ng mga pirma na kailangan upang maging kwalipikado ang aming panukalang County nitong nakaraang katapusan ng linggo, na may mahigit 235,000 pirma ngayon nakolekta; at ikalawa, ang isang botanteng poll na kamakailan naming kinomisyon at isinagawa ay nagpapakita ng masigasig na suporta para sa pag-aatas ng condom sa porno,” sabi ni Michael Weinstein, presidente ng AIDS Healthcare Foundation at isa sa limang pinangalanang tagapagtaguyod ng inisyatiba sa balota. “Ngayon, 63% ng malamang na mga botante ang sumusuporta sa panukalang condom—at sa grupong ito, 77% ng mga kababaihan ang sumusuporta dito. Bilang karagdagan, labis na tinitingnan ng mga botante ang isyung ito bilang isang usapin ng kalusugan ng publiko, kaligtasan ng manggagawa at pagiging patas—mahigit sa 80% sa kabuuan, at ilang mga botante sa Los Angeles ang tila nag-aalala tungkol sa banta ng industriya na umalis sa California dahil sa isyu.”

Mula Enero 3, 2012, hanggang Abril 1, ang mga tagasuporta ay nakakolekta ng higit sa 235,000 pirma—higit sa 232,153 pirma na kailangan (10% ng mga boto para sa gobernador sa County ng Los Angeles noong Nobyembre 2010 na halalan) sa Hunyo 5, 2012 upang maayos. para maging kwalipikado ang panukala para sa halalan sa Nobyembre 2012. Nilalayon ng AHF at FAIR na mangolekta ng 374,000 pirma bilang isang unan

Ang ordinansang ito ay tatawaging 'County of Los Angeles Safer Sex In The Adult Film Industry Act.' Ang mga tagapagtaguyod ay kailangang mangolekta ng mahigit 200,000 pirma ng mga botante bago ang Hunyo 5, 2012, at kung matagumpay, ilalagay ang panukala sa halalan sa Nobyembre 2012—kaparehong balota ng halalan sa pagkapangulo.

Noong Disyembre 8, si Michael Ruiz, isang Staff Assistant sa Election Planning and Coordination Section ng Los Angeles County Registrar-Recorder/County Clerk's Office ay nagbigay ng sumusunod na paunang 'Opisyal na Titulo at Buod' para sa iminungkahing panukala sa balota gaya ng nakasaad sa ibaba:

County ng Los Angeles Safer Sex in the Adult Film Industry Act

 • Ang panukala ay magpapatupad ng isang ordinansa upang idagdag ang Kabanata 11.39, na pinamagatang 'Mga Pang-adultong Pelikula," sa Pamagat 11, Kalusugan at Kaligtasan, ng Kodigo ng County ng Los Angeles.
 • Ang layunin ng panukala ay inilaan upang mabawasan ang pagkalat ng mga impeksiyon na nakukuha sa pakikipagtalik sa pamamagitan ng pagsasaayos sa industriya ng pelikulang nasa hustong gulang.
 • Ang panukala ay mag-aatas sa mga producer ng mga pelikulang pang-adulto na kumuha ng permiso sa kalusugan ng publiko mula sa Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng Los Angeles County (“ang Departamento”) at magbayad ng bayad sa permiso na itinakda ng Kagawaran sa halagang sapat para sa kinakailangang pagpapatupad.
 • Ang panukala ay magtatakda ng proseso ng pagpapahintulot na nangangailangan ng pagsusumite ng aplikasyon at patunay ng pagkumpleto ng kursong pagsasanay sa pathogen na dala ng dugo, pagkatapos nito ay magbibigay ng permit. Ang panukala ay nangangailangan din ng pagsusumite ng isang plano sa pagkontrol sa pagkakalantad.
 • Ang panukala ay mangangailangan ng paggamit ng condom para sa lahat ng gawain ng anal o vaginal sex sa panahon ng paggawa ng mga pelikulang pang-adulto, gayundin ang pag-post ng public health permit at paunawa sa mga gumaganap tungkol sa paggamit ng condom.
 • Ang panukala ay magbibigay ng awtorisasyon sa Departamento na ipatupad ang mga probisyon ng ordinansa, kabilang ang pagsuspinde o pagpapawalang-bisa sa public health permit para sa paglabag sa ordinansa, o anumang iba pang batas, kasunod ng paunawa at pagkakataon para sa isang administratibong pagsusuri. Ang paunang abiso ay hindi kinakailangan kung ang anumang agarang panganib sa publiko at kaligtasan ay matagpuan o makatwirang pinaghihinalaang. Ang paglabag sa ordinansa ay sasailalim sa mga sibil na multa at/o mga kasong kriminal na misdemeanor.
 • Ibibigay ng panukala na kung sakaling ang isa pang panukala sa balota na may kaugnayan sa mga permit para sa industriya ng pelikulang nasa hustong gulang ay lumabas sa parehong balota, na ang panukalang ito ay mananaig kung ito ay tumanggap ng mas maraming bilang ng mga sumasang-ayon na mga boto, at ang nakikipagkumpitensyang panukala ay magiging walang bisa at walang bisa. .
 • Pinahihintulutan ng panukala ang Lupon ng mga Superbisor na amyendahan ang kabanata sa pamamagitan ng ordinansa, na ipinasa ng mayoryang boto, upang isulong ang mga layunin nito. Ang kabanata ay maaari lamang ipawalang-bisa sa pamamagitan ng ordinansang pinagtibay sa pamamagitan ng boto ng mga botante o sa pamamagitan ng pag-amyenda ng Los Angeles County Charter na pumapalit sa ordinansa.
 • Isinasaad ng panukala na kung ang alinmang bahagi ng ordinansa ay pinaniniwalaang hindi wasto o labag sa konstitusyon, kung gayon ang natitirang mga probisyon ay dapat ihiwalay at mananatiling may ganap na bisa at bisa.

Background sa Mga Pagsisikap na Pangkaligtasan ng Pang-adulto ng Film Worker at Mga Impeksyon sa STD sa Industriya

Ang hakbang ng AHF na pangunahan ang inisyatiba sa balota na ito ay naudyukan ng dalawang paglaganap ng HIV sa industriya at isang patuloy na epidemya ng mga impeksiyon na nakukuha sa pakikipagtalik ( sexually transmitted infections (STIs)) sa industriya ng pelikulang nasa hustong gulang ng California. Bilang bahagi ng patuloy na kampanya nito na hilingin ang paggamit ng condom sa mga pang-adultong pelikula, nagsagawa ang AHF ng mataas na profile na pagsusumikap sa adbokasiya na direktang nagta-target sa industriya, kabilang ang mga pangunahing manlalaro tulad ng tagapagtatag ng Hustler na si Larry Flynt at Steve Hirsch ng Vivid Entertainment; Pinilit din nito sa publiko ang mga opisyal sa pulitika at kalusugan ng County ng Los Angeles na sumunod sa batas hanggang sa legal na pag-uulat ng mga kaso ng HIV at STD—kabilang ang mga natagpuan sa mga performer sa industriya—at i-atas ang paggamit ng condom sa mga set ng pelikula sa Los Angeles .

Bilang karagdagan, maraming organisasyon na nakatuon sa pagprotekta sa kalusugan ng publiko ay nanawagan para sa mandatoryong paggamit ng condom sa paggawa ng mga pelikulang pang-adulto, kabilang ang American Medical Association, ang American Public Health Association, ang California Conference of Local AIDS Directors, ang California STD Controllers Association. , ang National Coalition of STD Directors, ang National Association of City and County Health Officials, AIDS Healthcare Foundation at ang California Medical Association.

Mga STD sa Pang-adultong Industriya ng Pelikulang sa Los Angeles County
Ayon sa Los Angeles County Department of Public Health (LADPH), ang mga manggagawa sa industriya ng pelikulang nasa hustong gulang ay sampung beses na mas malamang na mahawaan ng sakit na nakukuha sa pakikipagtalik kaysa sa mga miyembro ng populasyon sa pangkalahatan. Naidokumento ng LADPH ang 2,013 indibidwal na kaso ng chlamydia at 965 na kaso ng gonorrhea sa mga manggagawa sa pagitan ng mga taong 2003 at 2007. Sa panahon ng Abril 2004 hanggang Marso 2008 mayroong 2,847 na impeksyon sa STD na nasuri sa 1,884 na gumaganap sa industriya ng nasa hustong gulang sa LA County. Napagmasdan din ng LADPH na maraming manggagawa ang dumaranas ng maraming impeksyon, kasama ang ilang mga gumaganap na may apat o higit pang magkakahiwalay na impeksyon sa loob ng isang taon. Bilang karagdagan, sinabi ng LADPH na kasing dami ng 25 na mga kaso ng HIV na nauugnay sa industriya ang naiulat mula noong 2004. Iniuugnay ng mga opisyal ng kalusugan ng county ang epidemya ng mga sakit na nakukuha sa pakikipagtalik sa industriya ng pornograpiya sa kakulangan ng mga kagamitang pang-proteksyon para sa mga kasosyo, kabilang ang mga condom. Inirerekomenda ng ahensya ang paggamit ng condom sa panahon ng produksyon, ngunit hindi kailanman gumawa ng mga hakbang upang matiyak ang paggamit ng mga ito, o upang protektahan ang mga gumaganap na mahalagang ilagay sa panganib ang kanilang kalusugan upang manatiling may trabaho.

"Sa napakatagal na panahon, iniwasan ng mga halal na opisyal ang isyung ito sa kaligtasan sa lugar ng trabaho, pinupuntirya ang isyu mula sa lungsod patungo sa county patungo sa estado, at bilang resulta, ang kalusugan at kaligtasan ng mga manggagawang ito ay napabayaan, kadalasan ay may kakila-kilabot na kahihinatnan. Ito ang dahilan kung bakit namin kinuha ang kampanyang ito sa panukala sa balota: upang ang mga tao, ang mga botante sa County ng Los Angeles, ay maaaring kumilos—o pilitin ang mga opisyal ng County na kumilos—sa mahalagang isyung ito sa kalusugan at kaligtasan na nakakaapekto sa mga adult na gumaganap ng pelikula,” idinagdag ni Weinstein ng AHF.

AIDS Healthcare Foundation (AHF), ang pinakamalaking pandaigdigang organisasyon ng AIDS, ay kasalukuyang nagbibigay ng pangangalagang medikal at/o mga serbisyo sa higit sa 135,000 indibidwal sa 26 na bansa sa buong mundo sa US, Africa, Latin America/Caribbean, Asia/Pacific Region at Eastern Europe. Upang matuto nang higit pa tungkol sa AHF, mangyaring bisitahin ang aming website: www.aidshealth.org, hanapin kami sa Facebook: www.facebook.com/aidshealth at sundan kami sa Twitter: @aidshealthcare.

Ang mga tagapagtaguyod ng AIDS ay nagprotesta laban sa diskriminasyon laban sa mga taong nabubuhay na may HIV
Binuksan ng AHF ang Haiti Clinic, Sinusuri ang 356 sa Isang Araw