Hindi handa ang PrEP para sa prime time

In Balita ng AHF

Ni JAMES DRISCOLL, Ph.D.
4-25-2012

Ang pagpili ng pamahalaan ng mga paborito sa mga teknolohiya batay sa pulitika ay palaging mapanganib.

Ang paboritismo sa pulitika na nag-aalis ng landas ng regulasyon para sa pagbebenta ng bago, hindi pa ganap na nasubok, na gamot ay maaaring magdulot ng mga buhay.

Sa ilalim ng panggigipit mula sa Gilead Sciences at sa mga kaalyado nitong tagapagtaguyod ng AIDS, malapit nang isaalang-alang ng FDA antivirals advisory panel ang pinabilis na pag-apruba para sa Truvada na gamot sa paggamot sa AIDS ng Gilead para sa pag-iwas sa impeksyon sa HIV. Laganap ang oposisyon sa adbokasiya ng HIV at mga medikal na komunidad. Nagbabala ang mga tagapagtaguyod ng AIDS na ang gayong pag-apruba ay, sa pinakamabuting kalagayan, mga taon na napaaga. Sa pinakamasama, ito ay isang hindi nararapat, mapanganib na eksperimento sa kalusugan ng publiko.

Ang data ng klinikal na pagsubok na sumusuporta sa Truvada bilang pag-iwas, o PrEP (pre-exposure prophylaxis), ay mahina at walang tiyak na paniniwala. Ang PrEP ay hindi gaanong epektibong pang-iwas kaysa sa mga condom (44% kumpara sa 98+% sa mga kondisyon ng US). Nangangamba ang mga doktor na ang PrEP ang gagamitin sa halip na mga condom o na ang paggamit nito ay makapipigil sa paggamit ng condom. Si Cynthia Davis, isang doktor sa HIV sa Drew University of Medicine sa Los Angeles, ay nagpayo na ang gamot ay dapat magpakita ng 90 porsiyentong bisa para magamit nang ligtas sa US

Nag-aalala si Davis na masyadong maraming tao ang mag-iisip na dahil umiinom sila ng tableta ay magiging ligtas sila. Si Dr. Kevin Fenton, CDC Chief ng HIV-AIDS Prevention, ay nagbabala: "Iminumungkahi ng ilang pag-aaral na kahit na ang isang maliit na pagtaas sa panganib na pag-uugali dahil sa maling pakiramdam ng seguridad tungkol sa pagiging epektibo ng mga tabletas ay maaari talagang magpapataas ng mga impeksyon sa HIV."

Ang pagsunod sa droga sa mga nahawaan na ay mahirap; ito ay magiging higit pa sa mga hindi nahawahan. Kung ang hindi nahawahan ay kulang sa therapeutic level ng Truvada sa kanilang bloodstream bago makipagtalik, mananatili silang hindi protektado. Ang mga pasyente ay mangangailangan ng maingat na pagsubaybay at pagpapayo upang masiguro ang pagsunod; ang ganitong paghawak ay magiging magastos, hindi maginhawa at sa ekonomiya ngayon ay hindi malamang.

Ang Truvada ay ang pinakamalawak na ginagamit na anti-retroviral (ARV). Ang mahinang pagsunod, ng hindi nahawahan, ay bubuo ng mga viral strain na lumalaban sa gamot. Ang pagsugpo sa mga strain na lumalaban sa Truvada ay mahalaga sa kapakanan ng populasyon na nahawaan ng HIV at kritikal para sa mga nahawahan sa hinaharap.

Ang mga ARV ay nakakalason, ang mga malulusog na tao ay hindi dapat basta-basta i-pop ang mga ito tulad ng bitamina C. Ang mga pangmatagalang toxicity ng Truvada ay hindi alam. Ang pinsala sa bato, diabetes at hypertension ay naiulat na lahat. Bakit ipagsapalaran ang mga nakakalason na ito kung ang mas ligtas, mas epektibong paraan ng pag-iwas ay madaling magagamit?

Napatunayan ng pag-aaral ng NIH 052 na ang paggamot sa ARV ay 96+ porsiyentong epektibo sa pagpigil sa impeksyon ng mga kasosyong negatibo sa HIV. Sa katunayan, pinangalanan ng Science ang mga resulta ng 052 bilang No. 1 na pagsulong sa siyensya noong 2011.

Ang mga mapagkukunan para sa paggamot sa ARV sa US ay umaabot hanggang sa limitasyon. Ang pag-apruba ng PrEP ay magreresulta sa mga kakaunting mapagkukunan na inililihis mula sa mga napatunayang preventative na 96+ porsyentong epektibo sa isang pang-eksperimentong preventive na, kahit na may perpektong pagsunod, ay nangangako lamang ng 44 na porsyentong bisa.

Sa $13,000/pasyente/taong retail, ang Truvada ay isang napakamahal na gamot. Sa panahon ng matinding paghihigpit sa pananalapi, ang Truvada na ginamit bilang PrEP ay hindi lamang maglalagay ng panganib sa buhay ng tao, ito ay mali ang pamamahagi ng pampubliko at pribadong mga mapagkukunang kailangan para sa pangangalagang pangkalusugan ng lahat ng mga Amerikano.

Tinanggihan ni FDA Commissioner Margaret Hamburg ang mga apela na makipagkita sa mga doktor at tagapagtaguyod ng AIDS na sumasalungat sa pinabilis na pag-apruba para sa PrEP. Siya ay 'masyadong abala' upang makinig sa kanila tungkol sa alinman sa mga panganib sa kalusugan ng PrEP o ang pampulitikang impluwensya sa ngalan nito. Sa panahon ng administrasyong Clinton, nakipagpulong si Commissioner David Kessler sa mga tagapagtaguyod ng AIDS nang higit sa 20 beses upang talakayin ang mga pag-apruba sa droga.

Bukas ang pinto ni Kessler, nakinig siya. Maaaring matuto si Dr. Hamburg at ang kanyang mga tauhan mula kay Dr. Kessler. Umaasa ang isang Obama na mapabilis ng White House ng Obama ang kanyang curve sa pag-aaral - mukhang natigil siya sa pagtakbo.

Ang FDA ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa paglaban sa AIDS. Kapag nakikinig ang FDA sa lahat ng tagapagtaguyod ng AIDS, isinusulong nito ang mga solusyon. Kung isasara ng FDA ang pinto sa lahat maliban sa mga kaibigan nito, ito ay nagiging bahagi ng problema.

Ibinigay ni Pangulong Obama sa Amerika ang una nitong Pambansang Estratehiya sa AIDS, nadagdagan ang mga mapagkukunan para sa pagsusuri sa HIV at ADAP, at patuloy na pagpopondo para sa internasyonal na paggamot sa AIDS sa isang mahirap na kapaligiran sa pananalapi.

Si Pangulong Obama ay nakinig at tumugon. Kailangang sundin ng FDA ang kanyang halimbawa.

James Driscoll, Ph.D. ay isang matagal nang aktibista sa AIDS at isang tagapayo sa AIDS Healthcare Foundation.

Basahin ang artikulo dito.

Ang billboard ng AIDS sa City of Industry ay nagkakagulo sa mga driver
Ang Big Rig Tour ng 'Condom Nation' ng AHF ay Pumutok sa Norfolk, VA!