Jacksonville: Ang 'Magic Johnson Healthcare Center' ng AHF ay lumipat sa St. Vincent's Medical Center noong ika-11 ng Hunyo

In Balita ng AHF

Ang makabagong Riverside District AIDS healthcare facility ay lilipat sa campus ng St. Vincent's, kung saan ito ay patuloy na magbibigay sa mga kulang sa serbisyong populasyon ng pinabuting access sa de-kalidad na pangangalaga sa HIV, mga serbisyo, na nagawa nito sa loob ng mahigit isang dekada; nag-aalok ang bagong site ng pagkakataong ipagpatuloy at palawakin ang mga serbisyo, kabilang ang pangangalagang medikal at AHF Pharmacy  

JACKSONVILLE (Hunyo 7, 2012)¾ AIDS Healthcare Foundation (AHF), ang pinakamalaking organisasyon ng HIV/AIDS sa bansa, ay nalulugod na ipahayag na epektibo sa Lunes, Hunyo 11th, ito ay iginagalang Jacksonville (FL) AHF Magic Johnson Healthcare Center ay lilipat mula sa kasalukuyang lokasyon nito sa Park Street sa Riverside District ng Jacksonville patungo sa isang bagong makabagong pasilidad sa campus ng St. Vincent's Medical Center na humigit-kumulang kalahating milya malayo. Magsisimulang magpatingin sa mga pasyente ang mga AHF medical provider sa Lunes, Hunyo 11th sa bagong site, na matatagpuan sa St. Vincent's (AHF Magic Johnson Healthcare Center, 2 Shircliff Way, Suite 900, Depaul Building, Jacksonville, Florida 32204   tel: +1.904.381.9651, Mga Oras: MF 8:30am hanggang 5:30pm, sarado 12-1pm).

Ako ay natutuwa na ang AIDS Healthcare Foundation ay nakipagsanib-puwersa sa aming komunidad mahigit sampung taon na ang nakararaan upang magbigay ng higit na kailangan ng direktang pangangalaga sa pasyente at mga serbisyo para sa mga taong may HIV/AIDS dito sa lugar ng Jacksonville,” sabi Dr. Robert Catalla, na nagsilbi bilang Direktor ng Medikal ng AHF at punong tagapagkaloob sa sentro mula noong unang binuksan ito at magpapatuloy sa bagong site. "Ang bagong espasyong ito ay matatagpuan sa isang multi-disciplinary na gusali sa loob ng campus ng ospital, na nagpapahusay ng access sa iba pang mga specialty, habang inoobserbahan ang pagiging kumpidensyal ng pasyente. Ang espasyo ay 5,000 square feet ng bagong-renovate na clinical at pharmacy space na kinabibilangan ng pitong exam room kasama ang isang triage/procedure room, isang laboratoryo at case management office at may garage parking—na may komplimentaryong parking para sa mga pasyente sa klinika at mga kliyente ng parmasya. Sa nakalipas na dekada, lubos na nakinabang ang aming mga pasyente mula sa pinabuting pag-access sa naturang pangangalagang nagliligtas-buhay, at naniniwala ako na mapapabuti at mapapalawak pa namin ang aming misyon sa site ng St. Vincent."

"Nasasabik akong ipahayag ang paglipat ng aming pasilidad sa Jacksonville sa bagong site na ito sa St. Vincent's," sabi Michael weinstein, Pangulo ng AHF. "Sa bagong lokasyong ito, ang sentro ng pangangalagang pangkalusugan na ito ay dapat na patuloy na mag-alok ng napakalaking pagkakataon na magbigay ng de-kalidad na pangangalaga sa HIV/AIDS at makabuluhang outreach sa ilang mga populasyon na kulang sa serbisyo sa buong Northeast Florida."

Sa nakalipas na dekada, ang klinika ng Magic Johnson ng AHF ay nagsisilbi sa mas malawak na lugar ng Jacksonville (Duval County) at mga nakapaligid na county kabilang ang: St. John's, Baker, Nassau at Clay sa Northeast Florida. Ang unang AHF/Magic Johnson Jacksonville Healthcare Center ay unang binuksan sa mga pasyente noong Agosto 2001. Isang AHF Pharmacy ang binuksan sa site noong (200_?) Parehong ang klinika at ang AHF Pharmacy ay lilipat sa bagong site ng St. Vincent. Ang klinika ay isa sa anim na kasalukuyang lugar ng paggamot sa AHF na pinangalanan bilang parangal sa HIV positive basketball legend na si Earvin 'Magic' Johnson, Jr.—FL: Jacksonville & North Miami; CA: Oakland, San Francisco at West Adams District sa Los Angeles; GA: Lithonia. Bilang karagdagan, ang mga klinika ng AHF/Magic Johnson ay inaasahang magbubukas sa huling bahagi ng taong ito sa Brooklyn, NY at Ft. Worth, TX.

"Tulad ng lahat ng aming mga sentro ng pangangalagang pangkalusugan, ang AHF Magic Johnson Healthcare Center na ito sa Jacksonville ay magbibigay ng pangangalaga at mga serbisyo anuman ang kakayahan ng isang pasyente na magbayad," sabi Michael Kahane, AHF Bureau Chief, Southern Region. "Sa karagdagan, ang mga pasyente pati na ang pangkalahatang publiko ay madaling ma-access ang buong hanay ng mga serbisyo ng parmasya sa pamamagitan ng katabing AHF Pharmacy sa pasilidad."

Ang mga Healthcare Center ng AHF ay nagbibigay ng makabagong mga serbisyong medikal na out-patient upang mapakinabangan ang kalusugan at kagalingan ng mga taong nabubuhay sa lahat ng yugto ng sakit na HIV hindi alintana ng kakayahang magbayad ng pasyente. Ang bawat Healthcare Center ay nagbibigay ng mga programang medikal na iniayon sa mga partikular na pangangailangan ng mga indibidwal na walang sintomas at may sintomas ng HIV/AIDS mula sa mga kwalipikadong medikal at suportang propesyonal.

Kasama sa mga serbisyo sa Healthcare Center ng AHF ang paunang screening, patuloy na pagsubaybay, radiology at laboratory work, agresibong pamamahala ng HIV/AIDS na may pinagsamang mga therapy sa gamot, at pag-access (para sa mga maaaring pumili) sa mga pagsubok sa klinikal na pananaliksik. Kasama sa iba pang mga serbisyo ang pagpapayo at adbokasiya sa mga benepisyo sa publiko, pagpapayo sa kalusugan ng isip at 24 na oras na pag-access sa payong medikal. Ang mga serbisyong ito ay patuloy na iaalok sa pamamagitan ng pasilidad ng Jacksonville sa mga pasyente anuman ang kanilang kakayahang magbayad, tulad ng ginagawa sa iba pang mga klinika ng AHF sa Florida, California, Georgia at Washington, DC.

Para sa karagdagang impormasyon sa release na ito o tungkol sa Earvin "Magic" Johnson, Jr. Clinic, sa Jacksonville, mangyaring makipag-ugnayan Ged Kenslea, Direktor ng AHF Community Relations sa Los Angeles sa (323) 308-1833 o pager (213) 209-8123, o Robert Catalla, MD, Direktor ng Medikal, ang Earvin "Magic" Johnson, Jr. Clinic, sa Jacksonville, FL sa (904) 381-9651

Ang Malaking Rig ng 'Condom Nation' ng AHF ay Dumating sa Brooklyn, New York!
AHF: Tama ang FDA na ipagpaliban ang desisyon sa kontrobersyal na tabletang 'pag-iwas sa HIV' ng Gilead