Nagmartsa ang Global & US Advocates sa Washington sa International AIDS Conference

In Pagtatanggol, Global, Balita ng AHF

 

Nagmartsa ang Global Advocates sa Washington sa Int'l AIDS Conference

Ang mga pandaigdigang tagapagtaguyod mula sa malapit at malayo ay nagtipun-tipon sa “Keep the Promise” March sa Washington rally noong Linggo, Hulyo 25, 2012 sa Washington DC HIV+ na aktibista na si Jenny Boyce ng South Africa ay nagsalita: “Noong 2002, I was looking death in the face. Ngunit, nang magpagamot ako at gumaling ako, nagpasiya akong tumayo at maging isang halimbawa kung paano gumagana ang paggamot sa HIV. Itinatampok din ang mga karagdagang tagapagtaguyod, mula sa US at sa buong mundo—kabilang ang Mexico, Uganda at Estonia.

“What's Inside of Me” ng HIV+ Poet/Aktibistang si Roxanne Hanna-Ware

“Ano ang nasa loob mo?” nagtanong sa Positively HIV+ spoken word na artist at aktibista na si Roxanne Hanna-Ware habang itinatanghal niya ang kanyang inspirational na "What's Inside of Me" sa libu-libo na motivated sa "Keep the Promise" March sa Washington.

Mataas ang emosyon habang nagsasalita si Hanna-Ware tungkol sa kanyang karanasan sa pamumuhay, pag-survive at pag-unlad na may HIV/AIDS.

 

Abangan ang nakaraang Keep the Promise Webisodes na maaaring napalampas mo!

Ang South Africa Pa rin ang Pinakamahirap Tinamaan ng Mga Impeksyon sa HIV
AIDS Conference Mahaba sa Pag-asa, Maikli sa Aksyon