Keep The Promise Webisode 5: Global Advocates March on Washington at Int'l AIDS Conference

In Balita ng AHF

Ang mga pandaigdigang tagapagtaguyod mula sa malapit at malayo ay nagtipon sa "Keep the Promise" March sa Washington rally Linggo, Hulyo 25, 2012 sa pagbubukas ng araw ng International AIDS Conference sa Washington DC HIV+ activist na si Jenny Boyce ng South Africa ay nagsalita tungkol sa kanyang mahirap na paglalakbay mula noong una na-diagnose. "Noong 2002, ako ay naghahanap ng kamatayan sa mukha. Ngunit, nang magpagamot ako at gumaling ako, nagpasiya akong tumayo at maging isang halimbawa kung paano gumagana ang paggamot sa HIV. Ang mga karagdagang tagapagtaguyod, mula sa US at sa buong mundo—kabilang ang Mexico, Uganda at Estonia—ay itinatampok na nagpapakita ng mga hamon sa rehiyon sa pag-iwas sa HIV/AIDS at pag-access sa paggamot. Ang bawat delegado ay nagsasalita nang may kakaibang boses, ngunit may isang nagkakaisang mensahe: ang pangangailangan para sa karagdagang pondo para sa unibersal na access sa HIV/AIDS.

AIDS Conference Mahaba sa Pag-asa, Maikli sa Aksyon
Michael Weinstein: Mahaba-haba pa ang Lalakbayin natin sa US