LA Times: Sukatin ang nangangailangan ng condom para sa mga pelikulang porno na malamang na pumunta sa balota

In Balita ng AHF

Los Angeles Times
Rong-Gong Lin II
Hulyo 11, 2012

Sukatin ang nangangailangan ng mga condom para sa mga pelikulang porno na malamang na pumunta sa balota

Nahaharap sa higit sa 370,000 mga lagda na sumusuporta sa isang ordinansa sa paggamit ng porn condom, ang mga superbisor ng Los Angeles County ay mukhang malamang na maglagay ng gayong panukala sa balota ngayong taglagas.


Sa loob ng maraming taon, tinalikuran ng mga superbisor ng County ng Los Angeles ang anumang responsibilidad sa pagtiyak na ang mga aktor ng pelikulang nasa hustong gulang ay nagsusuot ng condom upang bantayan laban sa impeksyon sa HIV habang nasa trabaho.

Ngunit sa harap ng matagumpay na pagkolekta ng higit sa 370,000 mga lagda na sumusuporta sa naturang ordinansa, ang mga superbisor sa unang pagkakataon noong Martes ay atubiling binigkisan ang posibilidad na ang pinakamataong county sa bansa — at sentro ng industriya ng pornograpiya ng Amerika — ay maaaring bumoto nang husto upang aprubahan ang naturang sukatin sa ballot box ngayong Nobyembre.

Ang mga opisyal, gayunpaman, ay tila nag-aalinlangan na ito ay magiging epektibo. Ang Supervisor na si Zev Yaroslavsky, na ang malawak na distrito ay kinabibilangan ng San Fernando Valley, kung saan maraming pelikulang porno ang ginawa, ay nagsabi na hindi siya sigurado kung paano masusubaybayan ang mga underground na porn shoot na hindi nag-abala sa paghingi ng mga permit para sa paggamit ng condom.

Sabi ni Yaroslavsky: Ang mga inspektor ay "hindi mahahanap ang bawat garahe sa county ng Los Angeles kung saan ginaganap ang paggawa ng pelikula."

"Sa pagkakasabi niyan, ang mga lagda ay natipon at pinatunayan ito ng registrar ng county at naniniwala ako na ang mga botante ay may karapatang bumoto dito," sabi ng superbisor. "Ngunit sa palagay ko, maraming trabaho ang kailangang gawin ... upang lumikha ng isang landas para sa mapagkakatiwalaang pagpapatupad ng batas."

Sa kabila ng pag-aalinlangan, ito ay isang kapansin-pansing pagbabago sa tono para sa limang-matagalang superbisor, na dalawang taon na ang nakalilipas ay mariing iginiit na ang estado, hindi ang county, ang may pangunahing responsibilidad sa pag-uutos sa paggamit ng condom ng mga porn star. Noon, iminungkahi niya na imposible na ang county na gumamit ng condom sa pulisya at sinabi na ang gusto ng mga aktibista ng AIDS ay katulad ng pagtakbo “parang mga manok na walang ulo na tumitingin sa bawat garahe sa County ng LA, tingnan kung mayroong isang pelikula kinukunan ng pelikula.”

Walang mga superbisor ang nagsalita noong Martes laban sa paglalagay ng inisyatiba sa balota o nagpahiwatig na sila ay sumalungat sa ordinansa.

Sa kabilang panig ng podium ay si Michael Weinstein, presidente ng AIDS Healthcare Foundation na nakabase sa LA, na tila tiwala sa tagumpay sa mga botohan at masayang-masaya sa wakas na mapipilit ang mga superbisor na bigyang pansin ang isyu.

Hinikayat niya ang mga opisyal na "kilalain ang kalooban ng mga tao." At, idinagdag niya, bilang pinuno ng isang tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan ng AIDS sa buong mundo, "Nararamdaman ko ang isang personal na responsibilidad na ang industriyang ito, na isang panunuya, ay nagpapatakbo sa aking likod-bahay at hindi lamang inilalagay sa panganib ang mga kabataang ito na nasa industriya, ngunit ito ay nagpapadala ng isang kakila-kilabot na mensahe sa mundo na ang tanging uri ng sex na mainit ay hindi ligtas, "sabi ni Weinstein.

Ang industriya ng pornograpiya ay naging isang tagumpay sa pananalapi sa California pagkatapos ng desisyon ng Korte Suprema ng estado noong 1988 na ang mga prodyuser ng porno ay hindi maaaring kasuhan sa ilalim ng mga batas laban sa prostitusyon.

Ngunit ang industriya ay nasa ilalim ng masusing pagsisiyasat sa paglipas ng mga taon na may saklaw ng balita ng mga performer na nagsasabing sila ay nahawahan ng HIV sa trabaho. Ang pinakahuling na-publish na impeksyon ay ang kaso ni Derrick Burts noong 2010.

Ang industriya ay pinagtatalunan na si Burts ay nahawahan sa trabaho ngunit hindi nakagawa ng ebidensya na nagpapatunay sa claim nito.

Ang isang boto sa buong county sa pag-aatas ng mga condom para sa mga gumagawa ng porno ay magiging una sa bansa. Pinili ng Konseho ng Lungsod ng Los Angeles na aprubahan ang isang katulad na ordinansa ng porn condom upang maiwasan ang halalan sa buong lungsod noong Hunyo pagkatapos ng pagtitipon ng higit sa 70,000 mga lagda sa antas ng lungsod.

Ang grupo ng AIDS ay naglabas din ng isang poll ng higit sa 1,000 malamang na mga botante noong Abril, kung saan 63% ng mga sumasagot ang nagsabing sila ay bumoto pabor sa isang kinakailangan sa condom.

Kung ano ang magiging reaksyon ng industriya ng porno sa isang panukala sa buong county ay ang susunod na malaking tanong. Ang industriya ay hindi gumawa ng anumang makabuluhang aksyon upang mag-lobby laban sa panukala ng lungsod, ngunit pinuna ito ng isang tagapagsalita bilang "overreach ng gobyerno."

Si Jeffrey J. Douglas, chairman ng board ng adult film lobby group na Free Speech Coalition, ay nagsabi na ang industriya ay hindi nakagawa ng anumang pormal na desisyon ngunit malamang na mangampanya laban sa panukalang condom at posibleng magdemanda sa county.

Nagtalo siya na ang panukala ng county ay maaaring lumabag sa garantiya ng 1st Amendment ng malayang pananalita sa pamamagitan ng "pag-aatas ng isang partikular na mensahe na mapaloob sa isang pelikula." At nangatuwiran siya na ang inisyatiba ng county ay maaaring maunahan ng batas ng estado.

Tinutulan ng mga aktibista ng AIDS na sinabi ng estado na ang mga lokal na pamahalaan ay may awtoridad na humiling ng paggamit ng condom sa set.

Si Weinstein, sa kanyang bahagi, ay nagsabi na sabik siya para sa isang buong kampanya sa industriya ng pornograpiya.

"Kung mayroon kaming mga ad na inihatid sa iyo ni Larry Flynt at iba pang mga pornographer, matutuwa kami," sabi ni Weinstein. "Hindi mahirap malaman na hindi pinahahalagahan ng mga tao ang mga pornograpo."

Si Dr. Jonathan Fielding, ang direktor ng pampublikong kalusugan ng county, na tinanggihan din ang pagnanais ng mga aktibistang AIDS na i-regulate ang paggamit ng condom sa antas ng county noong nakaraan, ay nagpahayag ng kanyang mga alalahanin “tungkol sa kung gaano kahirap na ipatupad ito sakaling maging batas. ”

Sinabi ni Whitney Engeran-Cordova, senior director ng public health division ng AIDS group, na ang mga pangunahing studio ng porno na nakakakuha ng mga permiso sa paggawa ng pelikula ay sa kalaunan ay makakaramdam ng pressure na sumunod sa batas kung gusto nilang panatilihin ang kanilang insurance.

Ang mga superbisor ay maaaring bumoto sa lalong madaling Hulyo 24 upang ilagay ang panukalang condom sa balota.

Ang FDA ay 'walang ingat' sa pag-apruba sa kontrobersyal na tabletang 'pag-iwas sa HIV' ng Gilead
"Tuparin ang Pangako sa HIV/AIDS" Marso sa Washington Nakatakda para sa Araw ng Pagbubukas ng International AIDS Conference