Obama Administration Touts Delayed Release of AIDS Drug Funds

In Pagtatanggol, Balita ng AHF

$69 Milyon Inanunsyo ng Administrasyong Obama Ngayon na "Alisin ang Anumang Listahan ng Paghihintay" ay Inilaan sa Pagtatapos ng 2011; 2,000 Taong Nabubuhay na may HIV/AIDS ay Naghihirap sa AIDS Drug Assistance Program na Mga Waiting List Habang Naantala ang Pamamahaging Ito

Bagama't Umaasa na Ang Pagpopondo na Ito ay Tunay na Aalisin ang Mga Listahan ng Paghihintay ng ADAP, Umaasa ang AIDS Healthcare Foundation na Ito ay Hindi "Lalong Iikot"

WASHINGTON DC (Hulyo 19, 2012) AIDS Healthcare Foundation (AHF) ngayon ay tumugon sa balita mula sa Obama Administration na ang Kagawaran ng Kalusugan at Serbisyong Pantao (USS) ng Estados Unidos ay mamamahagi ng $69 milyon sa 25 na estado sa pag-asang maalis ang mga listahan ng naghihintay para sa nagliligtas-buhay na mga gamot sa HIV/AIDS sa pamamagitan ng estado. Mga Programa sa Tulong sa Gamot sa AIDS.

"Bagaman mahusay ang oras sa PR-wise para sa paparating na pagsisimula ng International AIDS Conference, ang pondo na inihayag ngayon ay hindi bagong pera. Ito ay aktuwal na inilaan sa pagtatapos ng 2011 at ngayon pa lamang ay ipinamamahagi. Samantala, libu-libong taong nabubuhay na may HIV/AIDS ang naghihirap sa mga listahan ng hinihintay ng ADAP habang ang pamamahagi ng pondong ito ay naantala,” sabi Michael weinstein, Presidente ng AIDS Healthcare Foundation.

Idinagdag ni Weinstein: “Taos-puso naming pag-asa na talagang tapusin ng mga pondong ito ang mga listahan ng paghihintay sa US para sa nagliligtas-buhay na mga gamot sa AIDS. Gayunpaman, sa higit sa 600,000 katao na positibo sa HIV sa US na hindi kasalukuyang ginagamot, kakailanganin ang mga karagdagang bagong pera at mas mababang presyo ng gamot upang maiwasang bumalik ang mga listahan ng naghihintay. Sa huli, hindi angkop na kapalit ng mabuting patakaran sa kalusugan ng publiko ang magkagulong mga press release bilang tugon sa pagpuna at kailangan ng higit pang aksyon mula sa administrasyon upang matiyak na ang lahat ng Amerikanong nangangailangan ng mga gamot sa HIV/AIDS ay may access sa kanila."

Sa panahon ni Pangulong Obama sa opisina, ang mga listahan ng paghihintay ay lumaki mula sa 43 katao noong siya ay manungkulan noong Enero 2009 hanggang sa 10,000 katao. Sa kasalukuyan ay mayroong 2,000 katao sa 9 na estado sa mga listahan ng hinihintay ng ADAP.

# # #

Tungkol sa AIDS Healthcare Foundation

AIDS Healthcare Foundation (AHF), ang pinakamalaking pandaigdigang organisasyon ng AIDS, ay kasalukuyang nagbibigay ng pangangalagang medikal at/o mga serbisyo sa higit sa 176,756 indibidwal sa 27 bansa sa buong mundo sa US, Africa, Latin America/Caribbean, Asia/Pacific Region at Eastern Europe. Upang matuto nang higit pa tungkol sa AHF, mangyaring bisitahin ang aming website: www.aidshealth.org, Hanapin kami sa Facebook: www.facebook.com/aidshealth at sundan kami sa Twitter: @aidshealthcare.

Ang Lupon ng Mga Aktibista ng AIDS na "Tuparin ang Pangako" ay Tren papuntang DC para sa Marso sa Washington
Mga Panawagan sa Pag-apruba para sa Mas Mahigpit na Mga Panuntunan sa Gamot sa HIV