Ang HIV Prevention Pill ay Magdudulot ng Higit na Masasama kaysa sa Kabutihan

In Balita ng AHF

Ang mga side effect ng Truvada PrEP ay mas malaki kaysa sa mga benepisyo nito, dahil ang mga tao ay mahihirapang inumin ito nang regular

Si Tom Myers ang pinuno ng mga pampublikong gawain at pangkalahatang tagapayo para sa AIDS Healthcare Foundation.

 

Noong unang ipinakilala ang pre-exposure prophylaxis (PrEP)—ang ideya ng paggamit ng umiiral nang paggamot sa AIDS bilang isang tableta sa pag-iwas sa HIV, ipinahayag nito ang pangako ng pagpapahintulot sa mga tao na protektahan ang kanilang sarili mula sa pagkahawa ng HIV. Sa kasamaang palad para sa lahat, hindi ito gagana sa paraang inaasahan ng mga siyentipiko at tagasuporta.

Ang Truvada PrEP ay hindi gagana sa malawakang saklaw dahil upang ito ay maging epektibo sa pagpigil sa impeksyon sa HIV, ang mga tabletas ay dapat inumin bawat araw. Walang napalampas na dosis. Gayunpaman, ang pag-aaral pagkatapos ng pag-aaral ay nagpakita na ang mga tao sa pangkalahatan ay hindi makakamit ang ideal na ito.

Kahit na ang mga taong may sakit, at may pinakamaraming insentibo na uminom ng gamot para gumaling, huwag itong inumin ayon sa itinuro. Halimbawa, ang mga taong kumukuha ng mga statin para sa sakit sa puso ay karaniwang kumukuha ng mga ito nang maayos sa 61 porsiyento lamang ng oras. Kailan ka huling nagtapos ng kahit isang dalawang linggong kurso ng antibiotics sa halip na huminto kapag bumuti na ang pakiramdam mo?

Kung alam natin na ang mga tao ay hindi regular na umiinom ng kanilang mga gamot kapag sila ay may sakit, paano natin aasahan na sila ay umiinom ng mga tabletas kapag sila ay walang sakit? Hindi namin, siyempre.

[Janet Weinberg: Ang Pill para Pigilan ang Paghahatid ng HIV ay Magbabawas sa Mga Rate ng Impeksyon]

Sa pangunahing pag-aaral ng PrEP, ang mga kalahok ay regular na pinapayuhan sa pag-inom ng kanilang mga tabletas araw-araw. Nagkaroon sila ng buwanang pagbisita sa doktor, kung saan muli silang pinayuhan sa pag-inom ng kanilang mga gamot. Dagdag pa, binayaran sila para lumahok sa pag-aaral. Gayunpaman, kahit na sa lahat ng suportang ito, 18 porsiyento lamang ng mga kalahok sa pag-aaral ang umiinom ng mga tabletas nang may anumang regularidad. Sa totoong mundo, kung saan ang mga tao ay hindi binabayaran upang uminom ng gamot, at kung saan ang mga tao ay walang pagpapayo sa gamot, ang mga resulta ay mas mababa. At doon nakasalalay ang panganib. Ang hindi pagkuha ng Truvada para sa PrEP nang maayos ay mas seryoso kaysa sa hindi pagkakaroon ng proteksyon mula sa impeksyon sa HIV.

Una, kung ang isang taong kumukuha ng Truvada ay nahawahan, mas malaki ang posibilidad na ang kanilang HIV ay lumalaban sa Truvada. Sa kasalukuyan, ang Truvada ang backbone ng matagumpay na paggamot sa AIDS. Ang paglikha ng mga strain ng HIV na lumalaban sa Truvada ay hindi kapani-paniwalang nakakabahala.

Pangalawa, ang Truvada ay may malubhang epekto, kabilang ang pinsala sa bato at pagkawala ng buto. Ang mga panganib na ito ay maaaring katanggap-tanggap kapag ang isang tao ay may HIV o AIDS, ngunit ang mga taong kumukuha ng PrEP ay malusog. Magkakaroon ng mga malulusog na tao na hindi makakakuha ng preventive benefits ng PrEP, ngunit makakaranas ng pinsala sa bato at iba pang pinsala.

[Tingnan ang isang koleksyon ng mga pampulitikang cartoon sa pangangalaga sa kalusugan.]

Ikatlo, maraming tao, na nag-iisip na sila ay protektado sa pamamagitan ng pagkuha ng PrEP, ay aalisin o babawasan ang paggamit ng iba pang napatunayang mga hakbang sa pag-iwas tulad ng condom. Ang "kabayaran sa peligro," ang kababalaghan ng pagsasagawa ng mas mapanganib na pag-uugali kapag naniniwala kang protektado ka mula sa pinsala, ay naidokumento sa halos lahat ng bahagi ng buhay, kabilang ang sekswal na arena. Dahil maraming tao ang hindi kukuha ng Truvada nang maayos, ngunit sa tingin nila ay protektado sila, malamang na ang malawakang paggamit ng PrEP ay talagang magpapataas ng mga impeksyon sa HIV.

Ang halaga ng Truvada ay higit sa $13,000 bawat taon. Para sa ganoong uri ng pera, ang gobyerno, na siyang pangunahing nagbabayad ng pangangalaga sa AIDS sa pamamagitan ng Medicaid, Medicare, at Ryan White CARE Act, ay maaaring magbigay ng paggamot para sa isang katulad na bilang ng mga taong may HIV/AIDS (sa kasalukuyan, mga 450,000 Amerikano na naninirahan sa HIV/AIDS walang access sa pangangalaga). Ang paggamot ay hindi lamang ginagawang mas malusog ang mga tao at kayang pangalagaan ang kanilang mga pamilya; Ang paggamot mismo ay hanggang 96 porsiyentong epektibo sa pagpigil sa paghahatid ng HIV, ayon sa mga pag-aaral.

Bagama't labis kong hinahangad na gagana ito, natatakot ako na ang PrEP ay isang kasangkapan sa prevention kit na mas makakasama kaysa makabubuti.

Binaliktad ng Hershey School ang Blacklist, Inamin ang HIV Positive Student
Ang CEO ng Gilead na si Martin ay Sumali sa "$50 Million Club"