Ang Industriya ng Porn sa LA ay Nagsara Dahil sa Pagsiklab ng Syphilis

In Balita ng AHF

 

AHF Press Conference Lunes, Agosto 20th 10am, Hollywood; 

Ang insidente ay nagpapakita ng self-policing at pagsubok lamang ay hindi gumagana

LOS ANGELES (Agosto 19, 2012) Kasunod ng balita na ang multi-bilyong dolyar na industriya ng porno na nakabase sa Los Angeles ay magsususpindi ng operasyon sa loob ng ilang linggo dahil sa pagsiklab ng syphilis sa mga adult na artista, ang AIDS Healthcare Foundation (AHF) ay magho-host ng press conference at teleconference sa Lunes, Agosto 20th sa 10:00am Pacific Time sa punong-tanggapan ng AHF (6255 Sunset Blvd., 21st Floor, Los Angeles CA 90028), na sa nakalipas na anim na taon ay nakapag-iisa na nagtataguyod ng mga reporma sa kaligtasan sa industriya ng pelikulang pang-adulto, kabilang ang mga pagsisikap na hilingin ang paggamit ng condom sa lahat ng produksyon ng pelikulang pang-adulto. Ginawa ito ng AHF at ng iba pang mga tagapagtaguyod pagkatapos ng dalawang paglaganap o mga insidente ng mga impeksyon sa HIV na nauugnay sa industriya na naganap sa nakalipas na walong taon.

Ayon sa Los Angeles Times, Ang Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng Los Angeles County, "…ay nag-iimbestiga sa posibleng kumpol ng mga kaso ng syphilis sa mga adult na artista sa industriya ng pelikula," at “…ay nakatanggap ng mga ulat ng hindi bababa sa limang posibleng kaso noong nakaraang linggo, sabi ni Peter Kerndt, direktor ng mga programa ng Sexually Transmitted Disease ng county. Plano ng county na mag-follow up sa mga apektadong indibidwal upang matiyak na sila ay nagamot nang maayos at upang matukoy kung sino pa ang maaaring nahawahan. Sinusubukan din ng mga manggagawa sa pampublikong kalusugan na alamin ang orihinal na pinagmulan ng kamakailang kumpol.

Mga STD sa Pang-adultong Industriya ng Pelikulang sa Los Angeles County

Ayon sa Los Angeles County Department of Public Health (LADPH), ang mga manggagawa sa industriya ng pelikulang nasa hustong gulang ay sampung beses na mas malamang na mahawaan ng sakit na nakukuha sa pakikipagtalik kaysa sa mga miyembro ng populasyon sa pangkalahatan. Naidokumento ng LADPH ang 2,013 indibidwal na kaso ng chlamydia at 965 na kaso ng gonorrhea sa mga manggagawa sa pagitan ng mga taong 2003 at 2007. Sa panahon ng Abril 2004 hanggang Marso 2008 mayroong 2,847 na impeksyon sa STD na nasuri sa 1,884 na gumaganap sa industriya ng nasa hustong gulang sa LA County. Naobserbahan din ng LADPH na maraming manggagawa ang dumaranas ng maraming impeksyon, kasama ang ilang mga performer na mayroong apat o higit pang magkakahiwalay na impeksyon sa loob ng isang taon. Bilang karagdagan, sinabi ng LADPH na kasing dami ng 25 na mga kaso ng HIV na may kaugnayan sa industriya ang naiulat mula noong 2004. Iniuugnay ng mga opisyal ng kalusugan ng county ang epidemya ng mga sakit na nakukuha sa pakikipagtalik sa industriya ng pornograpiya sa kakulangan ng mga kagamitang proteksiyon para sa mga kasosyo, kabilang ang mga condom. Inirerekomenda ng ahensya na gumamit ng condom sa panahon ng produksyon, ngunit hindi kailanman gumawa ng mga hakbang upang matiyak ang paggamit ng mga ito, o upang protektahan ang mga gumaganap na talagang kinakailangan upang ilagay sa panganib ang kanilang kalusugan upang manatiling may trabaho.

Suporta para sa Paggamit ng Condom sa Mga Produksyon ng Pang-adultong Pelikula Ilang organisasyong nakatuon sa pagprotekta sa kalusugan ng publiko ay nanawagan para sa mandatoryong paggamit ng condom sa paggawa ng mga pelikulang pang-adulto, kabilang ang American Medical Association, ang American Public Health Association, ang California Conference of Local AIDS Directors, ang California STD Controllers Association, ang National Coalition of STD Directors, ang National Association of City and County Health Officials, AIDS Healthcare Foundation at ang California Medical Association.

Mga opisyal ng AHF at miyembro ng adbokasiya na grupo, PATAS ('Para sa Pananagutan ng Pang-adultong Industriya') ay nagpapastol ng suporta para sa isang inisyatiba sa balota ng County ng Los Angeles na lalabas sa balota ng Nobyembre na mangangailangan sa mga producer ng pelikulang nasa hustong gulang na kumuha ng permiso sa kalusugan ng publiko mula sa mga opisyal ng County Health, tulad ng mga barber shop, nail salon at tattoo parlor, bilang kondisyon ng nagnenegosyo sa Los Angeles. Opisyal na sisimulan ng mga grupo ang kampanya para sa panukalang-batas sa balota, na itinalaga kamakailan ng mga opisyal ng halalan ng County ng pamagat na “Batas sa Balota B,” noong unang bahagi ng Setyembre.

 

AIDS HEALTHCARE FOUNDATION AY NAKUHA NG BOTIKA NG MGA INA
Habang naghahanda ang Gilead na ipresyo ang 'Quad,' sinabi ng 20 mambabatas ng California na ang pagpepresyo ng gamot sa AIDS ay “hindi napapanatiling”