Nanawagan ang industriya ng porno para sa pansamantalang pagsasara pagkatapos ng mga naiulat na kaso ng syphilis

In Balita ng AHF

Agosto 20, 2012

LA Times

Isang grupong pangkalakal na nakabase sa Los Angeles na kumakatawan sa mga kumpanya ng pelikulang may sapat na gulang ay nanawagan para sa isang nationwide moratorium sa produksyon habang ang mga porn performer ay sinusuri para sa syphilis.

Ang Free Speech Coalition ay naglabas ng tawag sa website nito pagkatapos iulat na ang isang performer ay nagpositibo sa syphilis, isang sakit na nakukuha sa pakikipagtalik, at nagsimula na ang proseso ng pag-abiso sa mga kasosyong sekswal.

Ang moratorium ay inanunsyo noong Sabado, isang araw matapos sabihin ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng Los Angeles County na sinisiyasat nito ang isang kumpol ng mga posibleng kaso ng syphilis sa loob ng industriya ng porn. Sinabi ng ahensya na nakatanggap ito ng mga ulat ng hindi bababa sa limang kaso na kinasasangkutan ng mga adult performer sa loob ng isang linggo.

Ang koalisyon ay hindi kaagad tumugon sa mga tanong mula sa The Times. Ngunit sa website nito, sinabi ng grupo na nanawagan ito para sa pansamantalang paghinto sa paggawa ng mga shoot habang ang "buong populasyon" ng mga performer ay sinusuri ng mga doktor.

Hindi sinabi ng grupo kung ilan ang mga gaganap na kasali. "Ang isang pagpapasiya ay gagawin ng mga doktor sa naaangkop na oras upang alisin ang moratorium habang mas maraming impormasyon ang ipinahayag," sabi ng grupo.

Si Michael Weinstein, presidente ng AIDS Healthcare Foundation, ay nagsabi noong Lunes na ang syphilis cluster ay nagpapakita na ang mga kompanya ng pelikulang pang-adulto ay walang kakayahan na bantayan ang kanilang mga sarili. Sinabi ng kanyang grupo na ang insidente ng syphilis ay gagamitin bilang bahagi ng kampanya para sa Panukala B, isang panukala sa balota sa buong county noong Nobyembre 6 na nag-uutos sa paggamit ng condom sa panahon ng mga propesyonal na X-rated na mga shoot.

Hinaharap ng Gilead Sciences ang Presyon na Panatilihing Mababa ang Presyo sa Bagong Gamot sa HIV
AIDS HEALTHCARE FOUNDATION AY NAKUHA NG BOTIKA NG MGA INA