Pinupuri ng AHF ang UK para sa Batas na Nagbibigay ng Libreng Paggamot sa AIDS para sa Lahat

In Global, Balita, Reyno Unido ng AHF

Nagkabisa ang bagong batas noong Oktubre 1st pagpayag lahat sa England, anuman ang katayuan sa imigrasyon, upang makakuha ng libreng paggamot para sa HIV at AIDS; Ang maingat na panukala sa kalusugan ng publiko ay dapat ding tumulong sa diskarte sa 'paggamot bilang pag-iwas'

WASHINGTON (Oktubre 9, 2010) – AIDS Healthcare Foundation (AHF) ngayon ay pinuri ang gobyerno ng United Kingdom para sa isang groundbreaking na bagong batas na nagpapahintulot sa lahat sa England, anuman ang katayuan sa imigrasyon, na makakuha ng libreng paggamot para sa HIV at AIDS. Ang maingat na panukala sa kalusugan ng publiko, na nagkabisa noong Oktubre 1st, ay dapat ding lubos na tumulong sa bisa at pagpapalawak ng diskarte sa 'paggamot bilang pag-iwas' para sa pag-iwas sa HIV sa bansa. Ang diskarteng iyon na malawak na iginagalang ay batay sa ideya na mas marami ang bilang ng mga indibidwal na nahawaan ng HIV na nasa paggamot sa HIV/AIDS, mas maliit ang posibilidad na maipasa nila ang kanilang mga impeksyon sa kanilang mga kapareha, dahil ang pagkakaroon ng virus sa ang kanilang sistema ay maaaring sapat na nabawasan upang gawin silang hindi nakakahawa dahil sa mga anti-retroviral na gamot na kanilang iniinom upang sugpuin ang kanilang HIV.

Ayon sa isang balita sa PlusNews (Oktubre 8, 2012), "Ang bawat residente sa Britain ay nag-aambag sa National Health Service (NHS) sa pamamagitan ng kanilang mga buwis, at nakakakuha ng libreng paggamot. Ang mga taong walang residency ay kailangang magbayad para sa paggamot, na may dalawang pagbubukod: Mga kaso ng aksidente o emerhensiya, kung saan ang lahat ay tumatanggap ng libreng paggamot mula sa mga ospital, at mga kaso kung saan ang malubhang nakakahawang sakit ay maaaring maipasa sa mga miyembro ng publiko. Ngunit habang ang paggamot para sa mga STI tulad ng syphilis at gonorrhea ay nasa ilalim ng huling kategoryang ito, ang paggamot para sa HIV at AIDS ay hindi...Nagbago ito, at ang HIV ay kwalipikado na ngayon para sa libreng paggamot.

"Ito ay isang napakalaking hakbang pasulong, at isang magandang halimbawa ng isang makatwiran at maingat na patakaran sa kalusugan ng publiko para sundin ng mundo," sabi ni Michael weinstein, Presidente ng AIDS Healthcare Foundation. “Upang maputol ang kadena ng mga impeksyon sa epidemya ng AIDS—o sa anumang epidemya o pagsiklab ng sakit, talaga—kailangan nating tukuyin ang mga nahawahan, gamutin sila at iugnay sila sa pangmatagalang pangangalaga at paggamot kung kinakailangan, tulad ng sa mga kaso ng impeksyon sa HIV. Ito ay magiging mas madaling gawin sa England ngayong ang sinuman, anuman ang kanyang katayuan sa imigrasyon, ay makaka-access ng nakakaligtas na paggamot na antiretroviral. Ito ay isang magandang araw sa paglaban sa AIDS sa Inglatera at higit pa, at ang mga pinuno ng Britanya na kasangkot sa pagpasa ng batas na ito ay nararapat na papurihan para sa kanilang mga pagsisikap at pananaw.”

Binanggit ng artikulo ng PlusNews na ang mga taong malamang na makikinabang sa bagong batas na ito ay kinabibilangan ng, “…mga taong naninirahan doon nang walang wastong dokumentasyon, kabilang ang mga iligal na migrante, mga lumampas sa kanilang mga visa, at mga naghahanap ng asylum na ang mga claim ay tinanggihan ngunit hindi umalis ng bansa. Marami ang miyembro ng African diaspora, isang komunidad na may medyo mataas na rate ng impeksyon sa HIV at maraming isyu sa visa.”

# # #

Tungkol sa AIDS Healthcare Foundation

AIDS Healthcare Foundation (AHF), ang pinakamalaking pandaigdigang organisasyon ng AIDS, ay kasalukuyang nagbibigay ng pangangalagang medikal at/o mga serbisyo sa higit sa 183,000 indibidwal sa 27 bansa sa buong mundo sa US, Africa, Latin America/Caribbean, Asia/Pacific Region at Eastern Europe. Upang matuto nang higit pa tungkol sa AHF, mangyaring bisitahin ang aming website: www.aidshealth.org, Hanapin kami sa Facebook: www.facebook.com/aidshealth at sundan kami sa Twitter: @aidshealthcare.

AHF Advocacy Laban sa Truvada ng Gilead habang ang Pag-iwas sa HIV ay Nagbubunga ng Mas Malakas na Label ng Babala sa Gamot ng FDA
'Yes on B' Backers' Billboard Sabi: 'Pornographers Say No on B'