Hindi pa saklaw ng Texas at Louisiana Medicaid ang mamahaling AIDS na gamot ng Gilead, Stribild

In Pagtatanggol, Balita ng AHF

Pagkatapos ng kasunduan sa pagpepresyo sa Stribild, ang bagong four-in-one AIDS tablet ng Gilead, kasama ang ADAP Crisis Task Force (ACTF), para sa mga programang Tulong sa Gamot sa AIDS sa bansa, hiniling ng AHF sa Gilead na babaan ang presyo para sa Medicaid, Medicare, mga pribadong insurer at iba pang mga nagbabayad at nagpadala ng mga liham sa mga direktor ng kalusugan ng estado na humihimok sa kanila na ibukod ang Stribild mula sa kanilang mga formulary ng gamot kung ang gamot ay hindi neutral sa presyo sa Atripla o ilagay ang Stribild sa 'paunang awtorisasyon'
WASHINGTON (Oktubre 5, 2012) – AIDS Healthcare Foundation (AHF) ngayon ay nag-ulat na ang mga programa ng Medicaid sa Texas at Louisiana ay hindi pa sumasaklaw Gilead Sciences' mamahaling bagong gamot sa AIDS Stribild, ang bagong four-in-one na kumbinasyon ng paggamot sa HIV/AIDS, na inaprubahan kamakailan ng Food and Drug Administration (FDA). Noong unang bahagi ng Setyembre, ilang araw lamang pagkatapos ng pag-apruba ng FDA sa Stribild, nagpresyo ang Gilead sa kumbinasyon sa isang kamangha-manghang $28,500 bawat pasyente, bawat taon, Wholesale Acquisition Cost (WAC). Ang presyong iyon ay 35% na mas mataas kaysa sa Atripla, ang pinakamahusay na nagbebenta ng kumbinasyon ng paggamot sa HIV/AIDS ng kumpanya, at ginawa ang Stribild na pinakamataas na presyo na first line na kumbinasyon ng AIDS therapy.

Halos kaagad, naabot din ng Gilead ang isang kasunduan sa pagbabawas ng presyo sa Stribild kasama ang ADAP Crisis Task Force (ACTF), ng National Alliance of State & Territorial AIDS Directors (NASTAD) sa ngalan ng network ng AIDS Drug Assistance Programs (ADAP) sa bansa. Bilang tugon sa paunang mataas na presyo ng Stribild at sa bilis ng kasunduan sa ADAP Crisis Task Force, hiniling ng AHF sa Gilead na babaan din ang presyo para sa iba pang pribado at mga programa ng gobyerno tulad ng Medicaid, Medicare, pribadong mga tagaseguro at iba pang mga nagbabayad na kung hindi man ay nahaharap sa matarik na Gilead. tag ng presyo para sa bagong gamot. Ang mga opisyal ng AHF ay nagpadala ng mga liham sa mga pribadong tagaseguro at mga direktor ng departamento ng kalusugan ng estado sa buong bansa na humihimok sa kanila na ibukod ang Stribild sa kani-kanilang mga formulary ng gamot kung ang gamot ay hindi ginawang neutral sa presyo sa Atripla. Hiniling din ng AHF sa mga direktor ng programa na isaalang-alang ang paglalagay ng Stribild sa katayuan ng 'paunang awtorisasyon'. Ang 'paunang awtorisasyon' ay nangangailangan na ang isang partikular na reseta ay dapat suriin ng pangalawang tagapagbigay ng medikal para sa pagtatasa ng medikal na pangangailangan bago punan para sa isang gamot, at ang proseso ay maaaring magdagdag ng isang araw sa timeline ng isang pagpuno ng isang partikular na reseta.

"Kung ang mga executive ng Gilead ay agad na tumalikod at nag-alok sa ADAP Crisis Task Force ng isang makabuluhang—at malugod na pagbabawas sa presyo, hindi ba ito nagtatanong na ang gamot ay maaaring masyadong mataas ang presyo para magsimula? Hindi sinasadya, hindi gaanong boses o hindi gaanong bihasang mga negosyador o mamimili ng Stribild?" sabi Michael weinstein, Presidente ng AIDS Healthcare Foundation. “Nagbabayad ang mga dolyar ng buwis para sa karamihan ng mga gamot na ito. Alam ito ng mga kumpanya ng droga at ipinagpatuloy ang shell game na ito ng mataas na pagpepresyo, na may mga side deal na pinutol sa daan—ang mga eksaktong detalye kung saan hindi maaaring ibunyag. Hiniling namin sa Gilead na palawakin ang mga konsesyon sa presyo ng ADAP nito sa Stribild sa Medicaid, Medicare at mga pribadong insurer dahil hindi sapat ang pagbabahagi ng pagbawas sa iba pang nahihirapang insurance at mga programa sa tulong. Sumali na ngayon ang Texas at Louisiana sa New York sa pagpapaalam sa amin na hindi pa nila saklaw ang magastos na bagong paggamot ng Gilead, at sa kaso ng Louisiana, isasaalang-alang din ang aming mga komento tungkol sa paunang awtorisasyon.”

Sa isang liham na may petsang Setyembre 13, 2012, Kyle L. Janek, MD, Executive Commissioner ng State of Texas' Health and Human Services Commission ay sumulat sa AHF, "Ang Stribild ay kasalukuyang wala sa pormularyo ng gamot ng alinman sa mga programang Medicaid o ADAP ng estado."

Nang sumunod na linggo, isang liham mula sa Departamento ng Kalusugan ng Estado ng Louisiana at Opisina ng Pampublikong Kalusugan ng mga Ospital na nilagdaan ng Rodney Wise, MD, Medicaid Medical Director, at JT Lane, Assistant Secretary, nabanggit, “…Si Louisiana Medicaid at ang Opisina ng Pampublikong Kalusugan ay sinimulan kamakailan na suriin ang epekto na gagawin ng Stribild sa taunang halaga ng pagbibigay ng mga bahagi sa gastos na nauugnay sa gamot at gamot sa mga karapat-dapat na kliyenteng nabubuhay na may sakit na HIV. Dahil dito, kasalukuyang hindi available ang Stribild sa pamamagitan ng LA ADAP Formulary." Binanggit din ni Louisiana, “…ang programa ng Louisiana Medicaid ay nagpapanatili ng isang gustong listahan ng gamot at kasalukuyang inaayos ang mga benepisyo nito sa parmasya. Dahil dito, isasaalang-alang ng kawani ng Medicaid ang iyong mga komento tungkol sa paunang awtorisasyon."

Tungkol sa presyo na binabayaran ng ADAP ng Louisiana para sa Stribild pagkatapos ng kasunduan sa ACTF/Gilead, isinulat ng mga opisyal ng estado, 'Ang presyo ng ADAP ay hinango mula sa Medicaid na 'pinakamahusay na presyo' at hindi maaaring ibunyag, ngunit ito ay tinatayang 62 porsiyentong pagbawas mula sa presyo ng Wholesale Acquisition Cost (WAC).'

“Bagama't iginigiit ng mga kumpanya ng droga—at karaniwang pumapayag ang mga estado—sa isang virtual blackout patungkol sa anumang transparency sa paligid ng mga kasunduan at diskwento sa pagpepresyo na ito, maaari tayong gumawa ng ilang back-of-the-envelope math dito at makita na ang presyo para sa Stribild ay bumaba mula sa $28,500 Wholesale Presyo ng Gastos sa Pagkuha sa may diskwentong presyo na humigit-kumulang $10,830 bawat pasyente, bawat taon para sa ADAP ng Louisiana,” idinagdag ni Weinstein ng AHF. “Ngunit bakit kailangan nilang harapin, o alinman sa mga estado o programang ito, ang lahat ng mga pagbawas, rebate at konsesyon? Bakit hindi na lang presyohan ang gamot sa mas mababang presyo para magsimula? At tungkol sa mga programa sa rebate ng gamot: ang mga ito ay, sa esensya, mga pautang mula sa mga programa ng gobyerno na kulang sa pera sa multi-bilyong dolyar na mga kumpanya ng parmasyutiko, maikli o mas mahabang panahon—at kadalasan ay ganap na hindi nababayaran. Panahon na para maging patas at mas transparent ang pagpepresyo ng gamot.”

Nauna nang ipinahiwatig ng Estado ng New York na ang programang Medicaid nito ay hindi sumasaklaw sa Stribild. Sa isang liham noong Setyembre 14 kay AHF President Michael Weinstein, Janet Zachary-Elkind, Deputy Director, Division of Program Development & Management para sa New York State Department of Health ay tumugon sa pamamagitan ng sulat na nagsasaad na, "Sa oras na ito, ang Stribild ay hindi sakop ng programang Medicaid," at ang estado ay, “…pagsusuri ng mga opsyon sa saklaw at posibleng mga kinakailangan sa paunang awtorisasyon upang matiyak na ang produkto ay ginagamit sa paraang medikal na naaangkop at epektibo sa gastos…”

Tinatanggihan ng FPPC ang mga maling pahayag sa TV spot para sa condom sa panukalang porn ballot
Ipinapakita ng bagong billboard sa Miami ang pandaigdigang pag-abot ng AHF sa AIDS