'Yes on B' Backers' Billboard Sabi: 'Pornographers Say No on B'

In Pagtatanggol ng AHF

Sa isang hindi pangkaraniwang pampulitikang kampanya sa advertising twist, ang mga tagasuporta ay humihingi ng mensahe ng mga kalaban sa mga bagong billboard na nagsasabing ang mga pornograpo ang pangunahing kalaban ng panukala, na mangangailangan sa mga producer ng mga pang-adultong pelikula na kumuha ng pampublikong pahintulot sa kalusugan mula sa County, sundin ang lahat ng mga batas sa kalusugan at kaligtasan kabilang ang paggamit ng condom at magbayad ng permit fee para masakop ang pagpapatupad ng batas.

Kasabay nito, ang mga tagasuporta ng 'Yes on B' ay nakakuha ng mga pag-endorso ng balota para sa panukala mula sa LA County Medical Association at California STD Controllers Association habang maraming iba pang asosasyong pangkalusugan ang dati nang nagpahayag ng suporta sa paggamit ng condom sa mga produksyon ng pelikulang nasa hustong gulang.

LOS ANGELES (Oktubre 9) – Sa isang hindi pangkaraniwang at medyo matapang na campaign advertising twist, ang mga tagasuporta ng 'Yes on B' campaign para sa Panukala sa Balota B, ang tinatawag na 'condoms in porn' measure sa Los Angeles ay nanawagan ng mensahe ng kanilang mga kalaban sa bagong billboard may headline na 'Pornographers Say No on B,' na nagtuturo na ang mga miyembro ng industriya ng porno ang pangunahing kalaban ng panukala. Panukala B sa Balota, na pormal na kilala bilang ang County ng Los Angeles Safer Sex in the Adult Film Industry Act at lalabas sa Nobyembre 6th balota, ay mag-aatas sa mga producer ng mga pelikulang pang-adulto na kumuha ng permiso sa kalusugan ng publiko mula sa County, sundin ang lahat ng batas sa kalusugan at kaligtasan kabilang ang paggamit ng condom at magbayad ng bayad sa permiso upang masakop ang pagpapatupad ng batas, kapag naipasa.

“Maaaring hindi makatuwiran para sa kampanyang 'Oo sa B' na mag-post ng mga billboard na nagsasaad ng posisyon ng aming mga kalaban na 'Hindi' sa Panukala B sa Balota, ngunit naniniwala kami na sa pagitan ng mga pornograpo na sumasalungat sa panukala at mga asosasyong pangkalusugan tulad ng LA County Medical Association at ang STD Controllers Association na sumusuporta sa panukala, ang mga botante ng County ng Los Angeles ay makakagawa ng pagkakaiba at makakagawa ng mas matalinong pagpili kapag bumoto sila sa isyung ito," sabi Michael weinstein, presidente ng AIDS Healthcare Foundation (AHF) at isa sa limang pinangalanang tagapagtaguyod ng inisyatiba sa balota. Ang AHF ay isang pangunahing tagapondo ng panukala sa balota. “Kaninong opinyon o pag-endorso ang iyong pagkakatiwalaan: mga pornograpo o medikal at mga propesyonal at organisasyong pangkalusugan? Kami ay kumpiyansa na makikita ng mga botante ang mga maling pahayag ng aming mga kalaban—tungkol sa paglabag sa malayang pananalita, ang pag-aaksaya ng pera ng mga nagbabayad ng buwis at ang walang laman na banta ng industriya na umalis sa California kapag pumasa ang panukala—kaya handa kaming itama ang kanilang mensahe laban sa atin, literal at matalinghaga.”

Ang kampanyang 'Yes on B' ay mayroon ding serye ng mas tradisyonal na 'Vote Yes on B' na mga billboard na naka-post sa buong County ng Los Angeles. Ang billboard na iyon ay may mensahe sa itaas na nagsasaad 'Sumusuporta sa LA County Medical Association…” direkta sa itaas ng prangka 'Bumoto ng Oo sa B' headline. Ang 'Ang mga Pornographer ay Nagsasabing Hindi sa B' Ang billboard ay unang nai-post sa tatlong lokasyon sa buong Los Angeles: sa Hollywood, sa Sunset Blvd. sa Van Ness Avenue; sa Timog Los Angeles, sa La Cienega at Lennox (sa 405 Fwy); at sa San Fernando Valley—tahanan ng multi-bilyong dolyar na industriya ng porn—sa Sherman Way sa silangan ng Coldwater Canyon Blvd.

“Ang buong kampanya ng ating mga kalaban laban sa Panukala B ay tila batay sa mga kasinungalingan: na ang pagpapatupad ng panukalang condom ay gagastos ng pera ng mga nagbabayad ng buwis, na ang paggamit ng condom sa mga pelikula ay lumalabag sa mga karapatan sa malayang pananalita ng mga aktor at na ang lahat ng mga adult na producer ng pelikula ay umalis na lang sa California kapag pumasa ang panukala,” idinagdag ni Weinstein ng AHF. "Walang totoo."

Ang Panukala sa Balota B ay pinangungunahan ni AIDS Healthcare Foundation (AHF) at mga miyembro ng advocacy group, PATAS ('Para sa Pananagutan ng Pang-adultong Industriya'), pagkatapos ng hanggang 22 impeksyon sa HIV na pinaniniwalaang nauugnay sa industriya ay naiulat sa ilang paglaganap sa Los Angeles mula noong 2004, at sa gitna ng libu-libong sexually transmitted infections (STIs) na nagaganap taun-taon sa mga adult na gumaganap. Dumarating din ang panukala sa balota sa panahon kung kailan ang pagsiklab ng syphilis, isang lubhang nakakahawa, ngunit nalulunasan na STD, ay gumugulo sa industriya ng pelikulang pang-adulto ng LA at isinara ang buong industriya sa loob ng ilang linggo bago nitong tag-init.

 

Mga Asosasyong Pangkalusugan na Sumusuporta sa Paggamit ng Condom sa Mga Pelikulang Pang-adulto

Ang Asosasyong Medikal ng County ng Los Angeles (LACMA) at Ang California STD Controllers Association (CSTDCA) ay dalawang pangunahing grupo ng kalusugan na partikular na nag-endorso ng Panukala B sa Balota ng County ng Los Angeles. Gayunpaman, ang Executive Board ng CSTDCA, at ilang iba pang mga grupo at asosasyon ay dating nagpahayag ng suporta para sa paggamit ng condom sa mga pelikulang pang-adulto kabilang ang American Medical Association, Los Angeles County Department of Public Health, American Public Health Association, American Association of STD Controllers, American Public Health Association, ang Los Angeles County Commission on HIV at UCLA sa panawagan para sa pinabuting kaligtasan ng adult film worker at pagpapatupad ng mga kinakailangan sa paggamit ng condom sa mga pelikulang pang-adulto. Ang mga tagapagtaguyod ng Panukala B ay naghahanap din ngayon ng mga pormal na pag-endorso ng Panukala B mula sa marami sa iba pang mga organisasyong pangkalusugan.

# # #

Tungkol sa AIDS Healthcare Foundation

AIDS Healthcare Foundation (AHF), ang pinakamalaking pandaigdigang organisasyon ng AIDS, ay kasalukuyang nagbibigay ng pangangalagang medikal at/o mga serbisyo sa higit sa 183,000 indibidwal sa 27 bansa sa buong mundo sa US, Africa, Latin America/Caribbean, Asia/Pacific Region at Eastern Europe. Upang matuto nang higit pa tungkol sa AHF, mangyaring bisitahin ang aming website: www.aidshealth.org, Hanapin kami sa Facebook: www.facebook.com/aidshealth at sundan kami sa Twitter: @aidshealthcare.

Pinupuri ng AHF ang UK para sa Batas na Nagbibigay ng Libreng Paggamot sa AIDS para sa Lahat
Tinatanggihan ng FPPC ang mga maling pahayag sa TV spot para sa condom sa panukalang porn ballot