IANS: Mga pasyente ng AIDS na nagpupumilit na manalo laban sa panlipunang pagbubukod

In Global ng AHF

 
Indo-Asian News Service
ni Richard Sharma

New Delhi, Nob 30 (IANS) Si Usha Desai, isang sex worker sa distrito ng Parbani ng Maharashtra, ay naging matagumpay sa paglaban sa AIDS, ngunit ang pakikibaka laban sa panlipunang pagbubukod at stigma na may kaugnayan sa sakit ang nagpahirap sa kanya.

Ang 40-taong-gulang, tulad ng higit sa 2.3 milyong mga pasyente ng HIV/AIDS sa India, ay nararamdaman na ang tunay na digmaan laban sa sakit ay magwawagi lamang kapag sila ay tinanggap sa lipunan.

Kaya ngayon, siya kasama ang maraming iba pang mga sex worker na dumaranas ng HIV/AIDS sa distrito sa ilalim ng SETU, isang community based na organisasyon ng mga sex worker at tamasha (drama) artist, ay naging ubod ng isang maliit na rebolusyon na sa huli ay nagbago ng buhay ng maraming katulad nila.

“Nais naming ipadala ang aming mga anak sa mga paaralan, ngunit hindi kami makapagpakita ng mga dokumento tulad ng katibayan ng paninirahan, pangalan ng ama, at ration card na tinanong ng mga awtoridad ng paaralan. Kapag sinabi namin sa kanila ang aming propesyon at katayuan, lalo kaming nadidiskrimina,” sabi ni Desai sa IANS sa telepono.

“Ngunit determinado kaming ipaglaban ang karapatan namin at ng aming mga anak,” sabi ni Desai.

Sinabi ni Shubha Gaikwad, isang miyembro ng organisasyon, na hindi sapat ang pag-aaral tungkol sa mga kasanayan sa safe-sex at sa pamamagitan ng organisasyon ay nalaman nila ang tungkol sa kanilang mga karapatan.

“Nakaugnay kami sa programang HIV mula noong taong 2000; ito ay nagbigay-daan sa amin na malaman ang tungkol sa ligtas na pakikipagtalik, impeksiyon na nakukuha sa pakikipagtalik at pamamahala ng HIV. Dahan-dahan naming napagtanto na ang pag-uusap tungkol sa kalusugan lamang ay hindi sapat, "sabi ni Gaikwad, isang tamasha artist.

"Bukod sa ligtas na kalusugan, ang mga kababaihan ay nahaharap sa mas malalaking isyu tulad ng seguridad at pagkilala sa lipunan. Noon kami ay nagpasya na kailangan naming magtrabaho patungo sa pag-angkin ng aming espasyo bilang kababaihan at bilang mga mamamayan ng lupaing ito, "sabi niya.

Sa pamamagitan ng organisasyon, nagawa nilang harapin ang isyu ng social entitlements, kabilang ang vote id card, pension benefits, sa mga lokal na awtoridad.

Sinabi ni Gaikwad kung nagawa ng gobyerno na dalhin ang matagal nang naantala na HIV/AIDS bill ay maaaring natugunan ang ilan sa kanilang mga problema.

Tinutuligsa ng mga grupo ng lipunang sibil ang papel ng gobyerno sa pagpapaantala sa panukalang batas sa HIV/AIDS na naglalayong protektahan ang kanilang mga karapatan at nagbibigay ng mekanismo ng redressal laban sa diskriminasyon.

"Ang pagbaba ng bagong impeksyon sa HIV sa bansa ay isang malaking tagumpay at ito ay naging posible dahil sa mga organisasyon tulad ng SETU," Akhila Sivadas, direktor, Center for Advocacy and Research (CFAR) na nagtatrabaho sa mga NGOS na nagtatrabaho sa HIV/AIDS, sinabi sa IANS .

Ayon sa National Aids Control Organization (NACO), isang apex body na bumubuo ng patakaran upang maiwasan at makontrol ang HIV/AIDS sa bansa, ang rate ng bagong HIV/AIDS infection ay bumaba ng 56 percent sa India at mayroong 172,041 katao ang may namatay dahil sa AIDS sa bansa.

Ngunit, sinabi ni Sivadas na ang malungkot na bahagi ay ang mga tao ay gumaling mula sa kinatatakutang sakit, ngunit patuloy ang diskriminasyon laban sa kanila.

"Ang panlipunang stigma na nakakabit sa HIV/AIDS ay isang mas malaking banta na hindi pa mapagtagumpayan," sinabi niya sa IANS. Ayon kay Nochiketa Mohanty, national development manager, AHF India Cares, "ang panukalang batas ay nagbibigay ng mekanismo ng redressal laban sa diskriminasyon sa lipunan."

“Ang kabalintunaan ay ang panukalang batas ay nabalangkas noong 2006 pagkatapos ng mahabang proseso ng konsultasyon sa mahigit 90 NGOs ngunit hindi pa ito nakikita ang liwanag ng araw. Paulit-ulit naming hinihiling sa gobyerno na ipakita sa amin ang pinal na draft ngunit tinanggihan," sabi ni Mohanty.

Ang AIDS Healthcare Foundation (AHF) ay nagpapatakbo ng mga libreng klinika sa paggamot sa AIDS sa India bilang AHF/India Cares.
Ginagawa ng panukalang batas na responsibilidad ng gobyerno na magbigay ng kumpletong paggamot nang walang bayad.
Pakiramdam ni Amitabh Awasthi, presidente, Lucknow Network of Positive People, sila ay pinagtaksilan ng gobyerno.

“Ang gusto ng mga pasyente ng HIV/AIDS ay isang assurance mula sa gobyerno na hindi sila mamamatay kapag walang gamutan. Kailangan nating harapin ang napakaraming diskriminasyon sa mga ospital, opisina ng gobyerno at iba pang mga lugar at kung ano ang hinihingi natin ng karapatang mamuhay nang may dignidad,” sinabi ni Awasthi sa IANS.

Para kay Desai, sa kawalan ng panukalang batas, ang buhay ay mukhang isang mahabang labanan para sa pagtanggap sa lipunan.

"Pakiramdam namin nag-iisa kami sa aming laban.. kung dadalhin ng gobyerno ang panukalang batas na ito, ang aming buhay ay magiging maliit na matitiis," dagdag ni Desai.

Binuksan ng AHF ang Men's Wellness Center sa Oakland na Nag-aalok ng Libreng Pagsusuri sa HIV at STD
Texas upang tanggapin ang isa pang bagong AHF Healthcare Center