AIDS Foundation Kinasuhan ang County Dahil sa Pagboto ng Condom

In Balita ng AHF

North Hollywood Toluca Lake Patch

Pinaghihinalaan ng grupo ang mga maling pag-aangkin, paghihiganti at paninirang-puri.

Isang pandaigdigang AIDS foundation ang nagdemanda sa Los Angeles County noong Miyerkules dahil sa sinasabi nitong maling pag-aangkin, paghihiganti at paninirang-puri na nagmumula, bukod sa iba pang mga bagay, sa suporta ng grupong pangkalusugan sa Panukala B, na nangangailangan ng mga adult na aktor ng pelikula na magsuot ng condom.

Maraming adult film studio ang matatagpuan sa Chatsworth.

Ayon sa reklamo, na inihain sa Los Angeles federal court, ang kamakailang aktibismo ng AIDS Healthcare Foundation bilang pangunahing tagapagtaguyod ng panukala, na inaprubahan ng mga botante noong nakaraang buwan, ay nagdulot ng matinding pagsalungat sa mga tanggapan ng county dahil ayaw gamitin ng county ang mga pondo nito. para ipatupad ang batas.

Ang isang tawag para sa komento sa mga abogado ng county ay hindi kaagad ibinalik.

Ipinagtanggol ng kaso na ang mga opisyal ng county ay nagsabwatan na "gumawa ng isang pag-audit, humiling ng milyun-milyong dolyar mula sa AHF, at pagkatapos ay ipagmalaki ang mga maling natuklasang pag-audit na ito sa harap ng iba pang mga provider at ng publiko sa kabuuan sa pagsisikap na takutin ang mga provider na isumite."

Sinasabi ng foundation na ang mga di-umano'y aksyon ay "napinsala ang AHF at ang misyon nito, at sa kabilang banda, ang publiko sa pangkalahatan."

Iginiit ng AHF na ang animus na ito ay malamang na resulta ng paghahabla ng pundasyon sa Kagawaran ng Pampublikong Kalusugan noong Hulyo 2009 na humihingi ng utos na pumipilit sa county na sumunod sa sarili nitong Mga Kodigo sa Kalusugan at Kaligtasan na may kaugnayan sa paggamit ng condom at kaligtasan ng manggagawa sa industriya ng pelikulang nasa hustong gulang.

Sa reklamo nito, iginiit ng AHF na sa halip na gamitin ang pondo nito para maisakatuparan ang mga layunin sa pangangalagang pangkalusugan, ang departamento ng kalusugan at iba pa ay “ay nagpakasawa sa labis na maling paggamit ng mga mapagkukunan, pag-aaksaya ng mga pondo ng publiko, paboritismo, propesyonal na pagkamot at pagganti laban sa mga iyon. na may pananagutan sa kanila sa paggawa ng kanilang mga trabaho."

Binuksan ng AHF ang Wellness Center sa Jacksonville, FL, Nag-aalok ng Libreng Pagsusuri sa HIV at STD sa ika-8 ng Dis.
Nagsampa ng kaso ng whistleblower ang AHF laban sa LA County, Supervisors Yaroslavsky at Molina