Ang mga Superbisor ng LA upang Patunayan ang Mga Resulta ng Halalan Martes; Mga Condom sa Porn/Ballot Measure B Nagiging Batas

In Balita ng AHF

 

Availability ng Media Martes, Disyembre 4, 2012
Ang mga superbisor upang pormal na patunayan ang lahat ng mga resulta ng halalan ng County sa pulong ng Martes; Mula noong ika-6 ng Nobyembre, ang Panukala B, na pormal na kilala bilang County ng Los Angeles Safer Sex in the Adult Film Industry Act, ay tumaas ang margin ng tagumpay nito sa 1,617,866 na boto na pabor (57%) kumpara sa 1,222,681 na boto laban sa (43%)
Ano: Availability ng Media: Mga opisyal ng AHF na magkomento sa LEGAL CERTIFICATION ng mga resulta ng halalan
Of Sukatin B, ang County ng Los Angeles Safer Sex in the Adult Film Industry Act

Kailan:
Martes—Ika-4 ng Disyembre sa buong araw

Sino ang:
Michael weinstein, AIDS Healthcare Foundation, Presidente at Tagataguyod ng Panukala sa Balota
Mark McGrath, MPH, AHF Consultant at UCLA Public Health Analyst at Ballot Measure Proponent
Miki Jackson, AHF Consultant at Measure B Proponent
Arlette De La Cruz, AHF Compliance Analyst at Measure B proponent (wika ng Espanyol)

Contact ng Media:
Ged Kenslea, AHF Communications, +1.323.791.5526 selda

AIDS Healthcare Foundation (AHF) at iba pang mga tagasuporta at tagasuporta ng Panukala sa Balota B sa Los Angeles County ay magho-host ng MEDIA AVAILABILITY sa buong araw Martes, Disyembre 4. County ng Los Angeles Safer Sex in the Adult Film Industry Act, ay pormal na sertipikado kasama ng iba pang mga resulta ng halalan sa Los Angeles County sa panahon ng Board of Supervisors Meeting Martes ng umaga. Inaatasan na ngayon ng batas ang mga producer ng mga pelikulang pang-adulto na kumuha ng permiso sa pampublikong kalusugan mula sa County; sundin ang lahat ng batas sa kalusugan at kaligtasan, kabilang ang paggamit ng condom; at magbayad ng bayad sa permit na sapat upang masakop ang lahat ng mga gastos sa pagpapatupad.

Ang panukala sa balota ay una nang pinamunuan ng AIDS Healthcare Foundation at mga miyembro ng FAIR ('For Adult Industry Responsibility') matapos na umabot sa 22 HIV infections na pinaniniwalaang nauugnay sa adult film industry ang naiulat sa dalawang outbreak sa Los Angeles mula noong 2004, at sa gitna ng libu-libong sexually transmitted infections (STIs) na nagaganap taun-taon sa mga adult na gumaganap.

Resulta ng Eleksiyon ng Registrar-Recorder/Clerk ng County ng Los Angeles County noong 12/02/12 oras: 14:20

PANUKALA NG COUNTY B Mga Boto Boto Porsiyento
B – MAS LIGTAS NA PAGTATAK SA MGA PELIKULA SA PANG-AADULONG – OO 1,617,866 56.96
(MAJORITY NG VOTES CAST) - HINDI 1,222,681 43.04

KABUUANG PRESINTO 4,993 PRESINTONG NAG-UULAT 4,993 100.00 REGISTRATION 4,593,621

Inilunsad ng AHF ang kampanyang 'End HIV Stigma' sa konsiyerto ng Jingle Ball ng LA, pinarangalan ang aktibistang AIDS na si Hydeia Broadbent
LA Times Blog: Ang mga condom sa porn measure ay napanalunan ng 14-point margin, sabi ng huling tally