LA Times Blog: Ang mga condom sa porn measure ay napanalunan ng 14-point margin, sabi ng huling tally

In Balita ng AHF

Blog ng LA Times
ni Rong-Gong Lin II

Ang huling tally ng boto ng County ng Los Angeles na nangangailangan ng condom sa mga pelikulang porno ay nagpapakita na ang inisyatiba ay pumasa sa mas malakas na margin — 14 na porsyentong puntos — kaysa sa nalaman noong araw pagkatapos ng halalan.

Ang mga huling resulta na na-certify ng Board of Supervisors noong Martes ay nagpakita na ang huling yes tally ay 56.96%, mula sa 55.85% na naitala sa araw pagkatapos ng halalan sa Nob. 6. Sa kabuuan, 1,617,866 katao ang bumoto pabor sa Panukala B, habang 1,222,681 ang tutol.

Sa pagpapatunay ng huling boto, ang Panukala B ay magiging epektibo sa Disyembre 14, sabi ng tagapagsalita ng county na si David Sommers.

"Ang margin ay napakalaki," sabi ni AIDS Healthcare Foundation President Michael Weinstein, na naglagay ng Panukala B sa balota. “Nagsalita na ang mga tao, at ngayon ay nasa pamahalaan ng county … na sundin ang kalooban ng mga tao.”

Walang bagong detalye si Sommers noong Martes kung paano nagpaplano ang county sa pagpapatupad ng batas. Inisip ng Panukala B na i-regulate ang mga kumpanya ng produksyon ng pelikulang nasa hustong gulang sa halos parehong paraan na kinokontrol ng county ang mga restaurant para sa mga inspeksyon sa kalusugan — ang mga prodyuser ng porno ay kakailanganing kumuha ng permiso sa kalusugan ng county bilang isang kondisyon sa paggawa ng pelikula, at ang permit na iyon ay mangangailangan ng paggamit ng condom.

Ang pagbubuo ng isang proseso ng pagpapatupad at inspeksyon ay magtatagal ng mahabang panahon upang maipatupad, sinabi ng mga opisyal.

Hindi rin malinaw kung kikilos ang industriya ng porno sa mga banta nito na magsampa ng kaso para harangan ang pagpapatupad ng Panukala B. Hindi kaagad ibinalik ang isang tawag sa lobby group ng industriya ng porno, ang Free Speech Coalition.

Ang mga Superbisor ng LA upang Patunayan ang Mga Resulta ng Halalan Martes; Mga Condom sa Porn/Ballot Measure B Nagiging Batas
IANS: Ang mga postkard ay naghahanap ng insurance para sa mga pasyente ng AIDS