S. Mga Pagsasara ng Paggamot sa African HIV/AIDS Nakakahiyang Bunga ng Pandaigdigang Pagbawas ng AIDS ni Obama

In Global, Timog Africa ng AHF

 

Ang McCord Hospital ng South Africa, isang 103-taong-gulang na institusyon at isa sa mga pinaka-respetadong ospital sa Durban, ay magsasara sa Marso dahil sa pagkawala ng pondo – ang pagkatalo para sa ospital sa kabuuan ay dumating ilang buwan lamang matapos ang HIV/AIDS clinic nito ay isara dahil sa Pinutol ng PEPFAR, at kaakibat ng pagsasara ng Hope for Life, isang lokal na non-government organization na nagbigay ng paggamot at pangangalaga na may kaugnayan sa HIV

Ang administrasyong Obama ay unang umatras sa pandaigdigang labanan sa AIDS at pinutol ang target na bansa na may pinakamataas na pasanin sa HIV/AIDS sa mundo – nangungunang nonprofit AIDS Healthcare Foundation (AHF) ay nananawagan para sa White House na "Tuparin ang Pangako" sa AIDS

WASHINGTON (Enero 31, 2013) – Ang “Keep the Promise” na pinamumunuan ng AHF March sa Washington noong Hulyo ay nanawagan sa Estados Unidos na patuloy na tuparin ang pangako nito sa Planong Pang-emerhensiya ng Pangulo para sa AIDS Relief (PEPFAR), ang iginagalang na programang AIDS ng US sa buong mundo na pinangunahan ni Pangulong George W. Bush. Gayunpaman, ang mga kamakailang pagbawas sa pagpopondo sa PEPFAR ay nararamdaman na sa buong mundo—ang ilan ay may matinding epekto.

Sa South Africa, halos 4,000 HIV-positive adults at 1,000 bata ang napilitang humingi ng lifesaving antiretroviral treatment (ART) sa ibang lugar nang ang McCord Hospital malapit sa Durban ay napilitang isara ang HIV/AIDS clinic nito ilang buwan na ang nakalipas. Ang pagsasara ng klinika ay kasunod ng anunsyo ng mga opisyal mula sa PEPFAR na nilayon nilang i-phase out ang pondo para sa HIV/AIDS clinic. Ayon sa administrasyon ng ospital, lahat ng mga pasyente na kasalukuyang nasa lifesaving ART ay ililipat sa mga pampublikong klinika sa kalusugan. Ang pasilidad na kinaroroonan ng klinika sa McCord campus ay ginagamit na ngayon para sa imbakan.

"Naoobserbahan na namin ang pagdagsa ng mga pasyente ng HIV sa aming klinika mula sa lugar ng paggamot ng McCord Hospital," sabi Hilary Thulare, ang Country Program Manager sa Ithembalanbantu ng AHF (Pag-asa ng Bayan) na klinika sa Durban, South Africa. "Ang pagsasara ng programa ng ART sa ospital ay may nakikitang epekto sa komunidad at ang mga pasyente na dapat mahigpit na sumunod sa isang antiretroviral regimen ay nasa panganib na ngayong maantala ang paggamot habang naghahanap sila ng mga bagong lugar upang ma-access ang kanilang mga gamot na nagliligtas-buhay."

Ang karagdagang dagok sa mga pasyenteng sumusubok na mamuhay na may HIV/AIDS sa South Africa ay kasama ang pag-aalis ng pondo sa Hope for Life, isang NGO sa Winterveld sa hilagang rehiyon ng Lungsod ng Tshwane na nagbigay ng mga serbisyong nauugnay sa HIV kabilang ang antiretroviral na paggamot at tahanan. -nakabatay sa pangangalaga.

One Hope for Life pasyente, Dolly Mabasa ay nagsabi: “Nakakagulat ito dahil pumunta kami dito para lumayo sa masamang pagtrato sa amin sa mga klinika, at ngayon ay sinabihan kaming bumalik. Nakaka-trauma talaga ito. Nakikiusap ako sa Kagawaran ng Kalusugan na pumunta at ikumpara ang mga serbisyo mula sa mga pampublikong pasilidad sa kalusugan at mga non-government na organisasyon.”

"Ang mga pagbawas sa pagpopondo ng PEPFAR para sa nagliligtas-buhay na mga programa sa paggamot, tulad ng isa sa McCord Hospital, sa South Africa—isang bansa na may pinakamalaking pasanin ng HIV/AIDS sa mundo—ay naglalagay ng milyun-milyong buhay sa panganib," sabi Terri Ford, Chief ng Global Advocacy sa AHF. “Sa pamamagitan ng pagsasagawa ng hindi pa nagagawang hakbang ng pagbabawas ng pondo para sa PEPFAR at aktwal na pagsasara ng mga matagumpay na pasilidad sa paggamot, ang Obama Administration ay nag-flip-flopping sa sarili nitong kamakailang pangako na maglalagay ng 6 na milyong tao sa pagpapagamot sa 2013. Ang aksyon na ito ay nagdudulot ng panganib sa kahanga-hangang pag-unlad ng South Africa kamakailan lamang ay nakamit ang mga pagsisikap nitong ihinto ang AIDS.”

Ang mga pagbawas sa PEPFAR na humantong sa desisyon na isara ang ospital ay dumating ilang buwan pagkatapos ipahayag ni Pangulong Obama sa World AIDS Day (Disyembre 1) na palakihin ng United States ang pangako nito sa paglaban sa AIDS sa pamamagitan ng pagbibigay ng paggamot hanggang sa 6 na milyon mga tao sa pagsapit ng 2013. Gayunpaman, ang isang kamakailang inilabas na panukala sa badyet para sa taon ng pananalapi 2013 ay nagpapahiwatig na ang Administrasyon ay talagang planong bawasan ang pagpopondo para sa PEPFAR at palakihin ang mga kontribusyon sa Pandaigdigang Pondo para Labanan ang AIDS, Tuberculosis at Malaria. Bilang resulta ng mga iminungkahing pagbabago, ang pinagsamang pagpopondo para sa parehong mga programa ay makabuluhang mababawasan ng humigit-kumulang $220 milyon, na hindi maiiwasang humahantong sa mga pinababang serbisyo at paggamot para sa mga taong may HIV sa buong mundo.

"Ang larong ito ng shell ay nagpapahiwatig ng isang nakababahala na pag-atras sa pangako ng Estados Unidos sa paglaban sa AIDS," sabi Michael Weinstein, Pangulo ng AIDS Healthcare Foundation. “Ang pagsasara ng Sinikithemba antiretroviral clinic ng McCord noong nakaraang taon ay nangangahulugan na ang ilan sa 5,000 ART na pasyenteng ginagamot doon ay maaaring mawala sa panahon ng paglipat sa ibang mga klinika o tuluyang tumigil sa paggamot at magkaroon ng resistensya sa droga. Ngayon, sa pilit na pagsasara ng buong ospital, ang mga pasyenteng dumaranas ng mga pinsala at impeksyon maliban sa HIV/AIDS ay mapipilitang magpagamot sa ibang mga pasilidad sa loob at paligid ng Durban. Ang mga pagbawas sa PEPFAR na ito at ang kahiya-hiyang mga kahihinatnan ay isang itim na mata sa US, na naninira sa isa sa aming pinakamainam at matagumpay na pagsisikap sa diplomasya sa nakalipas na dekada."

Ang McCord Hospital ay nakaligtas sa ilang mga pagtatangka ng mga institusyon ng gobyerno na isara ito: noong unang bahagi ng 1970s, halos naging biktima ito ng isang batas ng Apartheid na nagbabawal sa mga ospital sa "mga puting lugar" na gamutin ang mga itim na pasyente - dahil ang mga kawani ng McCord ay tumangging yumuko sa diskriminasyong ito. patakaran, na kilala bilang Group Areas Act, binigyan ito ng opsyon na magsara o lumipat sa isang lugar na magpapahintulot sa kanila na maglingkod sa mga pasyenteng may kulay, at kahit noon pa man ay pinaghihigpitan ang staff sa pagbibigay ng pangangalaga sa ilang partikular na pasyente na hindi legal na inuri bilang mga Aprikano sa ilalim ng batas ng South Africa.

Ngunit sa pamamagitan ng legal na talino sa paglikha at ang matibay na pagtitiyaga ng pamamahala ng ospital, iniwasan ni McCord ang pagsasara o relokasyon apatnapung taon na ang nakararaan. Ang ospital na ngayon ay nabibiktima ng mga pagbawas sa PEPFAR ay hindi maaaring dumating sa pinakamasamang panahon para sa mga pasyente sa South Africa: Addington Hospital, isang pampublikong ospital sa Durban kung saan marami sa mga displaced na pasyente ng HIV/AIDS ng McCord ay humingi ng pangangalaga at kung saan maraming mga South Africa ang tumanggap ng paggamot para sa iba't ibang karamdaman, ay nahaharap din sa pansamantalang pagsasara sa malapit na hinaharap para sa pagkukumpuni. Ang sabay-sabay na pag-aalis ng dalawang pasilidad sa paggamot sa parehong lungsod ay magdudulot ng hindi pa nagagawang pasanin sa mga nahirapang pampublikong klinika at ospital sa Durban at mga kalapit na lugar.

"Hindi tayo maaaring magkaroon ng isang sitwasyon kung saan ang Addington ay bumagsak at ang McCord ay nagsasara sa parehong oras," Jacob Mphatswe, ang president ng coastal branch ng South African Medical Association, sinabi sa lokal na pahayagan sa Daily Maverick. "Sino ang sasagutin ang krisis? Kailangang manatiling bukas si McCord habang inaasikaso ang mga problema ni Addington.”

Hindi pa kailanman hinangad ng isang Pangulo ng US na bawasan ang pangako ng Amerika sa paglaban sa AIDS. Buhay ng totoong tao ang nakataya.

Dumating ang 1-Minute HIV Testing sa S. Florida sa Wilton Manors 'Out of the Closet' 5th Anniversary block party
Naaalala ng AHF si Chris Brownlie Hospice