Ginugunita ng AHF ang Pandaigdigang Araw ng Kababaihan

In Global ng AHF

Los Angeles, CA (Marso 8, 2013) – Sa Pandaigdigang Araw ng Kababaihan, pinarangalan ng AIDS Healthcare Foundation ang 15 milyong kababaihan na tinatayang nabubuhay na may HIV/AIDS sa buong mundo. Saludo kami sa lahat ng babae at babae na tinatrato namin sa bawat rehiyon na aming pinapatakbo: US, Africa, Asia, Latin America/Caribbean at Eastern Europe at hinihimok ang bawat babae na magpasuri para sa HIV. Ang AHF ay nakatuon sa pagbibigay sa mga kababaihan ng mga tool upang protektahan ang kanilang sarili at ang kanilang mga kasosyo at upang mamuhay ng pinakamalusog na buhay na posible. Nakipaglaban kami at patuloy na ipaglalaban upang matiyak na ang lahat ng mga buntis na kababaihang HIV-positive ay ginagamot ng buo at tuluy-tuloy na kurso ng anti-retroviral treatment (ART) upang maprotektahan ang kalusugan ng bata at ng ina.

Sa buong mundo, tinatayang 52% ng mga kliyente ng AHF ay kababaihan at humigit-kumulang 47% ng lahat ng mga pediatric na pasyente sa pangangalaga ng AHF ay babae. Maliban sa US, tinatayang 96,660 sa mga kababaihan sa pangangalaga ng AHF ay nasa anti-retroviral na paggamot. Ang rehiyon na may pinakamataas na porsyento ng kababaihang ginagamot ng AHF ay ang Africa, kung saan ang HIV/AIDS ay higit sa lahat ay isang pangkalahatang epidemya.

Congressman Henry Waxman Meeting on Cure for HIV
Europe: 25,000 Living With HIV Ginagamot ng AHF