Kansas – Sabihin sa Iyong mga Mambabatas na Bumoto ng 'HINDI' sa Quarantine ng mga Pasyente ng HIV/AIDS!

In Pagtatanggol, Balita ng AHF

HANAPIN ANG IYONG STATE SENATOR O REPRESENTATIVE

Ang House Bill 2183, na nag-a-update ng mga batas sa pampublikong kalusugan sa Kansas, ay nagbibigay-daan para sa kuwarentenas ng mga Kansan na may lahat ng mga nakakahawang sakit - kabilang ang HIV - kahit na ang sakit ay hindi kumakalat sa pamamagitan ng kaswal na pakikipag-ugnayan.
Sa kabila ng pagtatangka ni Senator Marci Francisco (D, Lawrence) na amyendahan at ibalik ang isang pagbubukod para sa mga taong may HIV/AIDS, ang panukalang batas, na maaaring magsulong o magpapahintulot sa panliligalig at diskriminasyon, ay ipinasa sa Senado ng Kansas noong nakaraang linggo.

Tawagan ang iyong senador o kinatawan ng estado ngayon para sabihin sa kanila na ito na ang huling pagkakataon na bumoto ng "HINDI" sa quarantine ng mga pasyente ng HIV/AIDS!

TOPEKA, KS (Marso 26, 2013)–Isang grupo ng community advocacy at AIDS groups ang humihimok sa mga Kansan na tumawag o mag-email sa kanilang mga mambabatas ng estado para sabihin sa kanila na bumoto ng 'HINDI' sa isang nakabinbing panukalang batas sa Topeka na magpapahintulot sa pagkuwarentina ng mga pasyente ng HIV/AID sa kabila ng katotohanang HINDI kumakalat ang sakit sa pamamagitan ng kaswal na pakikipag-ugnayan.

Ang pagbibigay ng kapangyarihang i-quarantine ang mga taong may HIV sa mga lokal na opisyal ay isang recipe para sa pang-aabuso at diskriminasyon.”

Ang Kansas House Bill 2183 ay ipinasa sa Senado ng Kansas noong nakaraang linggo. Ang layunin ng panukalang batas ay isang malawak na pagsisikap na dalhin ang lahat ng mga nakakahawang sakit sa ilalim ng isang batas, na ginagawang mas madali para sa mga unang tumugon na makakuha ng pagsusuri pagkatapos ng isang potensyal na pagkakalantad, sa halip na isang pagtatangka na i-quarantine ang mga taong may HIV; gayunpaman, ang mga pagsisikap na linawin ang wika sa panukalang batas sa pamamagitan ng isang susog noong nakaraang linggo ay tinanggihan.

Si Kansas Senator Marci Francisco (D, Lawrence) ay nagpakita ng pamumuno sa pagtatangkang ihinto ang quarantine ng mga pasyente ng HIV/AIDS

Ang panukalang batas ay pumasa sa kabila Senator Marci FranciscoAng pagsisikap ni (D, Lawrence) na ibalik ang isang susog na nagbibigay ng pagbubukod para sa mga taong may HIV/AIDS. Nagtalo si Francisco na ang sakit ay hindi kumakalat sa pamamagitan ng kaswal na pakikipag-ugnayan at na ang panukalang batas ay maaaring magsulong o magpapahintulot sa panliligalig at diskriminasyon laban sa mga taong may HIV/AIDS.

Mula nang maipasa ang panukalang batas sa Senado ng Estado ng Kansas noong nakaraang linggo, ang grupo ng pagtataguyod ng katutubo Kansas Equality Coalition (KEC) ay nalaman na ilang miyembro ng Kapulungan ng mga Kinatawan ang nagsabi na, kung alam nila na ang pag-amyenda na hindi kasama ang mga pasyente ng HIV/AIDS mula sa kuwarentenas ay inalis sa batas, sila ay bumoto laban sa Bill. May huling pagkakataon ang mga Senador at Kinatawan na ihinto ang quarantine ng mga pasyente ng HIV/AIDS ngayong linggo, ngunit maliban na lang kung maririnig nila mula sa kanilang nasasakupan na hindi kukunsintihin ang quarantine ng mga taong may HIV/AIDS, hindi sila makakaramdam ng kapangyarihan na bumoto laban ang babayaran.

“Hinihikayat namin ang lahat ng kinauukulang Kansan na tawagan ang kanilang mga mambabatas at sabihin sa kanila na bumoto ng 'HINDI' sa mga potensyal na kuwarentenas ng mga pasyente ng HIV/AIDs at suportahan ang isang susog para sa pagbubukod para sa mga taong may HIV/AIDS," sabi Tom Witt, KEC Executive Director, na lumalaban sa diskriminasyon laban sa mga lesbian, gays, bisexuals at trans-genders (LGBT) sa pagkuha, pabahay, panliligalig at pananakot sa Kansas at kasalukuyang may mga kabanata sa KC Metro, Hutchinson, Northwest Kansas, Lawrence/Douglas County, Riley/Geary Counties, North Central Kansas, Southeast Kansas, Southwest Kansas, Topeka, Central Plains, at Wichita/Sedgwick County. “Ang pagbibigay ng kapangyarihang i-quarantine ang mga taong may HIV sa mga lokal na opisyal ay isang recipe para sa pang-aabuso at diskriminasyon. Ang KEC ay hindi kapani-paniwalang nabigo na inalis ng Lehislatura ng Kansas ang mga proteksyon para sa mga taong may HIV na nasa lugar na sa loob ng mahigit isang-kapat na siglo.

Kilalanin ang iyong Senador at Kinatawan ng Estado dito, at maghanap ng higit pang impormasyon tungkol sa pakikipag-ugnayan sa iyong kinatawan dito.

Para sa karagdagang impormasyon sa HB 2183 at mga komento mula sa mga pinuno ng Douglas County AIDS Project (DCAP), AIDS Healthcare Foundation (AHF), at Mga Positibong Direksyon (PDIKS), pindutin dito.

Ibinaba ng Kongreso ang Pagpopondo sa Mga Gamot sa AIDS na Mataas ang Presyo
Inilunsad ang Mga Serbisyo ng AHF Argentina