Ang mga condom sa porn bill (AB 332) ay nililimas ang CA Assembly Labor Committee

In Balita ng AHF

 

Ang California Assembly Bill 332, ang panukalang batas ni Rep. Isadore Hall na mag-atas ng mga condom sa lahat ng pang-adultong pelikula na ginawa sa California, ay nilinaw sa Committee on Labor and Employment sa California Assembly sa isang bipartisan 5 hanggang 0 na boto kanina at ngayon ay lumipat sa Assembly Appropriations Committee
SACRAMENTO (Abril 24, 2013) – California Assembly Bill 332, isang landmark na panukalang batas na mag-atas ng condom sa lahat ng pelikulang pang-adulto na ginawa sa California, ay nilinis ang Committee on Labor and Employment ng state Assembly kanina sa isang dalawang partidong limang (5) hanggang zero (0) na boto (kasama ang Republican Assemblymember Jeff Gorell mula sa 44th Assembly District sa Ventura na sumali sa apat na Democrat na bumoto pabor sa panukalang batas). Assemblymember Isadore Hall, III (D-Los Angeles) mula sa 64th Assembly District ng California, ang gumawa ng panukalang batas, na ipinakilala niya noong kalagitnaan ng Pebrero. Ang AB 332 ay nagpapatuloy na ngayon para sa pagdinig sa Appropriations Committee ng lehislatura. Noong ika-9 ng Abril, inalis ng panukalang batas ang unang komiteng pambatas nito, ang Komite ng Sining, Libangan, Palakasan, Turismo at Internet Media ng Asembleya, sa lima hanggang isang boto.

Noong nakaraang taon, AIDS Healthcare Foundation (AHF), ang sponsor ng batas ng Hall, ay matagumpay na pinangunahan Panukala sa Balota B, ang 'County of Los Angeles Safer Sex in the Adult Film Industry Act,'—mas impormal na kilala bilang 'condoms in porn' measure, na inaprubahan ng mga botante sa County ng Los Angeles ng 57% hanggang 43% na margin noong Nobyembre 2012 na halalan. Ang Panukala B ay nangangailangan ng mga producer ng mga pelikulang pang-adulto na kumuha ng permiso sa kalusugan ng publiko mula sa Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng Los Angeles County at magbayad ng bayad sa permiso na sapat para sa kinakailangang pagpapatupad at sundin ang lahat ng mga batas sa kalusugan at kaligtasan, kabilang ang paggamit ng condom ng mga gumaganap. Ang AB 332 ay magpapalawak sa mga proteksyon sa lugar ng trabaho na kinakailangan ngayon sa Los Angeles County upang protektahan ang lahat ng adult na aktor ng pelikula sa buong estado ng California.

"Ang dalawang partidong suporta ngayon para sa AB 332 ay nagpapakita na ang Lehislatura ay nakatuon sa pagprotekta sa kalusugan at kaligtasan ng lahat ng mga manggagawa sa California," sabi ni Assemblymember Isadore Hall, III. “Nagpapasalamat ako lalo na sa nakakahimok na patotoo ngayon ng mga aktor sa industriya. Nagpakita sila ng lakas ng loob sa pagtataas ng kanilang mga boses para protektahan ang mga kapwa artista. Ang pinakamahalaga, ipinakita nila sa Lehislatura na ang AB 332 ay mahalagang pampublikong patakaran na magpoprotekta sa kalusugan at kaligtasan ng lahat ng mga taga-California.”

"Sa ngayon, ang industriya ay hindi nakakahimok ng sinuman maliban sa kanilang sarili na ang industriya ay dapat na kumita sa kanilang mga gumaganap na trabaho nang hindi nagbibigay ng pangunahing proteksyon," sabi niya. Whitney Engeran-Cordova, Senior Director ng Public Health para sa AHF. “Nagpapasalamat kami sa Labor Committee para sa mabilis at paborableng aksyon nito sa panukalang batas ngayon. Ginagawa ng AB 332 ang tanging magagawa ng lehislatura na ito: magbigay ng malinaw na direksyon sa CalOSHA upang ayusin ang mga kahulugan na nakapalibot sa mga hakbang sa kaligtasan ng manggagawa sa mga lugar ng trabaho sa set ng pelikulang nasa hustong gulang sa buong California. Ito ay bait. Magandang pampublikong patakaran ito. At pinoprotektahan nito ang mga manggagawa sa California na sinusubukang gawin ang kanilang mga trabaho."

“Noong Nobyembre, ang mga botante ng Los Angles ay labis na pumasa sa isang katulad na panukala ng County na nangangailangan ng mga condom at iba pang mga hakbang sa kaligtasan sa mga set ng pelikulang nasa hustong gulang sa buong County ng Los Angeles, sabi Michael weinstein, Presidente ng AIDS Healthcare Foundation. “Ang AB 332 ay palalawakin at palalawakin ang mga proteksyon ng manggagawa para sa lahat ng mga adult na manggagawa ng pelikula sa California sa isang estadong batayan. Kami ay nagpapasalamat na ang Representative Hall ay nagpakita ng lakas ng loob—at ang pananaw—na kilalanin na ang mga manggagawa sa industriya ng pelikulang nasa hustong gulang ay may karapatan sa parehong mga pananggalang at proteksyon ng manggagawa na mayroon ang sinumang empleyado sa California, at gagawin namin ang lahat ng aming makakaya upang makatulong. ipasa ang batas na ito."

Ang batas ng Hall ay magbibigay ng statewide uniformity na kailangan upang matiyak na ang libu-libong aktor na nagtatrabaho sa multi-bilyong dolyar na industriyang ito ay bibigyan ng makatwirang mga proteksyon sa kaligtasan sa lugar ng trabaho na kailangan upang mabawasan ang pagkakalantad sa HIV at iba pang mga Sakit na Naililipat sa Sekswal.

Ang tugon ni Obama sa AIDS ay pinuna sa mga bagong ad na "It's a Shame".
Pinalakpakan ng AHF ang desisyon ng WHO na simulan ang paggamot sa HIV nang mas maaga