Kumilos: Sabihin sa CA Lawmakers na Suportahan ang Condom Bill, AB 332

In Balita ng AHF

 

Ang CA Assemblymember Isadore Hall ay nag-akda ng isang panukalang batas upang palawakin ang mga proteksyon sa lugar ng trabaho ng pelikulang pang-adulto – kinakailangan na ngayon sa Los Angeles pagkatapos maipasa ng mga botante ang Panukala B – sa buong California. Ang panukalang batas na ito ay mangangailangan ng condom sa lahat ng pang-adultong set ng pelikula sa California at malapit nang iharap sa Asembleya para sa isang boto.
Magpadala ng isang eletter NGAYON at ipaalam sa CA Assembly na sinusuportahan mo ang kaligtasan ng adult film performer at condom sa set!

Assembly Bill 332, isang panukalang batas na ipinakilala ni California Assemblymember Isadore Hall, III (D-Los Angeles, 64th Assembly District) na nangangailangan ng paggamit ng condom sa lahat ng pang-adultong pelikula na ginawa sa California, ay magkakaroon ng unang pagdinig nito sa Sacramento susunod na linggo sa California Assembly.

Noong nakaraang taon, AIDS Healthcare Foundation (AHF), ang sponsor ng panukalang batas, ay matagumpay na pinangunahan Panukala sa Balota B, ang 'County of Los Angeles Safer Sex in the Adult Film Industry Act,— na kilala rin bilang 'condoms in porn' measure, na labis na inaprubahan ng mga botante ng Los Angeles County — 57% hanggang 43% — noong Nobyembre 2012 na halalan.

Ang batas ng Representative Hall ay kukuha ng mga proteksyon ng manggagawang nasa hustong gulang sa buong estado na tinitiyak na ang libu-libong aktor na nagtatrabaho sa multi-bilyong dolyar na industriyang ito ay bibigyan ng makatwirang mga proteksyon sa kaligtasan sa lugar ng trabaho na kailangan upang mabawasan ang pagkakalantad sa HIV at iba pang mga Sakit na Naililipat sa Sex.

Naniniwala ang Hall at AHF na ang mga manggagawa sa industriya ng pelikulang pang-adulto ay may karapatan sa parehong mga pananggalang at mga proteksyon ng manggagawa tulad ng sinumang empleyado sa California.

Kung sumasang-ayon ka, mangyaring ipadala ang iyong e-liham sa NGAYON!

Ipadala ang Mensaheng ito:

Paksa ng Mensahe: Sinusuportahan Ko ang AB 332 – Ang Batas ng Condom ay Mapapabuti ang Kaligtasan ng Pang-adultong Manggagawa ng Pelikula sa mga Set

Minamahal na [Tagagawa ng Desisyon],

Sumulat ako upang himukin ang inyong buong suporta para sa Assembly Bill 332, na inakda ni Assemblymember Isadore Hall III, (Democrat, 64th District–Compton) at co-authored ni Assemblymember Richard Bloom, (Democrat, 50th District–Santa Monica).

Ang mga tao ay hindi dapat pumunta sa trabaho at magkasakit. Masyadong madaling pinagsamantalahan ang mga manggagawa sa industriya ng pelikulang nasa hustong gulang. Ang AB 332 ay nagbibigay ng Cal-OSHA ng higit pang mga tool upang maprotektahan ang mga manggagawa mula sa pagkakalantad sa sakit, kabilang ang kinakailangang paggamit ng condom sa mga pang-adultong pelikula.

Karamihan sa mga taga-California ay naaaliw sa pagkaalam na kapag sila ay pumasok sa trabaho, ang estado ay naghahanap ng kanilang kalusugan at kaligtasan sa trabaho. Nakalulungkot, hindi ito ang kaso para sa mga manggagawa sa industriya ng pelikulang nasa hustong gulang ng California. Kasalukuyang ibinubukod ang mga manggagawa sa pelikulang nasa hustong gulang mula sa mga pangunahing proteksyon sa kalusugan at kaligtasan sa lugar ng trabaho na pinababayaan nating lahat. Sa halip na ipaubaya ito sa mga producer ng pelikulang nasa hustong gulang na mag-regulate sa sarili, ipapatupad ng AB 332 ang mga epektibong pinakamahuhusay na kagawian sa isang industriya na naglalagay ng walang limitasyong tubo kaysa sa kapakanan ng mga manggagawa.

Ang bawat pangunahing asosasyong medikal at pampublikong kalusugan ay sumusuporta sa paggamit ng condom sa paggawa ng mga pang-adultong pelikula, kabilang ang California Medical Association, ang National Coalition of STD Directors at Worksafe. Maraming mga medikal na pag-aaral ang patuloy na nagpapakita na ang mga manggagawang ito ay nasa mas mataas na panganib para sa mga malubhang impeksyon kaysa sa pangkalahatang publiko. Kadalasan, sa mga kababaihan ang mga impeksyong ito ay hindi nagpapakita ng mga sintomas hanggang sa mga huling yugto at, bilang resulta, ang kanilang pangmatagalang kalusugan ay lubhang nanganganib.

Ang pagpunta sa trabaho ay hindi dapat magresulta sa pinsala sa katawan o panghabambuhay na kapansanan. Dahil nabigo ang industriya ng pelikulang pang-adulto na magbigay ng kahit na isang minimum na pamantayan ng proteksyon, ang mga lokal na komunidad ay nasa likod ng pasanin ng gastos bilang mga tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan na huling paraan.

Ang industriya ng pelikulang pang-adulto ay isang multi-bilyong dolyar na industriya. Ang industriyang ito ay hanggang ngayon ay nagpapatakbo ng walang limitasyon at hindi gaanong binibigyang pansin ang kapakanan ng mga taong pinapasukan nito. Panahon na para sa mga nagbabayad ng buwis na ihinto ang pagbibigay ng subsidyo sa walang ingat na industriyang ito. Ang AB 332 ay common sense lang.

Ang AB 332 ay nagbibigay ng pambuong estadong pagkakapareho na kailangan upang matiyak na ang libu-libong aktor na nagtatrabaho sa multi-bilyong dolyar na industriyang ito ay binibigyan ng makatwirang mga proteksyon sa kaligtasan sa lugar ng trabaho. Hinihimok ko kayong lubos na suportahan ang AB 332. Salamat.
Taos-puso,”

Muling Natalo ang Porno: Inamin ng Hukuman ng Pederal ang Mga Proponent at Komite ng Panukala B sa demanda ng mga pornograpo
AHF: Meningitis vaccine demo Lunes sa WeHo