Alerto sa Aksyon: Sabihin kay Obama na "Tuparin ang Pangako" sa AIDS

In Pagtatanggol ng AHF

Si Pangulong Obama ay nakatakdang bumaba sa kasaysayan bilang ang unang Pangulo na ibinalik ang
Ang pangako ng US na labanan ang pandaigdigang epidemya ng AIDS

Sabihin sa Pangulo na Tuparin ang Pangako sa AIDS: Pirmahan ang Petisyon Ngayon!

Sa nagdaang dalawang linggo, AIDS Healthcare Foundation (AHF) ay nagpatakbo ng isang adbokasiya na kampanya na naglalayong kay US President Barack Obama para sa kanyang walang kinang na pagtugon sa HIV/AIDS crisis sa US at sa buong mundo. Si Pangulong Obama ay nakatakdang bumaba sa kasaysayan bilang ang unang Pangulo na ibinalik ang pangako sa pagpopondo sa HIV/AIDS ng US. Ang "It's A Shame" ads—na makikita sa sampung bus shelter sa lugar na nakapalibot sa White House—ay naglalaro sa retorika at imahe ng iconic na "Hope" ads mula sa kanyang kampanya sa pagkapangulo noong 2008 at naglalayong i-highlight ang mga pangakong hindi natupad. Ang mga ad ay nagdidirekta sa mga manonood sa www.changeaidsobama.org para sa karagdagang impormasyon.

Iparinig ang iyong boses sa pamamagitan ng pagpirma sa magpetisyon NGAYONG humihiling kay Pangulong Obama na Tuparin ang Pangako sa AIDS!

Iminungkahi ni Pangulong Obama na bawasan ang pagpopondo para sa PEPFAR at scaling back treatment. Noong 2013, iminungkahi ng Pangulo na putulin ang programa ng $214 milyon. Sa panukalang badyet noong 2014, dinoble ng Pangulo ang mga pagbawas na ito sa muling pagmumungkahi na bawasan ang badyet ng PEPFAR ng daan-daang milyong dolyar kumpara sa mga nakaraang taon. Sa mga termino ng tao, ang mga pagbawas na ito ay tatanggihan ang paggamot sa hindi bababa sa 640,000 katao.

Bilang karagdagan, sa ilalim ng panunungkulan ng administrasyong Obama, ang porsyento ng pagpopondo ng PEPFAR na ginastos sa paggamot sa antiretroviral (ARV) ay bumaba mula 40% hanggang sa mas mababa sa 25%. Isang agarang epekto sa South Africa: ang iginagalang na klinika ng AIDS (Sini'kithemba clinic) sa McCord Hospital sa Durban ay nagsara bilang resulta ng pagbabawas ng pandaigdigang pagpopondo kabilang ang mga pagbawas ng PEPFAR.

Sa US, sa panahon ni Pangulong Obama sa opisina, ang mga listahan ng paghihintay para sa AIDS Drug Assistance Programs (ADAPs) ng estado ay lumaki mula 43 katao nang manungkulan siya noong Enero 2009 hanggang sa 10,000 katao noong nakaraang taon.

Sumali sa AHF sa paghiling kay Pangulong Obama na gawing Pag-asa ang kahihiyan na ito. Sabihin sa kanya na ganap na pondohan ang PEPFAR at unahin ang AIDS sa kanyang domestic agenda.

Hilingin sa kanya na gawing kanyang pamana ang pagliligtas ng mga buhay.

Mahigit 1,000 tagapagtaguyod ang nananawagan para sa pandaigdigang pagpopondo sa HIV/AIDS sa rally na "Keep the Promise" sa Cleveland
Ang grupo ng AIDS ay nagsusulong ng hakbang upang bumuo ng departamento ng kalusugan ng lungsod sa LA