Pahayag ng AHF sa AB 332

In Pagtatanggol, Balita ng AHF

SACRAMENTO, CA (Mayo 24, 2013)—AB 332, isang pambuong-estadong panukalang batas na mag-aatas na gumamit ng condom sa mga set ng pelikulang nasa hustong gulang) ay ipinagpaliban ngayon ng Assembly Appropriations Committee. AIDS Healthcare Foundation (AHF), ang sponsor ng panukalang batas, ay naglabas ng sumusunod na pahayag bilang tugon:

“Nasa unang bahagi pa lang tayo ng laban para sa proteksyon ng mga porn performers. Hindi ka nananalo sa bawat round. Hindi kami titigil. Mayroon pa ring 3 buwan sa taong ito ng pambatasan, na higit sa sapat na panahon upang matagumpay na makapagbigay ng mga proteksyon sa buong estado para sa mga manggagawa ng pelikulang nasa hustong gulang,” sabi Michael weinstein, Presidente ng AIDS Healthcare Foundation. "Ang pag-access sa paglilinis ng mga karayom ​​para sa mga gumagamit ng droga ay tumagal ng higit sa isang dekada upang maisabatas. Dahil maliwanag na ang isang makapangyarihang politiko tulad ng Assemblyman na si Mike Gatto ay pinapaboran ang mga pornograpo kaysa sa mga gumaganap na maaaring sa huli ay kailangan nating direktang dalhin ang isyung ito sa mga botante ng California. Wala kaming alinlangan na lubos nilang aaprubahan ang mga condom sa porn tulad ng ginawa ng mga botante sa LA County."

Ang AB 332 ay isinulat ni Assemblymember Isadore Hall III na naglabas ng sumusunod na pahayag:

"Walang boto ang kinuha ngayon sa AB 332 at ang panukalang batas ay hindi patay. Sa isang dalawang taong sesyon ng pambatasan, maraming oras para sa mahalagang panukalang pangkalusugan ng publiko na sumulong. Sa puntong ito, isang bagay ang malinaw. Ang miyembro ng Assembly na si Mike Gatto ay naglagay ng mga kita sa porno kaysa sa pangangailangang protektahan ang mga manggagawa sa California. Binibigyan niya ng bagong kahulugan ang terminong 'money shot'."

Unang hinto ng Condom Nation sa Washington, DC!
Hinihiling ng mga International AIDS Advocates ang China na Magbigay ng $1 Bilyon sa Global Fund