Ang grupo ng AIDS ay nagsusulong ng hakbang upang bumuo ng departamento ng kalusugan ng lungsod sa LA

In Pagtatanggol ng AHF

LA Times
ni Ari Bloomekatz

Isang nonprofit na grupo ng pangangalagang pangkalusugan ang nag-anunsyo noong Biyernes na naghain sila ng sapat na mga lagda sa mga opisyal ng halalan upang maging kwalipikado ang isang panukala sa balota na hahayaan ang mga residente ng Los Angeles na bumoto kung ang lungsod ay dapat magkaroon ng isang Public Health Department na hiwalay sa county.

Ang mga opisyal ng AIDS Healthcare Foundation, na matagal nang naging kritikal sa LA County Department of Public Health, ay nagsabing nagsumite sila ng humigit-kumulang 70,000 pirma (50,000 sa mga ito ay pinaniniwalaan nilang wasto) mula sa mga residente na nag-iisip na ang mga botante ay dapat magpasya sa isyu, na malamang na sa Hunyo 2014.

“Kami ay nalulugod na…ang mga residente ng Lungsod ng Los Angeles ay sumasang-ayon na ang isyung ito ay dapat iharap sa mga botante upang magpasya kung gagawa o hindi ng isang hiwalay at independiyenteng City of Los Angeles Public Health Department,” Michael Weinstein, presidente ng foundation , sinabi sa isang pahayag.

Noong nakaraan, sinabi ni Weinstein na ang departamento ng pampublikong kalusugan ng county ay gumagawa ng hindi magandang trabaho sa pagkontrol ng sakit at masyadong malaki.

Kamakailan lamang, mariing pinuna ng foundation ang paghawak ng county sa ilang kaso ng meningitis at nagresultang mga alalahanin sa kalusugan ng publiko.

Ngunit maraming opisyal ng lungsod at county ang nag-aalala na ang paglikha ng isang hiwalay na departamento ng lungsod ay maaaring magresulta sa mas kaunting mga serbisyo para sa mga residente. Noong Marso, sinabi ni City Administrative Officer Miguel Santana sa The Times na ang lungsod ay walang pera, kadalubhasaan o pasilidad para ipatupad ang mga batas sa kalusugan ng publiko.

"Napakahirap, kung hindi imposible, para sa lungsod na makapasok sa negosyo ng pangangalagang pangkalusugan," sabi ni Santana. "Ang lungsod ay wala sa posisyon na gawin ito."

Ang lungsod ay dating may sariling departamento ng kalusugan ngunit binuwag ito noong 1960s at umaasa na ngayon ang mga residente sa mga serbisyo ng county. Ang departamento ng county ay inatasang magtrabaho upang maiwasan ang mga paglaganap ng nakakahawang sakit, bawasan ang mga malalang sakit at panatilihin ang kaligtasan ng pagkain at tubig sa lungsod at county. Sila rin ang namamahala sa paghahanda sa emerhensiya para sa 10 milyong residente ng county.

Alerto sa Aksyon: Sabihin kay Obama na "Tuparin ang Pangako" sa AIDS
Ang Lider ng Mga Karapatang Sibil na si Julian Bond ay Sumali sa Marso ng “Keep the Promise on AIDS” sa Cleveland, OH