Through the Forest: Isang Hindi Inaasahang Landas sa Pandaigdigang Pamumuno

In Kambodya, Global ng AHF

Mula sa kadiliman ng rehimen ng genocidal Khmer Rouge ang hindi mauubos na diwa ng
Dr. Chhim Sarath—Chief ng Asia Bureau ng AIDS Healthcare Foundation—ay isinilang

Nang si Chhim Sarath – ang lalaking mangangasiwa sa pag-aalaga ng libu-libong taong may HIV balang araw – ay isinilang sa labas ng kabiserang lungsod ng Cambodian na Phnom Penh, walang doktor sa kanyang nayon, isang nars lamang ang nagpapatakbo ng isang klinika.

Isang hating gabi, habang nilalagnat ang batang si Sarath at nag-aagawan siya kasama ang kanyang ina at kapatid sa nag-iisang klinika na ito, napagpasyahan ng magkapatid na ang hindi naa-access na paggamot para sa mga maysakit ay isang bagay na hindi nila matitiis. Nangako ang mga lalaki sa kanilang ina noong gabing iyon na sila ay magiging mga doktor - isang pangako na pareho, maraming mahihirap na taon, ay tutuparin.

Limang taong gulang pa lamang si Sarath nang ang kanyang bayan ay naging lugar ng labanan para sa digmaan sa pagitan ng naghaharing Lun Nol at ng tumataas na rehimeng Khmer Rouge. Ang balita ng kanyang mga kapitbahay na nasugatan o namatay ay naging mas madalas. Pagkalipas lamang ng limang taon, noong Abril 17, 1975, nahulog ang Phnom Penh sa Khmer Rouge, at ang lugar ay sapilitang inilikas.

Ang mga taong-bayan ay inilipat sa kanayunan nang ang genocidal na rehimeng Khmer Rouge ay maupo sa kapangyarihan sa Cambodia. Ang mga pamilya ay pinaghiwalay ng edad at pinalayo sa isa't isa. Napunta si Sarath sa isang grupo kasama ang dalawa pang batang lalaki at dalawang matanda, kung kanino siya ipinadala sa kagubatan upang mag-alaga ng mga baka. Si Sarath, noon ay isang 10-taong-gulang na bata, ay hindi pinahintulutan ng isang kumot, o kahit na sapatos.

Natutunan kong maging matatag sa loob at magtiis.”
Dr. Chhim Sarath

Sa loob ng tatlong taon, nanirahan at nagtrabaho si Sarath sa kagubatan. Sa paglipas ng mga taon na walang sapatos, ang mga talampakan ng kanyang mga paa ay naging matigas at matigas. Tinanggihan ang pagkain, nabuhay si Sarath sa mga prutas at dahon sa kagubatan. Madalas siyang natutulog sa gabi, nanginginig na walang saplot at napapaligiran ng mga lamok na walang lambat. Minsan lang siya at ang kanyang pamilya ay humiling na magsama-sama at lumipat. Sa pagbanggit sa kakulangan ng "karton ng baka" na ginagamit para sa transportasyon, pinahintulutan ng rehimen ang mga tiyahin ni Sarath na sumali sa grupong inilipat, ngunit hindi ang bata, ang kanyang mga magulang, o ang kanyang mga kapatid. Nakalulungkot, ang lahat ng mga taong umalis sa mga kariton, kabilang ang mga tiyahin ni Sarath, ay pinatay ng rehimen.

(clockwise mula sa kaliwa sa itaas) Sa isang kamakailang paglalakbay sa Hanoi, Vietnam, natagpuan ni Dr. Sarath ang isang pares ng sapatos na karaniwang isinusuot ng mga lumikas na taong-bayan noong 1975 Cambodia -- ang parehong sapatos na ipinagkait sa kanya noong bata pa siya ng Khmer Rouge. Nagkakahalaga sila ng $2; Dr. Sarath kasama ang mga medikal na kawani sa Waibargi hospital sa Yangon, Myanmar, sa isang pagbisita noong Pebrero 2013 upang talakayin ang access sa paggamot; ang watawat ng Cambodian; Ipinagdiriwang ni Dr. Sarath ang International Condom Day kasama ang AHF sa Cambodia noong Pebrero 13, 2013

“Kami ng aking mga magulang at mga kapatid ay nagpasiya na manatiling tahimik, hindi humingi ng anuman, at bumalik ako sa kagubatan,” paggunita ni Sarath. "Napakahirap para sa akin na iwan muli ang aking mga magulang at bumalik sa paghihirap, ngunit umalis ako. Akala ko hindi na matatapos. Natutunan kong maging matatag sa loob at magtiis.”

Sa wakas, noong 1979, nagsimulang bumagsak ang Khmer Rouge. Ang kapatid ni Sarath ay dumating sa kagubatan at kinuha siya bago ang lugar ay naging isang duguang larangan ng digmaan para sa mga nagsasagupaang tropa. Ang pamilya ay muling pinagsama at umaasa na magsimula ng isang bagong buhay na magkasama, ngunit upang magawa iyon kailangan nilang maglakad nang walang sapatos pabalik sa Phnom Penh, bitbit ang kanilang mabibigat na bagahe at nakikipaglaban sa hindi malusog na mga kondisyon. Tumagal ng tatlong buwan.

Ginawa ni Sarath na prayoridad niya ang pag-aaral nang bumalik siya sa buhay sa Phnom Penh, at sa tulong ng isang iskolarship ay naabot niya ang kanyang pangarap na maging isang doktor. Ngayon, si Sarath ang pinuno ng Asia Bureau ng AHF, na nangangasiwa sa pangangalaga ng 45,150 indibidwal sa India, Cambodia, China, Vietnam, at Nepal. Siya at ang kanyang asawa, si Ankearithy, ay nagpapalaki ng dalawang anak na babae, sina Chhunhean Rithy Ritta at nakababatang kapatid na si Chhunhean Rithy Ninna, sa Cambodia.

"Ang karanasang ito ay nagpapaliwanag sa akin kung paano matagumpay na gumagana si Dr. Sarath sa mundo," sabi ni Terri Ford, ang Chief of Global Advocacy and Policy ng AHF. "Mababa ang profile, hindi humihingi ng labis, ngunit lubos na nakakaalam sa lahat ng nangyayari at matalinong naghahanap ng mga paraan upang tumaga sa kagubatan tungo sa isang mas mabuting buhay - sa pagkakataong ito ay hindi para sa kanyang sarili, ngunit para sa mga nabubuhay na may HIV."

Hinihiling ng mga International AIDS Advocates ang China na Magbigay ng $1 Bilyon sa Global Fund
Global AIDS Patients, Doctors Lobby Congress on PEPFAR Reauthorization