AHF: Ang Panukala sa Balota para sa Nakahiwalay na Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng Lungsod ng Los Angeles ay Kwalipikado

In Balita ng AHF

Binubuksan ng sertipikasyon ang “…pampublikong pag-uusap sa mga pagkukulang ng Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng Los Angeles County,” na kasalukuyang nangangasiwa sa mga serbisyong pangkalusugan sa 85 sa 88 lungsod sa County—kabilang ang Lungsod ng Los Angeles; naniniwala ang mga tagapagtaguyod na ang County ay masyadong malawak at hindi mahusay na isang burukrasya na nanganganib, sa halip na nagpoprotekta, sa kalusugan ng publiko

Noong ika-10 ng Mayo, nagsumite ang AHF ng halos 70,000 lagda—25,000 higit pa sa 45,252 na kailangan—upang maging kwalipikado ang isang panukala sa balota ng Lungsod ng Los Angeles para sa mga botante na timbangin sa paglikha ng isang hiwalay na Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng Lungsod; Ang panukalang-batas ay maaari na ngayong pagtibayin nang tahasan ng Konseho ng Lungsod o ilagay sa balota ng Hunyo 2014

LOS ANGELES (Hunyo 4, 2013)⎯Mga tagapagtaguyod ng kalusugan at pampublikong patakaran mula sa AIDS Healthcare Foundation (AHF) nalaman na ang isang hakbangin sa balota upang payagan ang mga botante ng Los Angeles na magtimbang sa paglikha ng isang hiwalay na City of Los Angeles Public Health Department na sinusuportahan ng grupo ay pinatunayan ng Los Angeles City Clerk. Mas maaga ngayong araw, si June Lagmay, ang Los Angeles City Clerk, ay naglabas ng a 'Certificate of Sufficiency' pormal na nag-aabiso sa mga tagapagtaguyod na ang sapat na bilang ng mga lagda ng botante na isinumite ng grupo bilang suporta sa panukala ay napatunayan, at bilang resulta, ang panukala ay kwalipikadong mailagay sa isang balota sa harap ng mga botante ng Lungsod ng Los Angeles. Ang panukala ay malamang na lalabas sa Hunyo 2014 na balota ng halalan sa Lungsod ng Los Angeles; gayunpaman, ang panukala ay haharap din ngayon sa Konseho ng Lunsod ng Los Angeles, na may opsyon na tanggapin ang panukala nang tahasan gaya ng nakasulat at isinumite o payagan itong magpatuloy sa isang pormal na boto sa buong lungsod ng mga residente ng Los Angeles.

Pinangunahan ng AHF ang inisyatiba bilang bahagi ng patuloy na kampanya nito upang mapabuti ang paghahatid ng mga serbisyong pangkalusugan, kabilang ang klinikal na pangangalaga sa HIV/AIDS pati na rin ang pagsasama ng mga serbisyo sa pag-iwas sa HIV at STD sa buong Los Angeles. Sa kasalukuyan, pinangangasiwaan ng Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng Los Angeles County ang mga serbisyong pangkalusugan sa 85 sa 88 lungsod sa County—kabilang ang Lungsod ng Los Angeles. Naniniwala ang AHF at iba pang mga tagapagtaguyod na ang sistema ng pampublikong kalusugan ng County ay masyadong malawak at hindi mahusay na isang burukrasya na kadalasang nagdudulot ng panganib sa kalusugan ng publiko. Ang Lungsod ng LA ay huling nagkaroon ng sarili nitong independiyenteng Public Health Department noong 1964, at pagkatapos noon ay nakipagkontrata sa County para sa mga serbisyong pampublikong kalusugan nito.

“Lubos naming inasahan ang sertipikasyon ng aming panukalang-batas sa balota upang payagan ang mga botante na magpasya kung gagawa o hindi ng isang hiwalay at independiyenteng Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng Lungsod ng Los Angeles at umaasa na mailagay ang panukala nang direkta sa mga botante sa Hunyo 2014 na halalan,” sabi ni Michael weinstein, Presidente ng AIDS Healthcare Foundation at isa sa limang pinangalanang tagapagtaguyod ng inisyatiba sa balota. “May pagkakataon na ngayon ang City Council na pormal na timbangin sa pamamagitan ng tuwirang pag-ampon ng panukala; gayunpaman, inaasahan namin na sa halip ay papayagan nila ang panukala na magpatuloy sa balota. Bahagi ng aming dahilan sa pangunguna sa inisyatiba sa balota na ito ay upang buksan ang isang lantad na pag-uusap sa publiko tungkol sa mga pagkukulang ng Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng Los Angeles County: isang na-calcified na institusyon na may napakaraming burukrasya na nagbibigay ng maikling pag-ikli sa mga residente ng Lungsod. Sa esensya at sa kanilang sariling kapinsalaan, ang mga residente ng LA City ay nagbibigay ng subsidiya sa mga serbisyong pangkalusugan ng publiko na ibinibigay sa mga lugar tulad ng Malibu, San Marino at iba pang mas mayayamang lugar sa buong County. Sa panukalang ito, nais naming mag-spark ng isang pampublikong pag-uusap tungkol sa kalusugan ng publiko, at ngayon ay magkakaroon kami nito."

Background sa Sukat ng Los Angeles County at ang mga Pagkukulang sa Pampublikong Kalusugan nito
Sa 2010 US Census, ang County ng Los Angeles ay may populasyon na 9,818,605—na ginagawang ang County lamang ay mas matao kaysa sa 42 indibidwal na estado ng US. Ang parehong census ay nagpakita ng 3,792,621 residente sa Lungsod ng Los Angeles, humigit-kumulang 38% ng buong populasyon ng County. Sa nakalipas na dekada, napanood ng AHF at ng iba pang mga tagapagtaguyod ng kalusugan ang Kagawaran ng Pampublikong Kalusugan ng Los Angeles County na natisod o nagkulang sa pamamahala ng ilang isyu sa pampublikong kalusugan kabilang ang tuberculosis at syphilis.

  • Tuberkulosis-Isang kamakailang pagsiklab ng TB na lumalaban sa gamot na natagpuan sa mga walang tirahan na populasyon sa Skid Row sa downtown Los Angeles ay nakakuha ng sapat na pag-aalala na ang mga opisyal ng CDC heath ay namagitan upang tumulong na pamahalaan ang pagsiklab. Ang mga paglaganap ng TB ay naganap kamakailan sa mga pampublikong paaralan, lalo na sa El Monte, nagtataas ng mga tanong tungkol sa mismong paghawak ng County sa mga paglaganap pati na rin ang naantalang abiso nito, at pakikipag-usap sa mga magulang at publiko tungkol sa sakit.
  • Syphilis—Ang County ay nakaranas ng nakakabagabag—at hindi maayos na nahawakan—pagsiklab sa bilang ng mga kaso ng syphilis sa mga bakla simula noong 2000. Ayon sa isang LA Weekly na artikulo (Hulyo 11, 2007), "Noong 2000, ang mga kaso ng syphilis sa mga gay na lalaki ay lumaki mula sa zero hanggang 69, ngunit pagkatapos magpatakbo ng isang outreach program sa loob lamang ng dalawang buwan, ang county ay nagpahayag ng tagumpay at huminto sa pagpopondo dito. Ang mga lider ng bakla ay naguguluhan, nagbabala sa mga opisyal ng kalusugan na lumalala ang sitwasyon — at noong 2001, ang mga kaso ng syphilis ay tumalon sa 85.
  • Sa pagtatapos ng taon noong 2000, mayroong 354 na kaso (kabilang sa mga bakla at hindi bakla) ng syphilis na iniulat sa buong County. Noong 2011, ang bilang na iyon ay tumalon sa 1,921 syphilis kaso sa buong County. Kasabay nito, ang pasanin ng sakit na isinilang ng Lungsod ng Los Angeles (kumpara sa buong County) ay lumaki sa humigit-kumulang 77% ng lahat ng kaso ng syphilis pati na rin sa 60% ng lahat ng kaso ng gonorrhea sa buong County.

Background sa City of Los Angeles Public Health Department Initiative Ordinance ng AHF
Noong ika-10 ng Mayo, naghain ang AHF ng halos 70,000 pirma ng mga botante sa Lungsod ng Los Angeles—25,000 higit pa sa 45,252 na kailangan upang maging kuwalipikado sa panukala sa balota. Ang mga nagsusulong ay nakakuha ng higit sa kinakailangang 45,252 (110% ng kinakailangang 41,128, isang numero batay sa huling boto ng Mayoral—noong 2009) na mga lagda na kinakailangan upang maiharap ang panukala sa mga botante at mga buwan bago ang takdang oras.

Noong 2012, nakolekta ng AHF ang humigit-kumulang 70,000 pirma para sa hiwalay nitong Lungsod ng Los Angeles na Pang-adultong Panukala sa Permit ng Pelikulang Pang-adulto, na sa huli ay pinagtibay ng Konseho ng Lungsod bilang batas sa halip na ilagay ito sa balota. Inaasahan ng mga opisyal ng AHF na ang tanong sa inisyatiba ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng Lungsod ay malamang na ihaharap sa mga botante sa balota para sa Hunyo 3, 2014 sa buong estadong primaryang halalan—isang halalan na pinangangasiwaan ng County.

Ayon sa magpetisyon wikang isinumite ng mga nagsusulong ng panukala sa mga opisyal ng halalan ng Lungsod, ang iminungkahing ordinansa, na pinamagatang, 'Paglikha ng Lungsod ng Los Angeles Public Health Department. Initiative Ordinance, ay:

“…nangangailangan ang Lungsod na magtatag ng sarili nitong, independiyenteng Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng Lungsod. Ang ordinansa ay hahadlang sa kasalukuyang gawi ng Lungsod sa pagkontrata sa County ng Los Angeles para sa pagpapatupad ng mga batas sa pampublikong kalusugan. Tinukoy ng ordinansa na ang Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng Lungsod ay ang tanging entidad ng pamahalaan na awtorisadong mag-regulate at magpatupad ng mga batas sa pampublikong kalusugan ng Lungsod at County sa loob ng Lungsod ng Los Angeles. Ibibigay ng ordinansa na ang mga gastos para sa paglikha ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng Lungsod ay makukuha mula sa mga kasalukuyang bayad na binabayaran sa County ng Los Angeles para sa pagpapatupad ng County ng mga batas sa pampublikong kalusugan sa Lungsod ng Los Angeles. Ang ordinansa ay magbibigay-daan din para sa hinaharap na kita na mabuo ng mga koleksyon ng mga bayarin na nauugnay sa regulasyon at pagpapatupad ng Public Health Code."

Availability ng Media—LA City Clerk ay nagpapatunay ng mga lagda para sa petition drive para sa inisyatiba sa balota upang payagan ang mga botante ng Los Angeles na magtimbang sa paglikha ng isang hiwalay na City of Los Angeles Public Health Department

KAILAN: MARTES, Hunyo 4, 2013
CONTACT: Ged Kenslea,AhF Dir. of Communications (323) 791-5526 cell (at Nagsusulong ng Panukala sa Balota)
                   Lori Yeghiayan, AHF Assoc. Sinabi ni Dir. of Communications (323) 377-4312 cell

Botika ng AHF: Kapag Kailangan, Nandito Kami
AHF Debuts Unang Billboard sa Rwanda