Chairman Royce: Pakigalang ang Pangako ng PEPFAR ng US!

In Pagtatanggol, Balita ng AHF

Si Congressman Ed Royce (R – Calif.), Chair ng House Foreign Affairs Committee, ay bumoto laban sa muling awtorisasyon ng President's Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR) noong 2008 – Dahil ang mahalagang pandaigdigang AIDS program na responsable sa pagliligtas ng milyun-milyong buhay ay nahaharap sa muling awtorisasyon muli ngayong taglagas, kailangan nating maglakas-loob at sabihin kay Chairman Royce na dapat niyang suportahan ang muling pagpapahintulot ng PEPFAR na may malinaw na paglalaan ng pondo para sa paggamot.

Tawagan si Ed Royce Button Ipadala ang E-Letter Ed Royce Button

Gusto mo bang maging Louder? Tawagan si Chairman Royce at sabihin:

Kumusta, ang pangalan ko ay ______ at tumatawag ako upang suportahan ang Planong Pang-emerhensiya ng Pangulo para sa AIDS Relief, at hinihimok ko si Congressman Royce na muling bigyan ng pahintulot ang programa sa taong ito na may muling pagbibigay-diin sa paggamot sa AIDS at kahusayan sa gastos.

Kung sa wakas ay babaguhin natin ang epidemya ng AIDS, dapat unahin ng PEPFAR ang pagpapagamot ng pinakamaraming tao hangga't maaari. Kung gagawin natin ito, maaari nating doblehin ang bilang ng mga tao sa paggamot nang hindi gumagasta ng anumang karagdagang pondo.

Mahigpit kong hinihimok si Congressman Royce na tuparin ang pangako sa AIDS, at muling bigyan ng pahintulot ang PEPFAR ngayong taon.

Salamat sa inyo.

Ipadala ang e-letter sa ibaba kay Congressman Ed Royce, Chairman ng Foreign Affairs Committee, na humihimok sa kanya na muling bigyan ng pahintulot ang PEPFAR ngayong taon na may mga kinakailangang pagbabago upang matiyak na ang programa ay makatipid ng pera habang tumutulong sa wakas na wakasan ang epidemya ng AIDS.

Ang programa ng PEPFAR na pandaigdigang AIDS ay naging isang matingkad na tagumpay, na nagbibigay ng nagliligtas-buhay na paggamot sa AIDS sa mahigit 5 ​​milyong tao, na pumipigil sa milyun-milyong bagong impeksyon sa HIV, at nagbibigay ng pangangalaga sa mahigit 4.5 milyong ulila at mahinang bata.

Ngayon ang tagumpay na ito ay nasa ilalim ng banta: 4 lamang sa 33 PEPFAR Partnership na bansa ang gumagamot ng higit sa 50% ng kanilang populasyon na may HIV/AIDS; Ang pagpopondo ng PEPFAR para sa paggamot, bilang isang porsyento ng kabuuang mga pondo, ay patuloy na bumababa, na kasalukuyang kumakatawan lamang sa 25% ng kabuuang mga pondo; at may mga malawakang ulat ng capping treatment at maging ang pagsasara ng mga klinika. Kung sa wakas ay babaguhin natin ang epidemya ng AIDS, dapat unahin ng PEPFAR at bigyan ng insentibo ang pagpapagamot ng maraming tao hangga't maaari..

Upang magawa ang mahahalagang pagbabagong ito sa napakahalagang programang ito, dapat munang bigyan ng pahintulot ng Kongreso ang PEPFAR na may malinaw, hindi matitinag na mga alokasyon para sa pagpopondo sa paggamot. Bagama't suportado niya ang plano noong unang ipinakilala ito ni dating Pangulong George W. Bush noong 2003, si Southern California Republican Congressman Ed Royce - na kamakailan ay pinangalanang Chairman ng House Foreign Affairs Committee - ay bumoto laban sa muling pagpapahintulot ng PEPFAR noong 2008.

Ang mga klinika at pasyente na sinusuportahan ng PEPFAR sa buong mundo ay nakaranas na ng sapat na kawalang-tatag sa pagsasara ng mga sentro ng paggamot dahil sa taunang pagbawas sa badyet sa loob ng programa, na nagbabanta sa mga regimen ng paggamot - at sa huli ay nanganganib ng mga buhay. Sabihin kay Chairman Royce na hindi ngayon ang oras para umatras sa pangako ng US sa pandaigdigang laban sa AIDS – dapat niyang suportahan ang muling pagpapahintulot ng PEPFAR ngayong taglagas!

Itaas ang iyong boses at hikayatin ang iba: i-click ang button ng Twitter sa itaas ng email na ito upang Direktang mag-tweet kay Chairman Royce!

Hindi natin basta-basta mahihintay na magbago ang mundo - dapat tayong kumilos, magsalita, at marinig.

Ipadala ang Mensaheng Ito

Paksa ng Mensahe: Congressman Royce, Muling Pahintulutan ang PEPFAR

Mahal na Tagapangulo Royce: [Tagagawa ng Desisyon],

Nag-aalala ako tungkol sa kinabukasan ng programa ng PEPFAR at pangako ng Estados Unidos sa paglaban sa AIDS sa buong mundo. Bilang Tagapangulo ng Foreign Affairs Committee, hinihimok ko kayong muling bigyan ng pahintulot ang PEPFAR ngayong taon na may mga kinakailangang pagbabago upang matiyak na ang programa ay makatipid ng pera habang tumutulong sa wakas na wakasan ang epidemya ng AIDS.

Sa limang taon mula noong huling muling awtorisasyon ng PEPFAR, napag-alaman na ang pinakamabisang paraan para maiwasan ang mga bagong impeksyon sa HIV ay ang "pagsusuri at gamutin" ang paghahanap sa mga taong may HIV/AIDS, at dalhin sila sa paggamot. Ito ay dahil ang mga taong may HIV/AIDS na tumatanggap ng paggamot ay hanggang sa 96% na hindi nakakahawa, at ipinakita ng mga pag-aaral na ang malaking antas ng paggamot ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa pagbabawas ng mga impeksiyon. Mayroon ding mga totoong halimbawa sa mundo: parehong Cambodia at Guyana, na mayroong higit sa 50% ng kanilang mga mamamayan na may HIV/AIDS sa paggamot, ay nasa landas upang maalis ang mga impeksyon sa HIV sa kanilang mga bansa sa 2020.

Gayunpaman, sa kabila ng kaalamang ito at ang hindi mapag-aalinlanganang katibayan na ito ay gumagana, hindi inuuna ng PEPFAR ang paggamot:

– 4 lamang sa 33 PEPFAR Partnership na bansa ang gumagamot ng higit sa 50% ng kanilang populasyon na may HIV/AIDS. Ang ilang mga bansa ay gumagastos ng kasing liit ng 15% ng pagpopondo ng PEPFAR sa mga gamot sa AIDS.

– Ang pagpopondo ng PEPFAR para sa paggamot, bilang isang porsyento ng kabuuang mga pondo, ay patuloy na bumababa, at ngayon ay kumakatawan lamang sa 25% ng kasalukuyang mga pondo.

– May mga malawakang ulat ng paggamot sa pag-caping at maging ang pagsasara ng mga klinika.

Kung sa wakas ay babaguhin natin ang epidemya ng AIDS, dapat unahin at bigyan ng PEPFAR ang pagpapagamot ng pinakamaraming tao hangga't maaari. Upang gawin ito, mahigpit kong hinihimok ka na muling bigyan ng pahintulot ang programa na may pangangailangan na 75% ng pagpopondo ay gugulin sa pagsubok at paggamot at para sa PEPFAR na bawasan ang mga gastos nito sa bawat pasyente. Kung gagawin natin ito, maaari nating doblehin ang bilang ng mga tao sa paggamot nang hindi gumagasta ng anumang karagdagang pondo.

Inaasahan ko ang iyong pamumuno sa kagyat na pandaigdigang isyu sa kalusugan.
Taos-puso,

Ipadala ang E-Letter Ed Royce ButtonAHF: Porn Industry Says Condoms Limited Spread of Latest Adult Film HIV Infection
Ang AHF Europe ay Sumali sa Higit sa 35 Grupo upang Pindutin ang Lithuanian Leaders para sa Aksyon sa HIV/AIDS