Binawi ng korte ang kontrata ng gamot na walang-bid sa LA County/Ramsell

In Balita ng AHF

Sa pangalawang pagkakataon sa isang taon, pinawalang-bisa ng LA Superior Court ang isang walang-bid, nag-iisang pinagmumulan na kontrata para sa mga serbisyo sa pamamahala ng mga benepisyo sa parmasya—isang $75 milyon taunang kontrata na kaayusan sa pagitan ng County ng Los Angeles at Ramsell Public Rx LLC, isang pribadong partido, na ay itinulak para sa pag-apruba ng County sa isang araw lamang
LOS ANGELES (Hunyo 5, 2013)⎯Sa pangalawang pagkakataon sa isang taon, ang isang hukom ng Superior Court ng California ay nag-utos ng pagpapalabas ng isang writ of mandate na nagpapawalang-bisa sa isang walang bid, single-source na kontrata sa pagitan ng County Los Angeles at Ramsell Public Rx LLC, isang pribadong kumpanya na nagbibigay ng mga serbisyo sa pamamahala ng mga benepisyo sa parmasya. Noong nakaraang taon, idinemanda ng AIDS Healthcare Foundation (AHF) ang County upang harangan ang pagpapatupad ng kontrata, na iginiit na ang mga opisyal ng Department of Health Services ng County ay nakikibahagi sa isang hindi mapagkumpitensyang proseso ng pagbi-bid na procedural at may malaking depekto at, samakatuwid, legal na hindi wasto sa ilalim ng naaangkop na batas na namamahala sa paggawad ng mga kontrata ng County sa mga pribadong entidad.

Noong Pebrero 2012, inirekomenda ng Kagawaran ng Mga Serbisyong Pangkalusugan ng Los Angeles County sa pamamagitan ng pagsulat na italaga ng Lupon ng mga Superbisor sa Kagawaran ng Mga Serbisyong Pangkalusugan ang awtoridad na igawad ang kontrata ng serbisyo ng administrator ng parmasya sa isang pinagmumulan, hindi mapagkumpitensyang batayan kay Ramsell, isang pribadong kumpanya na nagbibigay ng mga serbisyo sa pamamahala ng mga benepisyo sa parmasya—isang $75 milyon na taunang kontrata sa pagitan ng County at isang pribadong partido na itinulak para sa pag-apruba ng County sa isang araw lamang.

Noong Abril 2012, idinemanda ng AHF ang County, Board, DHS, at ang mga indibidwal na Board Supervisors, na nangangatwiran na ang kanilang paggawad ng kontrata kay Ramsell ay pinalawig mula sa isang hindi mapagkumpitensyang proseso ng pag-bid na may depekto sa pamamaraan at sa kabuuan at, samakatuwid, legal na hindi wasto. Noong Hunyo 6, 2012—mahigit isang taon lamang ang nakalipas—ang Superior Court ng Los Angeles County ay sumang-ayon, na naglabas ng desisyon na inabuso ng County ang pagpapasya nito. Pinagbigyan ng korte ang kahilingan ng AHF para sa writ of mandate, na nagpipilit sa County na pawalang-bisa ang kontrata kay Ramsell at sumunod sa batas sa anumang karagdagang pagkontrata para sa mga serbisyo ng administrator ng parmasya.

Pagkaraan ng siyam na araw at sa kabila ng desisyon ng korte na nagpapawalang-bisa sa unang kontrata ng Ramsell, ang mga opisyal ng County ay naggawad ng pangalawang "bago" at di-umano'y "pansamantalang" kontrata kay Ramsell, habang nakabinbin ang pagpapalabas ng Request for Proposals (RFP). Ang pangalawang kontratang iyon ay hinamon ng AHF at pinawalang-bisa ngayon ng Superior Court ng Los Angeles County. Sa kabila ng mga katiyakan na magpapadala ito ng RFP sa Taglagas ng 2012, nabigo ang County na maglabas ng RFP na nauugnay sa mga serbisyong ito hanggang Marso 28, 2013.

“Na ang mga opisyal ng Los Angeles County ay muling pinapanagot at sinabihan ng korte na 'hindi' sa kanilang hindi wasto at iligal na paggawad ng isang syota, single-source, walang kontrata sa bid kay Ramsell ay nagpapanumbalik ng ating pananampalataya sa sistema ng patas na laro," sabi Michael weinstein, Presidente ng AIDS Healthcare Foundation. “Gayunpaman, ang patuloy na kabiguan ng County na sundin ang mga alituntunin ayon sa batas sa pangangasiwa ng negosyo ng County at paglalaan ng mga kontrata sa legal na paraan ay nananatiling isang matinding alalahanin. Ang aming pag-asa ngayon ay talagang pakinggan ng County ang desisyon ng hukom at sundin ang batas.”

Doblehin ang Iyong Kasiyahan: Dalawang Paghinto ang Condom Nation sa Boston!
Kapag Kailangan, Nandito Kami: Nagbabalik ang Botika ng AHF