"Walang Retreat sa AIDS," Sabi ng AHF Habang tinatamaan ni Obama ang Cape Town

In Global, Timog Africa ng AHF

Press Conference, Linggo, Hunyo 30, 10:00am - 11:00am Cullinan Hotel


Habang nagpapatuloy si Pangulong Obama sa kanyang pagbisita sa Africa sa Cape Town, South Africa, hikayatin ng mga tagapagtaguyod si Mr. Obama na patuloy na igalang ang pangako ng US sa PEPFAR, ang nagliligtas-buhay na programang AIDS sa buong mundo.

CAPE TOWN (Hunyo 29, 2013)⎯Habang nagpapatuloy si US President Barack Obama sa kanyang opisyal na pagbisita sa Africa—na may paghinto sa Linggo sa Cape Town, South Africa—mga tagapagtaguyod mula sa AIDS Healthcare Foundation (AHF), ang African Council of AIDS Service Organizations (AfriCASO) at ang mga pasyente ng South African AIDS ay magho-host ng press conference sa Cape Town Linggo, ika-30 ng Hunyo mula 10:00am hanggang 11:00am sa Cullinan Hotel. Tatanggihan ng mga tagapagtaguyod ang mga pagbawas sa pagpopondo na ginawa ng administrasyong Obama sa Planong Pang-emerhensiya ng Pangulo para sa AIDS Relief (PEPFAR), ang landmark ng US global AIDS program na nagligtas ng milyun-milyong buhay sa buong mundo, at hinihimok si Obama na patuloy na igalang ang pangako ng US sa iginagalang na AIDS program.

ANO: Press Conference—S. Sinasabi ng mga Aprikano, "President Obama: Walang Pag-urong sa AIDS!"

KAILAN: LINGGO, Hunyo 30th 2013 10:00 am – 11:00 am

SAAN: Cullinan Hotel, 1 Cullinan Street, Cape Town Waterfront

WHO:

  • Maliwanag Mhlongo ni Dr, Consultant/Doctor, AHF South Africa Umlazi Healthcare Center
  • 8Diana Horzook,Global Chair, Lupon ng mga Direktor ng AHF
  • Hilary Tulare, Direktor ng Programa ng Bansa ng AHF, South Africa
  • Monica Nyawo, 37 taong gulang na South African na na-diagnose noong 1996, ay nagkaroon ng full-blown AIDS noong 1998 at na-admit sa McCord Hospital sa loob ng isang buwan at kalaunan ay tinukoy sa isang hospice kung saan siya nanatili ng 9 na buwan bago pinalabas ang sarili. Himala siyang nakaligtas. Noong 2004, siya ay na-diagnose na may TB Meningitis, at kalaunan ay nagsimula sa ARV's. Siya ay nasa paggamot sa loob ng 9 na taon, at nagtatrabaho bilang isang research lay counselor sa Ithembalabantu Clinic ng AHF South Africa
  • Nokuthula Khathi, ay naging tahasang tagapagtaguyod ng kliyente sa loob ng halos 10 taon, isa sa pinakaunang tagapagtaguyod ng pasyente mula sa Ithembalabantu Clinic ng AHF.

MGA VISUAL/B-ROLL:

  • Mga pasyente at tagapagtaguyod ng AIDS na may mga placard at banner na 'No Retreat on AIDS'
  • Clip ng Video—Archbishop Desmond Tutu: “President Obama: Keep the Promise on AIDS', isang video message mula kay Rev. Tutu, na naitala noong nakaraang tag-araw para sa 'Keep the Promise on AIDS' Rally & March sa Washington, DC.
  • Advocacy ad sa pahayagan, 'President Obama: No Retreat on AIDS,' na inilathala sa mga pahayagan sa tatlong bansa sa Africa na binibisita ni Obama. Sa South Africa, tatakbo ang ad sa Sabado, ika-29 ng Hunyo sa Cape Argus sa Cape Town, kung saan naglalakbay si Obama noong LinggoSi Obama—ang unang pangulo ng US na nagbawas ng pondo sa AIDS—nagbawas ng mahigit $200 milyon mula sa mga pandaigdigang programa ng AIDS. Marami sa mga pagbawas na iyon ay nagkakaroon na ng mapangwasak—at nakamamatay—ang epekto, lalo na ang pagsasara ng klinika ng AIDS sa McCord Hospital sa South Africa.

AHF Kenya: Bagong HIV Testing Record na 17,600 sa Isang Buwan
#KnowYourStatus: Minarkahan ng AHF ang Nat'l HIV Testing Day sa Hunyo 27!