Tinamaan ni Obama ang Tanzania: Sinabi ng AHF na "Walang Pag-atras sa AIDS"

In Global ng AHF

Habang tinatapos ni Pangulong Obama ang kanyang pagbisita sa Africa nang huminto sa Tanzania, patuloy siyang hinihimok ng mga tagapagtaguyod ng AIDS na igalang ang pangako ng US sa PEPFAR, ang iginagalang at nagliligtas-buhay na programa sa AIDS sa buong mundo. Pinutol ni Obama ang mahigit $200 milyon mula sa mga pandaigdigang programa ng AIDS—ang unang pangulo na nagbawas ng pondo sa AIDS.

DAR ES SALAAM, TANZANIA (Hulyo 1, 2013)⎯Natapos na ni US President Barack Obama ang kanyang opisyal na pagbisita sa Africa—na huminto sa Tanzania simula Lunes. Mga tagapagtaguyod, mga pasyente at mga doktor mula sa AIDS Healthcare Foundation (AHF) at mga tagapagtaguyod mula sa African Council of AIDS Service Organizations (AfriCASO) ay patuloy na hikayatin si Mr. Obama na igalang ang pangako ng US sa Planong Pang-emerhensiya ng Pangulo para sa AIDS Relief (PEPFAR), ang landmark ng US global AIDS program na nagligtas ng milyun-milyong buhay sa buong mundo. Pinutol ni Obama ang mahigit $200 milyon mula sa mga pandaigdigang programa ng AIDS, kabilang ang PEPFAR—ang unang pangulo ng US na nagbawas ng pondo sa AIDS.

Sa kabuuan ng kanyang paglalakbay sa tatlong bansa sa Africa, ang mga tagapagtaguyod ay nagsagawa ng mga press conference at inilagay adbokasiya ng pahayagan na humihimok sa 'President Obama: No Retreat on AIDS.' Kasabay ng pagdating ni Pangulong Obama sa bawat bansa, pumasok ang mga ad sa pahayagan Senegal (L'Observateur – Hunyo 26 at Le Soleil – Hunyo 27); Timog Africa (Cape Argus – Hunyo 30) at sa Tanzania (East-African – Hunyo 30 at Daily News – Hulyo 1). Ginamit ng bawat ad na "No Retreat" ang mga kulay ng bandila ng bawat kani-kanilang bansa bilang backdrop sa likod ng iconic silhouette na imahe ni Obama na naglalakad palayo.

Sa Washington, DC, inilagay din ng AHF ang ad na 'No Retreat on AIDS' sa sampung panel ng ad ng shelter ng bus sa mga lokasyong nakapalibot sa White House.

Ang Mensahe ng Video na "Tuparin ang Pangako sa AIDS" ni Desmond Tutu kay Obama
Sa mga press conference sa Senegal at sa Pretoria at Cape Town sa South Africa, ang mga pasyente at tagapagtaguyod ng AIDS ay naglaro din ng isang mensahe ng video mula kay Arsobispo Desmond Tutu, na naitala noong nakaraang tag-araw para sa 'Keep the Promise on AIDS' Rally & March na naganap sa araw ng pagbubukas ng 2012 International AIDS Conference sa Washington, DC. Sa kanyang mensahe sa video, binanggit ni Arsobispo Tutu ang tungkol sa makataong pagsisikap sa pagliligtas ng buhay ng US sa pamamagitan ng PEPFAR. Marahan din niyang kinukulit si Pangulong Obama na 'Tuparin ang Pangako sa AIDS.'

Ang mga patakaran ng Bush AIDS ay nililiman si Obama sa Africa
AHF Kenya: Bagong HIV Testing Record na 17,600 sa Isang Buwan