Ang NY Times ay Tumatawag sa Malaking Ekonomiya para Magpondo ng Paggamot

In Global, Balita ng AHF

Habang nagpapatuloy ang pandaigdigang paglaban sa AIDS, AIDS Healthcare Foundation ay pusong makita ang
New York Times nananawagan sa mga nangungunang pandaigdigang ekonomiya na patuloy na mag-ambag sa pananalapi sa mga pagkakataon sa paggamot sa mga umuunlad na bansa. Sa pamamagitan ng pagpayag sa bago World Health Organization mga alituntunin ng
pagsisimula ng paggamot sa antiretroviral sa isang 500 CD4 na bilang na dapat matugunan, ang gayong suportang pinansyal ay magbibigay sa milyun-milyong taong may HIV sa buong mundo na magkaroon ng access sa nakapagliligtas-buhay na paggamot.

Basahin ang NYT Editorial Board op-ed sa ibaba, at tingnan ang kuwento sa lugar dito.

Editoryal

headline at byline.png

 

 

 

 

Inilabas kamakailan ng World Health Organization agresibong bagong mga alituntunin para sa paggamot sa mga taong nahawaan ng HIV, ang virus na nagdudulot ng AIDS. Ang mga alituntunin ay isang malugod na hakbang pasulong ngunit kulang sa mga layunin sa paggamot na maaari at dapat itakda.

Ang nawawalang sangkap ay sapat na financing ng mga internasyonal na donor at maraming naghihirap na bansa para malawakang magagamit ang mga paggamot.

Sa kasalukuyan, tinatayang 34 milyong tao sa buong mundo ang nahawaan ng HIV, karamihan sa sub-Saharan Africa. Humigit-kumulang 9.7 milyon sa kanila ang ginagamot gamit ang mga antiviral na gamot na maaaring magpahaba ng kanilang buhay sa loob ng mga dekada. Mga pitong milyon pa ang kwalipikado para sa mga gamot sa ilalim ng mga naunang alituntunin ngunit hindi pa natatanggap ang mga ito.

Kliyente ng AHF Nepalese

Ang isang kliyente na tumatanggap ng pangangalaga mula sa AHF Nepal ay malusog at nasa bahay kasama ang kanyang pamilya 
(kanan sa itaas, kaliwa sa ibaba) pagkatapos magsimula ng isang nakapagliligtas-buhay na antiretroviral treatment regimen 
(kaliwa sa itaas, kanan sa ibaba). Milyun-milyong higit pang mga taong nabubuhay na may HIV sa buong mundo ang maaaring ma-access 
pangangalaga na ito kung ang nangungunang pandaigdigang ekonomiya ay patuloy na magbibigay ng mahalagang suportang pinansyal 
sa paggamot sa mga umuunlad na bansa.

 

Ang mga bagong alituntunin ay magpapalawak ng agwat. Inirerekomenda nila na ang mga nahawaang tao ay bigyan ng mga antiviral na gamot kahit na mas maaga kaysa sa karaniwan na ngayon, kapag ang bilang ng CD4 na puting selula ng dugo ng isang tao ay medyo mataas, na nagpapahiwatig ng isang malusog na immune system. Ang ang mga bagong alituntunin ay gumagawa ng humigit-kumulang 26 milyong tao sa mga mahihirap at middle-income na bansa na kwalipikado para sa mga gamot, mula sa 17 milyon noon.

Sa isip, halos lahat ng taong kilala na nahawaan ay dapat magpagamot kaagad, sa isang tableta, anuman ang bilang ng kanilang CD4.

Iyon ay lubos na makakabawas sa panganib na maipasa ang virus sa iba at magpapahaba ng buhay sa pamamagitan ng pagpigil sa pagkasira ng immune system.

Ang isang bakuna ay magiging pinakatiyak na paraan upang maiwasan ang impeksyon dahil ang isang tao ay mapoprotektahan sa loob ng malaking bilang ng mga taon, marahil sa habambuhay, nang hindi kinakailangang uminom ng mga antiviral na gamot nang walang katapusan. Ngunit ang isang epektibong bakuna ay maaaring tumagal ng mga taon upang bumuo at maaaring bahagyang epektibo lamang. Ang mga maagang paggamot sa gamot ay mananatiling napakahalaga para sa nakikinita na hinaharap.

Nakikita ng Condom Nation Tour ng Eswatini ang Patuloy na Tagumpay sa Mbabane
Ipinapares ng AHF Ad Campaign ang Mga Ligtas na Mensahe sa Sex sa Popular na Sining