AHF Spotlight: Mga Pagsusuri sa HIV, ARV, at Pagbabago sa Patakaran sa Vietnam

In Global, Byetnam ng AHF

AHF Vietnam, na inilunsad noong 2007, ay naglilingkod sa humigit-kumulang 840 katao sa tatlong klinika nito sa Chu Chu District, Hai Phong District, at District 11. Noong Agosto 2, 815 sa mga kliyenteng iyon ay tumatanggap ng nakakaligtas na paggamot na antiretroviral (ART). Ang sangay ay nag-host ng apat na matagumpay na kampanya sa pagsubok sa taong ito - noong Enero, Pebrero, Marso, at Abril - sa mga komunidad at mga sentro ng rehabilitasyon ng droga sa dalawang distrito ng Ho Chi Minh City, at ang mga condom ay malayang ipinamamahagi sa mga aksyon sa pagsusuri at sa mga klinika.

Ang pinakamahalaga sa taong ito, ang AHF Vietnam team – kasama ang AHF's Chief of Global Advocacy and Policy, Terri Ford, at AHF Asia Bureau Chief Dr. Chhim Sarath – nagdaos ng mahahalagang pagpupulong sa mga organisasyong pangkalusugan ng pamahalaan upang mapabuti ang pambansang mga patakaran sa kalusugan at magtatag ng mga bagong pagkakataon sa paggamot.

Ang unang pagpupulong, noong Pebrero, ay kasama ang Ho Chi Minh City Provincial AIDS Committee, kung saan ipinakita ng mga kinatawan ng AHF ang modelo ng paggamit ng dalawang rapid test upang kumpirmahin ang diagnosis ng HIV, kumpara sa tatlo na kasalukuyang ipinag-uutos ng pambansang mga alituntunin. Ang mga kasunod na pagpupulong kasama ang Pangalawang Direktor ng Vietnam Authority of HIV/AIDS Prevention and Control (VAAC) at ang Deputy Chief ng HIV/AIDS Care and Treatment Division ng bansa ay sumasaklaw sa probisyon ng ART para sa mga pasyenteng may CD4 count mula 350-500 – isang kasanayan na mula noon ay opisyal na inirekomenda ng World Health Organization sa International AIDS Conference sa Kuala Lumpur – pati na rin ang pagpapakilala ng 60-segundong rapid INSTI test sa bansa at ang pagkuha ng mga antiretroviral na gamot para sa dalawang AHF Vietnam clinic sites.

 

Nanalo ang AHF sa laban sa kaligtasan ng droga sa FDA
Ang Presensya ng AHF sa Abuja + 12 Summit ay Tumutulong sa Pagkakaisa ng mga Bansang Aprikano Laban sa Mga Sakit