Senator Nelson at Senator Rubio: Mangyaring Champion Ryan White Reauthorization sa 2013!

In Pagtatanggol, Balita ng AHF

Nagkakaproblema sa pagtingin sa e-mail na ito?
Tingnan ito sa isang browser.

tiririt

 

Senator Nelson at Senator Rubio:
Mangyaring Champion Ryan White Reauthorization sa 2013!

Ryan_WhiteEBLAST.jpg

                                                               Ipadala ang E-Letter Ed Royce Button

Sa apat na taon mula noong huling muling awtorisasyon ng Ryan White CARE Act, nalaman namin na ang susi sa pagbabalik sa epidemya ng HIV sa Estados Unidos ay ang pagtanggal ng mga puwang sa Pagpapatuloy ng pangangalaga sa HIV. Binubuo ang continuum ng mga yugto ng pangangalaga sa HIV mula sa kaalaman sa katayuan, hanggang sa pag-uugnay at pagpapanatili sa pangangalaga, at sa huli hanggang sa gawing hindi nakakahawa ang mga pasyente sa pamamagitan ng pagpapanatiling sumusunod sa paggamot sa HIV. Gaya ng nakasaad sa Hulyo 2013 presidential executive order na nagtatatag ng bagong HIV Care Continuum Initiative, ang mga pederal na ahensya ay dapat magtrabaho upang "priyoridad ang pagtugon sa pagpapatuloy ng pangangalaga sa HIV, kabilang ang sa pamamagitan ng pagpapabilis ng mga pagsisikap na pataasin ang pagsusuri sa HIV, mga serbisyo, at paggamot kasama ang continuum."

 

Marami tayong dapat gawin, dahil ang karamihan sa mga Amerikanong may HIV ay wala sa regular na pangangalaga. Sa 1.2 milyong Amerikanong may HIV/AIDS:

 

     

  • 20% ay hindi alam ang kanilang katayuan
  •  

  • 40% lamang ang regular na nagpapatingin sa doktor
  •  

  • Wala pang 30% ang may hindi matukoy na antas ng HIV virus sa kanilang mga katawan, na ginagawang hindi nakakahawa sa iba.
  •  

 

Ang aming layunin ay dapat na alisin ang mga puwang na ito, na nangangailangan na unahin namin ang mga serbisyong pinakamahusay na gumagawa nito: Pagsusuri sa HIV at STD, pangangasiwa ng medikal na kaso upang makatulong na maiugnay at mapanatili ang mga tao sa pangangalaga, at mga serbisyo sa pagsunod sa paggamot upang mapanatiling malusog ang mga tao at masugpo ang mga viral load ng HIV .

Ang muling pagpapahintulot sa CARE Act na tumuon sa pagbibigay ng mga serbisyong ito ay kritikal sa pagkamit ng layuning ito. Ang programa ay nagbibigay na ng HIV testing, linkage at mga serbisyo sa pagpapanatili, at mga serbisyo sa pagsunod sa paggamot sa halos 50% ng lahat ng taong may sakit sa US Sa pagpapatupad ng reporma sa pangangalagang pangkalusugan, kailangan nating palawakin ang mga serbisyong ito dahil ang iba pang mga provider sa ating healthcare system , tulad ng Medicaid at pribadong insurance, ay hindi sinasaklaw ang mga ito at walang kadalubhasaan sa HIV ng CARE Act.

 

Itaas ang iyong boses at hikayatin ang iba: i-click ang button ng Twitter sa itaas ng email na ito upang direktang mag-tweet kina Senator Nelson at Senator Rubio!

 

Hindi natin basta-basta mahihintay na magbago ang mundo - dapat tayong kumilos, magsalita, at marinig.
 

Ipadala ang Mensaheng Ito

Paksa ng Mensahe: Champion Ryan White Muling Awtorisasyon noong 2013

Mahal na Senador Nelson at Senador Rubio: [Tagagawa ng Desisyon],

Sa ngalan ng mga taong nabubuhay na may HIV/AIDS sa Florida, nananawagan ako sa inyo na pangunahan ang pagsingil sa Reauthorization of the Ryan White CARE Act noong 2013. Si Ryan White ang backbone ng paglaban ng Florida laban sa HIV, na nagbibigay ng nakapagliligtas-buhay na pangangalagang medikal, pag-iwas. , at mga serbisyo ng suporta sa libu-libong tao sa buong estado.

Kung sa wakas ay babaguhin natin ang laban sa HIV/AIDS sa Amerika, kailangan nating muling bigyan ng pahintulot si Ryan White upang ito ay maiayon sa mga pinakamahusay na paraan sa paghinto ng HIV; pagsubok at paggamot. Sa nakalipas na ilang taon, nalaman namin na ang paggamot sa HIV ay binabawasan ang posibilidad ng impeksyon ng hanggang 96%. Samakatuwid, ang pagkuha ng mga taong may HIV sa pangangalaga, at ang pagpapanatili sa kanila sa paggamot ay magiging susi sa pagwawakas ng AIDS minsan at para sa lahat.

Sa kasamaang palad, ang karamihan sa mga Amerikano at karamihan sa mga taga-Florida ay hindi naka-link o nananatili sa pangangalaga. Sa buong bansa, 20% ng mga taong may HIV/AIDS ay hindi pa rin nakikilala, at 40 porsiyento lamang ang nananatili sa pangangalaga. Sa katunayan, wala pang 30% ang may kontrol sa HIV virus.

Bilang karagdagan, alam namin na ang Affordable Care Act ay hindi magbibigay ng parehong antas ng mga serbisyo gaya ni Ryan White sa bawat estado. Halimbawa, dito sa Florida hindi namin pinalawak ang aming mga programa sa Medicaid na ginagawang kritikal si Ryan White gaya ng dati para sa mga taong may HIV/AIDS. Ang ibang mga estado na nagpalawak ng Medicaid at nag-set up ng mga bagong palitan ng insurance ay hindi kasama ang mahahalagang serbisyo sa HIV gaya ng pagsusuri na may kaugnayan sa pangangalaga, at pagpapayo sa pagsunod sa paggamot.

Upang ayusin ito, nananawagan ako sa aming mga miyembro ng kongreso mula sa Florida na muling bigyan ng pahintulot si Ryan White sa taong ito na may mga pagbabago upang matiyak na mas maraming pondo ang nakatuon sa pangangalaga sa mga taong may HIV at tulungan silang manatili sa paggamot. Bilang karagdagan, hinihimok ko kayong tiyakin na ang pagpopondo ng Ryan White ay sumusunod sa epidemya ng HIV na lumalago sa Florida at iba pang mga estado sa buong Timog upang ang lahat ng nangangailangan ng pangangalaga sa HIV ay makuha ito.

Salamat, at inaasahan ko ang iyong pamumuno sa isyung ito.

Taos-puso,

                                                                    Ipadala ang E-Letter Ed Royce Button

Senator Nelson at Senator Rubio: Mangyaring Champion Ryan White Reauthorization sa 2013!
Tuparin ang Pangako sa Kababaihan at parangalan si Stephanie Tubbs Jones: editoryal