Sabihin kay Speaker Pérez At President Pro Tem Steinberg na Suportahan ang Batas ng Condom na Pinoprotektahan ang mga Porn Performer

In Pagtatanggol, Balita ng AHF

 

Sabihin kay Speaker Pérez At President Pro Tem Steinberg na Suportahan ang Batas ng Condom na Pinoprotektahan ang mga Porn Performer

AB 332 Condom sa Porn Isadore Hall

 

Magpadala ng e-letter NGAYON para ipaalam kina Speaker Perez at Pro Tem Steinberg na sinusuportahan mo ang kaligtasan ng adult film performer at condom sa set!

 

Ipadala ang E-Letter Ed Royce Button

 

Ang tanawin sa paligid ng pang-adultong pelikula ay kapansin-pansing nagbago sa nakalipas na dalawang linggo, at ang pagkilos upang protektahan ang mga adult na gumaganap ng pelikula mula sa sakit ay mas apurahan ngayon kaysa dati. Napag-alaman ng isang pederal na korte na ang mga proteksyong ito ay konstitusyonal, at sa kamakailang trahedya na kaso ng isang performer na nahawahan ng HIV habang gumaganap sa isang pang-adultong pelikula, kinakailangang kumilos ang Lehislatura ngayong taon upang magpatupad ng mga tunay na proteksyon para sa mga adult na gumaganap ng pelikula.

 

Assembly Bill 640, isang panukalang batas na ipinakilala ni Isadore Hall ng Asembleya ng California, III ay mangangailangan ng paggamit ng condom sa lahat ng pang-adultong pelikula na ginawa sa California.

 

Noong nakaraang taon, AIDS Healthcare Foundation (AHF), ang sponsor ng panukalang batas, ay matagumpay na pinangunahan Panukala sa Balota B, ang 'County of Los Angeles Safer Sex in the Adult Film Industry Act,' – kilala rin bilang 'condoms in porn' measure, na labis na inaprubahan ng mga botante ng Los Angeles County – 57% hanggang 43% – noong Nobyembre 2012 na halalan.

 

Naniniwala ang Hall at AHF na ang mga manggagawa sa industriya ng pelikulang pang-adulto ay may karapatan sa parehong mga pananggalang at mga proteksyon ng manggagawa tulad ng sinumang empleyado sa California.

 

Ipadala ang Mensaheng Ito

Paksa ng Mensahe: Sabihin kay Speaker Pérez at President Pro Tem Steinberg na Suportahan ang AB 640 Condom Law Upang Pahusayin ang Kaligtasan ng Pang-adultong Manggagawa ng Pelikula

Mahal [Tagagawa ng Desisyon],

Sumulat ako upang himukin ang batas ng Lehislatura sa taong ito na magpatupad ng mga tunay na proteksyon para sa mga adult na gumaganap ng pelikula sa pamamagitan ng pagpasa sa AB 640.

Ang tanawin para sa proteksyon sa pang-adultong industriya ng pelikula ay kapansin-pansing nagbago sa liwanag ng mga kamakailang kaganapan. Noong Agosto 21, 2013, isang performer sa industriya ng pelikulang pang-adulto ang na-diagnose na may talamak na impeksyon sa HIV. Ang kasalukuyang sitwasyon ay ginagawang mas apurahan ang pangangailangan para sa pagprotekta sa mga marginalized na manggagawa. Ang mabilis na batas ay kinakailangan at matagal nang nakatakda upang matiyak ang kaligtasan ng mga manggagawa sa California.

Ang mga taga-California ay hindi dapat pilitin na magtrabaho nang walang proteksyon upang maiwasan sila sa pisikal na pinsala. Masyadong madaling pinagsamantalahan ang mga manggagawa sa industriya ng pelikulang nasa hustong gulang. Ang AB 640, na inakda ni Assemblymember Isadore Hall III, ay nagbibigay ng Cal-OSHA ng mga kinakailangang kasangkapan upang maprotektahan ang mga manggagawa mula sa pagkakalantad sa sakit, kabilang ang kinakailangang paggamit ng condom sa mga pelikulang pang-adulto. Kasalukuyang ibinubukod ang mga manggagawa sa pelikulang nasa hustong gulang mula sa mga pangunahing proteksyon sa kalusugan at kaligtasan sa lugar ng trabaho na pinababayaan nating lahat. Sa halip na ipaubaya sa mga prodyuser ng pelikulang nasa hustong gulang ang pagsasaayos sa sarili, ipapatupad ng AB 640 ang mga epektibong pinakamahuhusay na kagawian sa isang industriya na naglalagay ng walang limitasyong tubo kaysa sa kapakanan ng mga manggagawa.

Noong Nobyembre 6, 2012 1.6 milyong residente ng Los Angeles ang bumoto ng napakalaking suporta sa pag-aatas ng condom sa paggawa ng pang-adultong pelikula. Noong Agosto 16, 2013, pinasiyahan ng Hukom ng Distrito ng US na si Dean Pregerson na ang pag-aatas ng mga condom sa industriya ng pelikulang pang-adulto ay konstitusyon. Sa paggawa nito, idineklara ni Judge Pregerson na mas mahalaga ang kalusugan at kaligtasan ng manggagawa kaysa sa mga kita sa industriya.

Ang mga alalahanin sa nakakahawang sakit ay patuloy na umuugong sa industriya ng pelikulang nasa hustong gulang. Ang Syphilis, isang sakit na dati nating naisip na mapapawi, ay patuloy na kumakalat bilang direktang bunga ng industriya ng pelikulang nasa hustong gulang. Bukod pa rito, ang mga manggagawa ay patuloy na nalantad sa Hepatitis C. Ang mga kamakailang pagsusuri ng isang babaeng performer na may HIV ay binibigyang-diin lamang ang pangangailangan para sa agarang pagkilos. Ang panganib sa mga manggagawa at publiko ay hindi kailanman naging mas malinaw. Ang mga impeksyon sa industriya ay nangyayari nang paulit-ulit na may nakababahalang regularidad.

Mangyaring gumawa ng madalian at agarang aksyon upang matiyak ang kalusugan at kaligtasan ng mga taga-California sa pamamagitan ng pagpasa sa AB 640.

Salamat sa iyo,

Taos-puso,

 

 

Ipadala ang E-Letter Ed Royce Button

 

China: Ang mga Bagong Kasanayan sa Pagsusuri at Paggamot ay Tumataas ang Katumpakan, Kahusayan
Isinara ang mga set ng pelikula sa LA porn matapos mahawaan ng HIV ang aktres