Pinupuri ng AHF ang Panawagan ni Kerry sa mga Miyembro ng UN na Suportahan ang Pandaigdigang Labanan sa AIDS

In Global, Balita ng AHF

Sa pagsasalita sa harap ng UN General Assembly sa New York, ang Kalihim ng Estado ng US, ay nagsabi, "Ang paglaban sa pandaigdigang AIDS ay isang pandaigdigang responsibilidad," nanawagan din sa mga miyembrong bansa na suportahan ang muling pagdadagdag ng Global Fund

WASHINGTON (Setyembre 25, 2013)—AIDS Healthcare Foundation (AHF) ngayon ay pinuri ang Kalihim ng Estado ng Estados Unidos na si John Kerry para sa mga pahayag na ibinigay kanina sa harap ng UN General Assembly sa New York kung saan sinabi niya sa mga miyembro na “Ang paglaban sa AIDS ay isang pandaigdigang responsibilidad. Dapat suportahan ng lahat ng miyembro ang paparating na muling pagdadagdag ng Global Fund.” Napansin din iyon ni Kerry sa pamamagitan ng PEPFAR (Emerhensiyang Plano ng Pangulo para sa AIDS Relief) at ang Pandaigdigang Pondo para Labanan ang AIDS, Tuberculosis at Malaria, tumulong ang US na iligtas ang isang milyong sanggol mula sa pagsilang na may HIV.

"Tama si John Kerry: ang paglaban sa AIDS ay isang pandaigdigang responsibilidad at nagpapasalamat kami sa kanya sa pagpapaalala nito sa mga miyembro ng UN sa kanyang talumpati sa General Assembly ngayon at sa pagtawag sa lahat ng mga bansang miyembro ng UN na suportahan ang paparating na muling pagdadagdag ng Global Fund," sabi ni John Kerry. Michael weinstein, Presidente ng AIDS Healthcare Foundation. “Bagama't nakita natin ang ilang kahanga-hangang pamumuno sa ngayon—nagkaloob ang UK ng £1 bilyon sa pondo para sa panahon ng 2014-16 mas maaga sa linggong ito, at ang Sweden at Norway ay nag-commit ng US$750 milyon nang mas maaga, $150 milyon na higit pa sa kanilang mga naunang pangako, mga outlier tulad ng China—na halos walang naiambag—nananatili. Ang mga pahayag ni Kerry ay nagsisilbing malinaw na panawagan para igalang ang ating sama-samang responsibilidad sa pandaigdigang paglaban sa AIDS.”

Ang Global Fund ay isang internasyonal na organisasyon na itinatag upang magbigay ng pondo sa mga mahihirap na bansa na walang kakayahan sa pananalapi o pampulitika upang labanan ang mga sakit tulad ng AIDS at malaria. Ang Pondo ay umaasa sa mga donasyon ng maraming mauunlad na bansa, tulad ng United States, United Kingdom, France, Japan at Spain para sa pera para pondohan ang mga serbisyong ito. Ang Estados Unidos ang pinakamaraming nag-aambag sa Pondo. Mula nang mabuo ito noong 2002, ang Global Fund ay “…sinusuportahan ang higit sa 1,000 mga programa sa higit sa 140 mga bansa, na nagbibigay ng paggamot sa AIDS para sa 5.3 milyong mga tao, paggamot laban sa tuberculosis para sa 11 milyong mga tao at 340 milyong mga lambat na ginagamot sa insecticide para sa pag-iwas sa malaria.”

Pumalakpak ang ATGC habang ipinapasa ng Ohio House ang Landmark Needle Exchange Bill (HB 92)
Pinupuri ng AHF ang £1 Bilyon (USD $1.6B) na Pangako ng UK sa Pandaigdigang Pondo