Nagbabayad ng Legal na Bayarin ang LA County sa AHF

In Balita ng AHFDalawang beses nalaman ng Korte ng Estado ng California na ang Kagawaran ng Mga Serbisyong Pangkalusugan ng County ng LA ay lumabag sa batas sa pamamagitan ng iligal na paggawad ng $75M na kontratang 'no-bid' sa isang pinapaboran na vendor; Ang korte ay nagbibigay din ng ilang daang libong dolyar sa mga legal na bayarin sa AHF, na nagdala ng mga demanda.


Sa dalawang magkahiwalay na demanda na dinala ng AHF, natuklasan ng Korte na nilabag ng County ang batas sa paggawad ng mga kontrata para pamahalaan ang Healthy Way HIV Contract ng County sa Ramsell Public Health Rx, LLC, isang pribadong kumpanya na nagbibigay ng mga serbisyo sa pamamahala ng mga benepisyo sa parmasya, nang walang mapagkumpitensyang pag-bid o isang mapagkumpitensyang negosasyon.

LOS ANGELES (Setyembre 17, 2013)⎯Sa isang kakila-kilabot na halimbawa kung paano pinamamahalaan ng mga opisyal ng Los Angeles County ang pera ng nagbabayad ng buwis, AIDS Healthcare Foundation (AHF) na ang County ng Los Angeles ay inutusang magbayad ng higit sa $150,000 bilang mga legal na bayarin sa AHF pagkatapos na matuklasan ng Superior Court ng Estado ng California na dalawang beses na nilabag ng County ang batas sa paggawad ng mga kontratang ''walang-bid' sa isang pinapaboran ang vendor nang hindi sumusunod sa wastong mga legal na pamamaraan sa mapagkumpitensyang pag-bid.

Sa dalawang magkahiwalay, ngunit kaugnay na mga legal na aksyon na dinala ng AHF, nalaman ng Superior Court of California na nilabag ng County ang batas nang dalawang beses na ilegal na iginawad ang isang $75 milyon na kontrata sa Ramsell Public Health Rx, LLC, isang pribadong kumpanya na nagbibigay ng mga serbisyo sa pamamahala ng mga benepisyo sa parmasya, para pamahalaan nito ang Healthy Way HIV Contract ng County—ang unang kontrata kung saan itinuloy para sa pag-apruba ng County sa isang araw lamang. Sa isang desisyon noong Hunyo 2012 na nagbibigay ng kahilingan ng AHF para sa isang Peremptory Writ para hadlangan ang pagpapatupad ng unang iligal na kontrata, isinulat ni Ann I. Jones, Hukom ng Superior Court, na ang County ng Los Angeles “… inabuso ang pagpapasya nito sa pagbibigay ng kontrata kay Ramsell nang walang kompetisyon. bidding o isang mapagkumpitensyang negosasyon."

Pagkatapos ng mga pagpapasya, ang AHF ay binigyan ng pahintulot na magpetisyon sa Korte upang igawad ang mga bayad sa abogado mula sa County. Ang dahilan kung bakit ginawaran ng mga bayarin ang AHF ay dahil, sa paglalantad at pag-aalis ng patuloy na iligal na paggawi ng County sa mga proseso ng pagkontrata nito sa Korte, ang AHF ay ang 'matagumpay na partido' sa ilalim ng Code of Civil Procedure section 1021.5 dahil pinagbigyan ng Korte ang Petition for Writ of Mandate at hinihiling sa County na bawiin ang kontrata nito kay Ramsell; at dahil ipinatupad ng AHF ang 'Mga Mahahalagang Karapatan na Nakakaapekto sa Pampublikong Interes' sa pamamagitan ng pagpapawalang-bisa sa isang kontratang pinasok na lumalabag sa batas at dahil ang pangangailangan at pinansiyal na pasanin ng pribadong pagpapatupad (sa pamamagitan ng mga demanda ng AHF) ay ginawang angkop ang paggawad ng mga legal na bayarin. Sa unang kaso, inutusan ng Korte ang County na magbayad ng $157,688.50 sa AHF; sa pangalawang kaso, ang AHF ay nagkaroon ng mga bayarin na lampas sa $230,000. Isang pormal na mosyon para sa mga bayarin at gastos ng mga abogado sa pangalawang kaso [case # BS138053] ang isinampa kahapon sa Korte.

“Ang mga napatunayang katotohanan ay na ang County ng Los Angeles ay dalawang beses na ngayong lumabag sa batas patungkol sa mapagkumpitensyang proseso ng pag-bid. Hindi lamang ang ilegal na pag-uugaling ito ay nag-aaksaya ng pera ng nagbabayad ng buwis, bilang resulta, ang County ay magbabayad din ng daan-daang libong dolyar sa mga bayad sa abogado sa AHF dahil sa paulit-ulit nitong paglabag sa batas na aktibidad,” sabi Michael weinstein, Presidente ng AIDS Healthcare Foundation. “Maiiwasan sana ang lahat ng ito kung sinunod lang ng County ang batas. Sa parehong mga pagkakataon, ang mga opisyal ng County ay ganap na hindi pinamamahalaan ang pera ng nagbabayad ng buwis at nilustay ang tiwala ng publiko. Nangyari ito, sa bahagi, dahil kakaunti o walang pananagutan para sa mga opisyal ng County sa buong board. Sa takbo ng dalawang legal na aksyong ito at sa mga nakaraang taon, ang mga opisyal ng County ay gumawa ng hindi napatunayan, hindi napatunayang mga paratang laban sa AHF—kaya't nagsampa kami ng isang whistleblower na kaso laban sa County noong unang bahagi ng Agosto upang subukan at itigil ang kanilang iligal na pananakot at paghihiganti.”

Paglabag sa Competitive Bidding Laws: ang Ramsell Sole-source Contract
Sa kabila ng kampanya ng LA County laban sa AHF, determinado ang mga abogado para sa AHF na hamunin ang patuloy na maling gawain ng pamahalaan at panagutin ang County at ang mga opisyal nito. Para sa layuning iyon, dalawang beses na ngayong matagumpay na nagdemanda ang AHF upang harangan ang LA County mula sa ilegal na paggawad ng isang pinagmumulan ng kaluluwa, $75 milyon na kontrata sa pamamahala ng benepisyo sa parmasya (PBM) sa Ramsell Public Health Rx, LLC, isang pinapaboran na kontratista ng County.

Dahil ang mga opisyal ng County ay tumanggi na sundin ang legal na kinakailangan ng mga tuntunin sa mapagkumpitensyang pag-bid, napilitan ang mga opisyal ng AHF (noong Abril 2012) na magsampa ng demanda sa hukuman ng estado para humingi ng writ of mandate. Noong Hunyo 2012, pinagbigyan ng Superior Court ng Los Angeles County ang kahilingan ng AHF para sa writ of mandate, na nagdesisyon na inabuso ng County ang pagpapasya nito. Pinilit din ng Korte ang County na pawalang-bisa ang kontrata kay Ramsell at sumunod sa batas sa anumang karagdagang pagkontrata para sa mga serbisyo ng administrator ng parmasya.

Sa kabila ng unang legal na desisyon laban sa kanila, muling hinangad ng mga opisyal ng County na igawad ang kontrata ng PBM nito kay Ramsell (ang kontrata ng Ramsell II), at muling nagdemanda ang AHF. Muli—halos isang taon hanggang sa petsa ng naunang pagkawala nito sa korte, noong Hunyo 5, 2013—naglabas ang Korte ng isang Writ na nagpapawalang-bisa sa kontrata ng Ramsell II, na napag-alaman na inabuso ng County ang pagpapasya nito noong nag-isyu ng nag-iisang pinagmumulan ng kontratang Ramsell II. At sa kabila ng pag-isyu ng RFP na may kaugnayan sa mga serbisyong ito noong Marso 28, 2013, hindi pa iginawad ng County ang kontrata sa alinmang partido.

HOT 97's Mister Cee: “Ngayon, Libre Ako”
Mga Roadshow sa Eswatini Condom para Palakihin ang Access at Kamalayan