Inihain ng AHF si Johnson at Johnson para sa Pandaraya sa Pagpepresyo ng Gamot sa AIDS

In Pagtatanggol, Balita ng AHF

Nagsampa ng kaso ang AHF sa Superior Court ng Estado ng California na nagsasaad na sa pagitan ng 2005-2012, nabigo ang Johnson & Johnson (J&J) na magbigay ng mga legal na kinakailangang diskwento para sa mga gamot sa HIV, na labis na naniningil sa AHF ng hanggang $2 milyon sa loob ng pitong taon. Ang J&J ay nakatali sa mga obligasyong kontraktwal na magbenta ng mga gamot, kabilang ang mga gamot sa AIDS, sa AHF at iba pa sa mga may diskwentong presyo sa ilalim ng 340B federal discount drug program.

Ang layunin ng Programa ng 340B ay payagan ang mga tagapagbigay ng safety net gaya ng AHF na maabot ang mga kakaunting mapagkukunan hangga't maaari, maabot ang mas karapat-dapat na mga pasyente at magbigay ng mas malawak na mga serbisyo.

LOS ANGELES (Oktubre 31, 2013) AIDS Healthcare Foundation (AHF) nagsampa ng kaso sa California laban sa pharmaceutical giant Johnson at Johnson at mga subsidiary nito (J&J) na nagsasabing ang mga kumpanya ay “…bigong ganap na matugunan ang kanilang mga obligasyon kaugnay ng mga gamot na kanilang ibinebenta sa AHF sa loob ng maraming taon,” sa ilalim ng 340B na Programa, isang Pederal na programang diskwento sa gamot na idinisenyo upang maabot ang kakaunting mga mapagkukunan ng Pederal hangga't maaari para sa mga tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan na pangkaligtasan tulad ng AHF. Kasama sa J&J Companies ang Johnson & Johnson, Janssen Therapeutics at Janssen Biotech. Sama-sama, kinokontrol nila ang malaking bahagi ng merkado ng gamot sa AIDS na may kasamang mga gamot Prezista, Katalinuhan, Matibay at Procrit.

Ang kaso ng AHF laban sa J&J ay isinampa noong Miyerkules sa Superior Court ng California, County ng Los Angeles, Central District [case #BC526253]. Kasama sa aksyon laban sa J&J ang mga pag-aangkin ng “Paglabag sa Batas sa Hindi Makatarungang Kumpetisyon ng California; Paglabag sa Kontrata—Third Party Beneficiary; kapabayaan; Hindi Makatarungang Pagpapayaman at Paglabag sa Tipan ng Mabuting Pananampalataya at Makatarungang Pakikitungo."

“Ipinaalam ng AHF sa Johnson & Johnson Companies na mali kaming nasingil ng mga walang diskwentong presyo bago ihain ang demanda na ito, ngunit tumanggi ang J&J Companies na bayaran ang AHF para sa labis na halagang ibinayad nito para sa mga gamot ng J&J,” sabi Michael weinstein, Presidente ng AHF. “Bilang resulta, pinilit na ngayon ng J&J ang AHF na humingi ng panghukuman na interbensyon upang makuha ang kritikal na kailangan na may diskwentong pagpepresyo ng gamot kung saan ang AHF ay—at noon—may karapatan.”

"Ang AHF ay may karapatan sa kaluwagan na ito batay sa ilang legal na batayan, kabilang ang ayon sa batas, kontraktwal at patas na mga teorya," sabi Laura Boudreau, Chief Counsel for Operations para sa AIDS Healthcare Foundation. “Ngunit sa ilalim, naniniwala kami, at iginiit ng aming demanda, na ang J&J ay hindi dapat pahintulutan na epektibong tumanggi na sumunod sa kanilang mga legal at kontraktwal na obligasyon na may kinalaman sa 340B Program na sakop na mga gamot nang walang kahihinatnan at sa gayon ay pagkakait sa AHF ng mga pondo na gagamitin nito sa makinabang ang mahinang populasyon ng safety net na pinaglilingkuran nito.”

Tungkol sa 340B Program

Ang 340B ay isang Pederal na programa na pinangangasiwaan ng Health Resources and Services Administration (HRSA) Office of Pharmacy Affairs (OPA) na nag-aatas sa mga tagagawa ng gamot na magbigay ng mga gamot sa outpatient sa mga kwalipikadong organisasyon ng pangangalagang pangkalusugan/mga sakop na entity gaya ng AHF sa makabuluhang pinababang presyo. Ang programa ay nagbibigay-daan sa mga sakop na entity na maabot ang kakaunting mga mapagkukunan ng Pederal hangga't maaari, maabot ang mas karapat-dapat na mga pasyente at magbigay ng mas malawak na mga serbisyo.

Sa ilalim ng 340B Program (42 USC § 256b(i)(1)), ang mga manufacturer ay kinakailangang tiyakin na ang Mga Sakop na Entidad ay hindi na nagbabayad ng higit pa para sa anumang produkto kaysa sa itinakda ayon sa batas, na may diskwentong 340B na presyo ng kisame.

"Dahil sa mga kita na nakuha ng Johnson & Johnson sa mga gamot na ito na nagliligtas-buhay, nakakahiya ang katotohanan na hindi nila ipapalawig ang mga legal na kinakailangang diskwento sa pagpepresyo ng gamot sa isang safety net care provider tulad ng AHF," dagdag ni Weinstein.

Inilunsad ng AHF ang 'Stop LA Corruption' na Kampanya sa Mga Malaking Pagkabigo ng County ng LA
Jamaica: Pinirmahan ng AHF ang Kontrata para Magbigay ng Pangangalaga sa HIV sa Pambansa