Pumalakpak ang ATGC habang ipinapasa ng Ohio House ang Landmark Needle Exchange Bill (HB 92)

In Balita ng AHF

Bill, na inakda ng mga Kinatawan ng Estado na sina Nickie J. Antonio (D, House District 13) at Barbara A. Sears, (R, House District 47) ay nirebisa ang kodigo ng estado upang pahintulutan ang pagtatatag ng mga programa sa pagpapalit ng syringe.
Ang ATGC, ang orihinal na katalista at sponsor ng panukalang batas, ay nakikipagtulungan sa mga mambabatas sa nakalipas na apat na taon sa batas. Kasama sa mga cosponsor ng HB 92 sina Representatives Foley, Rogers, Ashford, Stinziano, Fedor, Strahorn, Brown, Letson, Barnes, Bishoff at Johnson.
COLUMBUS (Oktubre 2, 2013)—Mga tagapagtaguyod mula sa AIDS Taskforce ng Greater Cleveland (ATGC), isang kaakibat ng AIDS Healthcare Foundation (AHF), ngayon ay pinuri ang Ohio House of Representatives para sa pagpasa sa 72 hanggang 23 super majority na boto, House Bill 92, landmark na batas na nagre-rebisa ng state code para pahintulutan ang pagtatatag ng mga syringe exchange program para sa layuning bawasan ang transmission ng bloodborne pathogens gaya ng HIV at hepatitis. Ang panukalang batas ay inakda ng mga Kinatawan ng Estado Nickie J. Antonio (D, House District 13) at Barbara A. Sears, (R, Distrito ng Bahay 47). AIDS Taskforce ng Greater Cleveland, ang orihinal na katalista at sponsor ng panukalang batas apat na taon na ang nakakaraan at naging masigasig na tagasuporta sa buong proseso ng pambatasan. Kasama sa mga cosponsor ng HB 92 sina Representatives Foley, Rogers, Ashford, Stinziano, Fedor, Strahorn, Brown, Letson, Barnes, Bishoff at Johnson.

"Ang panukalang batas na ito ay nagpapahintulot sa mga komunidad na lumikha ng isang unang linya ng depensa laban sa epidemya na nilikha ng krisis sa heroin," sabi ng sponsor ng panukalang batas, si State Rep. Nickie J. Antonio, (D-Lakewood). "Gumagawa ito ng landas patungo sa paggamot para sa mga lulong sa droga at nagre-recover ng mga mapanganib na ginamit na syringe mula sa mga palaruan, parke, at lansangan ng lungsod na binabawasan ang pakikipag-ugnayan ng mga inosenteng bata."

"Ang HB 92 ay magpapahintulot sa mga lokal na pinuno ng komunidad, tagapagpatupad ng batas at mga departamento ng kalusugan na gumawa ng mga desisyon tungkol sa pagpapatupad ng mahalagang batas sa kaligtasan ng publiko sa buong estado," sabi Garith Fulham, Direktor ng Ohio Public Policy & Advocacy para sa AHF. "Nakikita namin ito bilang isang malaking tagumpay para sa kalusugan ng publiko at bilang isa pang paraan upang putulin ang kadena ng posibleng impeksyon sa HIV, hepatitis o iba pang mga sakit na dala ng dugo sa mga nasa panganib na gumagamit ng IV na droga. Pinasasalamatan namin sina Representative Antonio at Sears para sa kanilang dalawang partidong gawain sa landmark na batas na ito, at nais din naming pasalamatan si Representative Mike Foley at ang marami pang ibang mambabatas na tumayo kasama namin sa isyung ito sa nakalipas na limang taon habang nagsusumikap kaming makuha ang kritikal na ito. ipinasa ang piraso ng batas."

"Inaasahan kong patuloy na magtrabaho sa mahalagang piraso ng batas na ito at umaasa para sa mabilis na pagpasa sa Senado upang masimulan kong tulungan ang ibang mga lungsod sa buong Ohio sa pagpapatupad ng mga programang ito na nagliligtas-buhay," sabi Chris Krueger, Syringe Access Coordinator para sa ATGC. “Sa pakikipagtulungan sa programa ng Cleveland Needle Exchange sa nakalipas na ilang taon, nakita ko mismo kung paano mababawasan ng palitan ng syringe ang paghahatid ng mga potensyal na nakamamatay na impeksyon sa mga populasyon na may mataas na peligro, at ang AIDS Taskforce ng Greater Cleveland ay patuloy na gagana sa isyung ito hanggang dito. ipinapatupad ang batas sa Ohio at lahat ng lungsod sa buong estado na gustong magkaroon ng syringe exchange program ay maaaring magkaroon ng mga ito.”

Ang Cleveland Needle Exchange, na tumatakbo sa nakalipas na 16 na taon, sa isa lamang sa dalawang programa ng pagpapalitan ng karayom ​​na kasalukuyang tumatakbo sa Ohio. Ang iba pang programa ay nasa katimugang rural na bayan ng Portsmouth, na nagpatakbo ng sarili nitong programa sa pagpapalitan ng karayom ​​sa nakalipas na dalawang taon. Ang parehong mga programa ay itinatag sa pamamagitan ng mga resolusyong pang-emerhensiya na ipinasa ng kani-kanilang mga konseho ng lungsod.

Ang Prop D ng San Francisco na Maglunsad ng Makatarungang Kampanya sa Pagpepresyo ng Gamot Huwebes, ika-3 ng Okt. 11am
Pinupuri ng AHF ang Panawagan ni Kerry sa mga Miyembro ng UN na Suportahan ang Pandaigdigang Labanan sa AIDS