Ang Prop D ng San Francisco na Maglunsad ng Makatarungang Kampanya sa Pagpepresyo ng Gamot Huwebes, ika-3 ng Okt. 11am

In Balita ng AHF

Sa mga hakbang ng San Francisco City Hall, ang 'Yes on D' Campaign ay magsisimula kasama si State Senator Mark Leno, Assemblymember Phil Ting, at Board of Supervisors President David Chiu.

Tungkol sa Prop D: Ang Prop D ay una sa bansang panukala sa pagpepresyo ng gamot na nagpapahintulot sa mga San Franciscans na magsalita tungkol sa tumataas na halaga ng mga inireresetang gamot.

Ang Prop D ay inilagay sa balota ng halos 18,000 San Franciscans at may nagkakaisang suporta mula sa Lupon ng mga Superbisor, San Francisco Chronicle, San Francisco Democratic Party, Alice B. Toklas LGBT Democratic Club, at isang koalisyon ng adbokasiya sa kalusugan at kapitbahayan mga organisasyon.

Bilang karagdagan sa paghahanap ng mga paraan na mababawasan ng lungsod ang gastos nito sa higit sa $23 milyon na ginagastos ng San Francisco sa mga gamot, ang panukala ay mukhang nagbibigay liwanag sa kakayahan ng mga gumagawa ng gamot na magtakda ng anumang presyo para sa mahahalagang gamot, gaano man kataas ang halaga. .

The Rise of Syphilis: AHF Hosts Hearing sa UCLA
Pumalakpak ang ATGC habang ipinapasa ng Ohio House ang Landmark Needle Exchange Bill (HB 92)