Inilunsad ng AHF ang 'Stop LA Corruption' na Kampanya sa Mga Malaking Pagkabigo ng County ng LA

In Balita ng AHF

'Pagod na sa Paghihintay para sa LA County?' Press Teleconference, Lunes ika-4 ng Nobyembre 10:30 AM Pacific Time

Mula sa pangangasiwa ng mga Department of Children & Family Services, County Jails, Public Health at Environmental Health hanggang sa pamamahala ng Coliseum, ang mga opisyal ng LA County ay patuloy na nagpapakita ng matinding kawalan ng kakayahan sa tahasang katiwalian sa pagtupad sa kanilang sinumpaang mga tungkulin upang pagsilbihan ang mga residente ng County.

Kasama sa kampanyang 'Stop LA Corruption' ang mga billboard, Sticky Note ad sa Los Angeles Times at ang paglabas ng website, www.stopLAcorruption.com, na nagdodokumento ng napakaraming mga pagkukulang ng LA County

LOS ANGELES (Nobyembre 3, 2013)⎯Mga tagapagtaguyod ng kalusugan at pampublikong patakaran mula sa AIDS Healthcare Foundation (AHF) ay magbubukas 'Itigil ang LA Corruption,' isang bagong kampanya ng adbokasiya at kamalayan na nagbibigay-diin sa malalalim na kabiguan ng County ng Los Angeles at sa mga pangunahing inihalal at hinirang na opisyal nito sa pagtupad ng kanilang mga sinumpaang tungkulin upang paglingkuran at protektahan ang halos 10 milyong residente ng County. Pormal na inilulunsad ang kampanya sa Lunes, ika-4 ng Nobyembre na may 10:30am (PT) teleconference at ang roll out ng mga elemento na kinabibilangan ng ilang 'Pagod na sa Paghihintay para sa LA County?—Itigil ang Korapsyon sa LA' mga billboard na inilagay sa buong Los Angeles, isang katulad na dalawang panig Advertisement ng Sticky Note sa Los Angeles Times, gayundin ang paglulunsad ng opisyal na website, www.stopLAcorruption.com, na nagtatampok ng likhang sining ng isang linya ng mga taong nakapila para sa mga serbisyo. Ang graphic ay na-animate upang ang linya ay lumilitaw na shuffling pasulong sa isang glacial—LA County norm—pace.

“Mula sa pangangasiwa ng Departments of Children & Family Services, County Jails, Departments of Public Health at Environmental Health, hanggang sa pamamahala ng LA Coliseum, ang mga opisyal ng Los Angeles County ay patuloy na nagpapakita ng matinding kawalan ng kakayahan sa tahasang katiwalian sa pagtupad ng kanilang sinumpaang tungkulin sa paglingkuran at protektahan ang mga residente ng LA County,” sabi Michael weinstein, Presidente ng AIDS Healthcare Foundation. “Ang bagong 'Stop LA Corruption' na kampanyang ito ay nilalayon na ipaalam sa lahat ng residente ng County—pati na rin ang mga opisyal ng County—sa kung gaano kahirap ginagampanan ng County at ng mga opisyal at burukrata nito ang kanilang mga tungkulin. Iyan ay isang trahedya sa loob at sa sarili nito, ngunit higit pa, kapag napagtanto ng isang tao na ang mga buhay ay nawala dahil sa katiwalian, maling pamamahala at kawalan ng responsableng pangangasiwa ng mga pinuno at opisyal ng LA County."

Sa 9.963 milyong tao (mula noong 2012) na naninirahan sa 88 na lungsod at hindi pinagsamang mga lugar sa mahigit 4,000 square miles, ang County ng Los Angeles ay mas matao kaysa sa 42 indibidwal na estado ng US. Ang County ay may taunang badyet na $24.7 bilyon upang pagsilbihan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at komunidad nito na may malawak na hanay ng mga serbisyo kabilang ang pulisya, bumbero, mga kulungan, mga serbisyo sa mga bata at pamilya, pangangalaga sa kalusugan, mga serbisyo sa pampublikong kalusugan at higit pa. Ang census noong 2010 ay nagpakita ng 3,792,621 residente sa Lungsod ng Los Angeles, o humigit-kumulang 38% ng buong populasyon ng County. Sa nakalipas na dekada, napanood ng AHF at ng iba pang mga tagapagtaguyod ng kalusugan ang Kagawaran ng Pampublikong Kalusugan ng Los Angeles County na natisod o nagkulang sa pamamahala ng ilang isyu sa pampublikong kalusugan kabilang ang tuberculosis at syphilis.

“Bilang isang matagal nang safety net na tagapagbigay ng medikal na serbisyo sa—at madalas sa ngalan ng—sa County, naranasan din namin mismo ang katiwalian, cronyism at insider deal na napakalaganap sa buong County, partikular sa paghawak nito sa mga responsibilidad sa pampublikong kalusugan, ” dagdag ni Weinstein. “Kasunod ng mga demanda na isinampa ng AHF, ang Superior Court ng Estado ng California ay dalawang beses na ngayong nalaman na nilabag ng County ng LA ang batas sa pamamagitan ng pamimigay ng pitumpu't limang milyong dolyar na kontratang “no-bid” sa mga pinapaboran na vendor—mga pribadong kumpanya para sa kita—nang walang anumang pangangasiwa o kompetisyon. Sa pamamagitan ng isang Direktor ng Pampublikong Pangkalusugan ng County at limang Superbisor ng LA County na walang pananagutan sa sinuman, nagpasya ang AHF na oras na para manguna sa isang panawagan para humiling ng reporma sa pamumuno at ilantad ang katiwalian na kumakain ng LA County."

Panukala sa Balota upang Lumikha ng Independiyenteng Lungsod ng Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng Los Angeles

Marami sa mga karagdagang halimbawa ng kawalan ng kakayahan, cronyism at katiwalian ng County na nakadokumento sa website ng 'StopLACorruption'—ang kapahamakan ng foster care, mga krisis sa ospital ng County, maling pamamahala ng Coliseum, maling pag-uugali at brutalidad sa mga kulungan ng County, hindi naiulat (o naantalang pag-uulat ng) TB paglaganap sa mga paaralan sa El Monte at sa iba pang lugar—napag-alaman ng mga tagapagtaguyod ng kalusugan at patakaran matapos matagumpay na magsagawa ng petisyon ang AHF para sa isang hakbangin sa balota upang payagan ang mga botante ng Los Angeles na magtimbang sa paglikha ng isang hiwalay na Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng Lungsod ng Los Angeles. Dahil ang panukala ay kuwalipikadong lumabas sa balota, ito ay nakatagpo ng matinding pagsalungat mula sa mga opisyal ng County.

Pinangunahan ng AHF ang inisyatiba bilang bahagi ng isang patuloy na kampanya upang mapabuti ang paghahatid ng mga serbisyong pangkalusugan, kabilang ang klinikal na pangangalaga sa HIV/AIDS pati na rin ang pagsasama ng mga serbisyo sa pag-iwas sa HIV at STD sa buong Los Angeles. Naniniwala ang AHF at iba pang mga tagapagtaguyod na ang sistema ng pampublikong kalusugan ng County ay masyadong malawak at hindi mahusay na isang burukrasya na kadalasang nagdudulot ng panganib sa kalusugan ng publiko na sinisingil na protektahan. Ang Lungsod ng LA ay nagkaroon ng sarili nitong independiyenteng Public Health Department hanggang 1964; mula noon, nakipagkontrata ito sa County para sa mga serbisyong pampublikong kalusugan nito.

"Inilalagay ng County sa panganib ang pampublikong kalusugan ng LA sa pamamagitan ng pag-aaksaya ng mga dolyar ng nagbabayad ng buwis sa burukrasya nito sa halip na labanan ang sakit, pagpapabuti ng ating mga ospital at pagpapalakas ng pag-iwas," sabi Whitney Engeran-Cordova, Senior Director ng Public Health Division ng AHF. "Ang kakulangan ng propesyonal na pamumuno, kasama ng mga under-the-table na pakikitungo at paboritismo ay literal na nagdulot ng pagod sa mga tao sa paghihintay sa LA County na kumilos."

“Ang burukrasya ng county ay naging napaka-disfunctional na ang mga residente ng LA ay hindi ma-access ang mga pangunahing serbisyo ng County nang walang mahabang linya at walang katapusang pagkaantala, sabi Tom Myers, General Counsel & Chief of Public Affairs, AIDS Healthcare Foundation. “Ang aming panukala sa balota—at itong 'StopLACorruption' na kampanya—ay isang direktang tugon sa nakikita namin bilang katiwalian at kawalan ng pananagutan ng mga opisyal ng County. Umaasa kaming matiyak na mananagot ang mga tao para sa kanilang mga tungkulin at ang mga serbisyo sa mga residente ng LA County ay mapapabuti nang husto.”

Ang mga residente ng SF ay Bumoto sa 'Yes On D' na Panukala sa Pagpepresyo ng Gamot Ngayon
Inihain ng AHF si Johnson at Johnson para sa Pandaraya sa Pagpepresyo ng Gamot sa AIDS