Inihain ng AHF sina Abbott at AbbVie para sa Pandaraya sa Pagpepresyo ng Gamot sa AIDS

In Pagtatanggol, Balita ng AHF

Nagsampa ng kaso ang AHF sa Superior Court ng Estado ng California na nagsasaad na sa pagitan ng 2005 -2013, ang Abbott Laboratories at ang spinoff nitong AbbVie ay nabigo na magbigay ng legal na kinakailangan na mga diskwento para sa mga gamot sa HIV, na labis na naniningil sa AHF ng higit sa $2 milyon sa panahon ng walong taon. Nakatali ang Abbott ng mga obligasyong kontraktwal na magbenta ng mga gamot, kabilang ang mga gamot sa AIDS, sa AHF at iba pa sa mga may diskwentong presyo sa ilalim ng 340B federal discount drug program. 

Ang layunin ng Programa ng 340B ay payagan ang mga tagapagbigay ng safety net gaya ng AHF na maabot ang mga kakaunting mapagkukunan hangga't maaari, maabot ang mas karapat-dapat na mga pasyente at magbigay ng mas malawak na mga serbisyo. Noong Oktubre, nagsampa ng katulad na kaso ang AHF laban sa Johnson & Johnson para sa kaparehong pang-aabuso nito sa 340B-pricing Program.

LOS ANGELES (Nobyembre 24, 2013) AIDS Healthcare Foundation (AHF) ay nagsampa ng kaso sa California laban sa pharmaceutical giant Abbott Laboratories at ang spinoff nitong AbbVie (Abbott) na nagsasabing mayroon ang mga kumpanya ng Abbott “… nabigong ganap na matugunan ang kanilang mga obligasyon kaugnay ng mga gamot na ibinebenta nila sa AHF sa loob ng maraming taon,” sa ilalim ng 340B na Programa, isang Pederal na programang diskwento sa gamot na idinisenyo upang maabot ang kakaunting mga mapagkukunan ng Pederal hangga't maaari para sa mga tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan na pangkaligtasan tulad ng AHF. Kasama sa Abbott Companies ang Abbott Laboratories, Abbott Laboratories Inc., dba Abbott Sales, Marketing & Distribution Co., at AbbVie Inc. Sama-sama, kinokontrol nila ang malaking bahagi ng market ng gamot sa AIDS na may mga gamot na kinabibilangan Norvir, at Kaletra.

Ang kaso ng AHF laban kay Abbott ay isinampa noong Martes sa Superior Court ng California, County ng Los Angeles, Central District [kaso #BC528868]. Kasama sa aksyon laban sa Abbott ang mga claim ng “Paglabag sa California Unfair Competition Law; Paglabag sa Kontrata—Third Party Beneficiary; kapabayaan; Hindi Makatarungang Pagpapayaman at Paglabag sa Tipan ng Mabuting Pananampalataya at Makatarungang Pakikitungo."

Bagama't ipinaalam ng AHF kay Abbott na maling siningil sa amin ang mga walang diskwentong presyo bago ihain ang demanda na ito, karaniwang tumanggi si Abbott na ibalik sa AHF ang labis na halagang binayaran ng AHF para sa mga gamot ni Abbott," sabi ni Abbott. Michael Weinstein, Presidente ng AHF. “Bilang resulta, pinilit na ngayon ni Abbott ang AHF na humingi ng panghukumang interbensyon upang makuha ang kritikal na kailangan na may diskwentong pagpepresyo ng gamot kung saan ang AHF ay—at noon—may karapatan.” 

"Ang AHF ay may karapatan sa kaluwagan na ito batay sa ilang legal na batayan, kabilang ang ayon sa batas, kontraktwal at patas na mga teorya," sabi Laura Boudreau, Chief Counsel for Operations para sa AIDS Healthcare Foundation. “Ngunit ang pangunahing layunin ng demanda ay itigil ang nakikita ng AHF bilang isang lumalagong kalakaran sa mga tagagawa na magpataw ng lalong hindi makatwiran, arbitraryo, at labag sa batas na mga paghihigpit sa kakayahan ng isang 340B safety net provider na makuha ang 340B na pagpepresyo kung saan ito ay may karapatan sa batas kapag natuklasan ng provider na ang mga pagbili nito, na ginawa sa pakyawan, ay sa katunayan ay karapat-dapat para sa 340B na mga presyo ng diskwento. Naniniwala ang AHF, at iginiit ng demanda nito, na ang Abbott at AbbVie ay hindi dapat pahintulutan na epektibong tumanggi na sumunod sa kanilang mga legal at kontraktwal na obligasyon na may kinalaman sa 340B Program na sakop na mga gamot nang walang kahihinatnan at sa gayon ay inaalis ang AHF ng mga matitipid na gagamitin nito upang makinabang ang mga mahihina. populasyon ng safety net na pinaglilingkuran nito."

Tungkol sa 340B Program

Ang 340B ay isang Pederal na programa na pinangangasiwaan ng Health Resources and Services Administration (HRSA) Office of Pharmacy Affairs (OPA) na nag-aatas sa mga tagagawa ng gamot na magbigay ng mga gamot sa outpatient sa mga kwalipikadong organisasyon ng pangangalagang pangkalusugan/mga sakop na entity gaya ng AHF sa makabuluhang pinababang presyo. Ang programa ay nagbibigay-daan sa mga sakop na entity na maabot ang kakaunting mga mapagkukunan ng Pederal hangga't maaari, maabot ang mas karapat-dapat na mga pasyente at magbigay ng mas malawak na mga serbisyo.

Sa ilalim ng 340B Program (42 USC § 256b(i)(1)), ang mga manufacturer ay kinakailangang tiyakin na ang Mga Sakop na Entidad ay hindi na nagbabayad ng higit pa para sa anumang produkto kaysa sa itinakda ayon sa batas, na may diskwentong 340B na presyo ng kisame.

"Dahil sa mga kita na ginagawa ng mga tagagawa tulad ng Abbott sa nagliligtas-buhay na mga gamot sa AIDS, ang katotohanang hindi nila ipapalawig ang legal na kinakailangan na mga diskwento sa pagpepresyo ng gamot sa isang tagapagbigay ng pangangalaga sa kaligtasan tulad ng AHF," dagdag ni Weinstein.

Ang paglaban sa HIV/AIDS sa World AIDS Day
Nahaharap si Obama sa bagong presyon upang palakasin ang pagpopondo sa HIV/AIDS